Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich

W dniu 20 października 2017 r., w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, miała miejsce uroczysta  Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 Studiów Doktoranckich BioCentrum Ochota PAN.

Podczas uroczystości, którą poprowadziła pani Dyrektor prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz wraz z Przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów IMDiK PAN, miało miejsce powitanie nowoprzyjętych doktorantów oraz wręczenie statuetek i dyplomów  za wyróżnione prace doktorskie obronione w roku 2016. Wśród nagrodzonych znaleźli się naukowcy z naszego Instytutu: dr Irena Audzeyenka (promotor dr hab. Maciej Jankowski), dr Kamil Synoradzki (promotor dr hab. Paweł Bieganowski) oraz dr Kryspin Andrzejewski (dr hab. Katarzyna Kaczyńska).  Po wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez  pana prof. dr hab. n. med. Pawła  Liberskiego i poświęconego chorobom prionowym, miała miejsce sesja plakatowa prezentująca wyniki naukowe młodych badaczy. Inauguracja nowego roku akademickiego zakończyła się wieczornym spotkaniem w Klubie „Medyk”, uświetnionym koncertem Kuby Sienkiewicza-neurologa i jednocześnie lidera grupy „Elektryczne Gitary”.

GALERIA (dziękujemy za udostępnienie części zdjęć P. Annie Mirgos z IBD im. M. Nenckiego PAN)