I nagroda dla IMDiK PAN w Konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut PAN– PROPAN

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ i KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego PAN otrzymał I nagrodę w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

 

Konkurs organizowany był w tym roku już po raz piąty. Organizatorzy otrzymali 24 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk  prowadzących studia doktoranckie.

 Oceniano następujące kategorii:

-    Rekrutacja na studia doktoranckie

-    Organizacja studiów doktoranckich

-    Lektoraty

-    Obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich

 -   Stypendia doktoranckie

  -  Badania naukowe doktorantów

  -  Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów

  -  Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach

  -  Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów

 -   Pomoc prawna dla doktorantów

 -   Doktoranci z niepełnosprawnością

-    Dodatkowe

Poniżej lista wyróżnionych:

PROPAN 2017

 

I nagroda:

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ i KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego PAN (79 pkt.)

 

II nagroda:

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. Jerzego Habera

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN

 

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top 5:

Miejsce IV

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 

Miejsce V

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ im. Macieja Nałęcza PAN

 

WYRÓŻNIENIE ZA NAJWIĘKSZY AWANS PUNKTOWY

INSTYTUT METALURGII i INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ im. Aleksandra Krupkowskiego PAN