Zespoły Badawcze i Działalność Naukowa

IMDiK PAN jest największym Instytutem Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedynym instytutem Polskiej Akademii Nauk prowadzącym badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk (pierwotnie pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) został powołany do życia w dniu 1 lipca 1967r. 

W Instytucie zatrudnionych jest ponad 300 osób, w tym 140 pracowników naukowych: 61 profesorów, 43 adiunktów oraz 36 asystentów.

Obecnie trzon struktury organizacyjnej Instytutu stanowi 7 Zespołów Kliniczno-Badawczych (w ich skład wchodzi 6 wydzielonych pracowni), ściśle współpracujących ze szpitalami klinicznymi, oraz 10 Zakładów (w ich skład wchodzi 5 wydzielonych pracowni), 2 samodzielne Pracownie Badawcze i 4 Parcownie Środowiskowo-Usługowe.

Instytut prowadzi studia doktoranckie, obecnie przyznając stypendium 46 młodym badaczom. Informacje o Studiach doktoranckich znajdują się w zakładce: Studia Doktoranckie.