Projekt w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm.

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Polski Bank Komórek Macierzystych  S.A. zrealizują projekt finansowany ze środków POIR w ramach Programu Sektorowego InnoNeuroPharm.

 

Badania przedkliniczne innowacyjnego produktu leczniczego terapii zaawansowanej opartego na komórkach mezenchymalnych galarety Whartona w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego będą realizowane przez Platformę Badań Translacyjnych i Pracownię Bioinżynierii Komórek Macierzystych w IMDiK PAN.