Aktualne prezentacje zespołów naukowych IMDiK PAN

Przedstawiamy harmonogram prezentacji zespołów naukowych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.


Prezentacje zgodnie z załączonym harmonogramem będą się odbywały na dużej sali konferencyjnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.
Serdecznie zapraszamy.

Terminy prezentacji