Konferencja CEPT 2018

17 kwietnia 2018 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja CEPT-PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY 2018.

 

Spotkanie poświęcone było kwestiom biomedycznym w szczególności współpracy w zakresie nauki i biznesu w celu rozwoju  polskiej innowacyjności i poszukiwania rozwiązań mogących w przyszłości znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Podczas dyskusji poruszano również kwestie związane z transferem nowych technologii do biznesu, minimalizowaniem ryzyka wiążącego się z realizacją projektów B+R oraz źródłami ich finansowania. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze projekty badawcze dotyczące nowych leków i terapii prowadzonych w ramach CEPT. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zapoznać się z mini wystawą i materiałami na prezentowanych stoiskach.

Ze strony Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w II sesji zatytułowanej „CePT pro futuro” dr Anna Sarnowska z Platformy Badan Translacyjnych przedstawiła prezentacje pt Analiza i optymalizacja warunków przygotowywania materiału biologicznego do zastosowania klinicznego. Ponadto na wystawie swoje osiągnięcia prezentowali przedstawiciele czterech laboratoriów :

- Środowiskowego Laboratorium Badań Toksykologicznych (LBT)
- Środowiskowego Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt (LRM)
- Środowiskowego Laboratorium Syntez Chemicznych (LSC)
- Środowiskowego Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych (LHZ)

Nasze laboratoria powstałe w ramach Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT (CMD-CePT), oferują kompleksową i komplementarną usługę odnośnie projektów badawczo-rozwojowych  z zakresu chemii i biotechnologii związków organicznych, prowadzenia badań toksykologicznych jak również badań z wykorzystaniem technik rezonansowych. IMDiK i jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie możliwe jest wykonywanie badań obrazowych małych zwierząt z zachowaniem podwyższonego standardu higienicznego.

Więcej informacji na stronie: https://cept.wum.edu.pl/rezerwacje/cept-platforma-rozwoju-innowacyjnej-biomedycyny-2018/