Wyniki konkursów NCN ogłoszonych 15 czerwca 2017 roku

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów: MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 

Kierownik projektu Tytuł projektu Nazwa 
programu

Przyznane

środki w zł
prof. dr hab. Elżbieta Halina Kompanowska-Jezierska Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu
14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A
HARMONIA 1 200 000
dr Dawid Walerych Multi-onko-mapa: mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach
nowotworowych człowieka metodami multi-omiki
SONATA BIS 1 992 400
dr inż. Luiza Róża Stanaszek Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda
zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.
SONATA 598 600