Profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy IMDiK

Stopnie i tytuły nadane w IMDiK PAN

 

Profesorowie

2019

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu  Magdalena ZIELIŃSKA
Profesor nauk medycznych Elżbieta Jolanta SALIŃSKA
Profesor nauk medycznych Lidia Marta STRUŻYŃSKA

2018

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Cezary GÓRECKI

2014

Prof. dr hab. n. med. Leonora BUŻAŃSKA
Prof. dr hab. n. med. Andrzej ZIEMBA

2013

Prof. dr hab. Andrzej KOCHAŃSKI
Prof. dr hab. Aleksandra MISICKA-KĘSIK

2012

Prof. dr hab. Elżbieta KOMPANOWSKA-JEZIERSKA
Prof. dr hab. n. med. Teresa ZALEWSKA

2011

Prof. dr hab. n. med. Monika PUZIANOWSKA-KUŹNICKA
Prof. dr hab. n. med. Barbara ZABŁOCKA

2008

Prof. dr hab. n. med. Ewa MATYJA

2007

Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Antoni KAZIMIERCZUK
Prof. dr hab. n. med. Maria Dorota CZAJKOWSKA-MAJEWSKA

2006

Prof. dr hab. n. med. Danuta Barbara MAŚLIŃSKA

2005

Prof. dr hab. n. med. Bogna Małgorzata SZEREDA-PRZESTASZEWSKA
Prof. dr hab. n. med. Barbara Krystyna ŁUKOMSKA
Prof. dr hab. n. med. Andrzej LOESCH

2003

Prof. dr n. med. Jolanta GUTKOWSKA
Prof. dr n. med. Krystyna Elżbieta WIŚNIEWSKA

2002

Prof. dr hab. n. med. Paweł GRIEB
Prof. dr hab. n. med. Marek RADOMSKI

2001

Prof. dr hab. n. med. Andrzej LIPKOWSKI
Prof. dr hab. n. med. Barbara GAJKOWSKA
Prof. dr hab. n. med. Maria BARCIKOWSKA-LITWIN

1998

Prof. dr hab. n. med. Krystyna DOMAŃSKA-JANIK

1996

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław POKORSKI

1994

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew CZERNICKI

1993

Prof. dr hab. n. med. Halina KROH
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga SZUMSKA-KOWALSKA

1992

Prof. dr hab. n. med. Jan ALBRECHT
Prof. dr hab. n. med. Andrzej KAPUŚCIŃSKI

1991

Prof. dr hab. n. med. Joanna STROSZNAJDER

1989

Prof. dr hab. n. med. Krystyna CEDRO-CEREMUŻYŃSKA

1988

Prof. dr hab. n. med. Jerzy ŁAZAREWICZ

1987

Prof. dr hab. n. med. Krystyna NAZAR
Prof. dr hab. n. med. Janusz SADOWSKI

1983

Prof. dr hab. n. med. Hanna KACIUBA-UŚCIŁKO
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz MEMPEL
Prof. dr hab. n. prawnych Paweł ZAKRZEWSKI

1981

Prof. dr hab. n. med. Stanisław KOZŁOWSKI

1979

Prof. dr hab. n. med. Jerzy W. BOROWICZ
Prof. dr hab. n. med. Mirosław J. MOSSAKOWSKI
Prof. dr hab. n. med. Witold A. KARCZEWSKI
Prof. dr hab. n. med. Maria DĄMBSKA

1978

Prof. dr hab. n. med. Waldemar OLSZEWSKI

 

Doktorzy habilitowani

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne:

2020

Dr hab. Dawid Walerych

Dr hab. Maria Jędrzejowska

Dr hab. Magdalena Skonieczna

Dr hab. Beata Joanna Pepłońska

Dr hab. Małgorzata Nałęcz

Dr hab. Agnieszka Bronisz

2019

Dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz

 

Doktorzy habilitowani

2019

Dr hab. n. med. Alina Ewa Kuryłowicz

2018

Dr hab. n. med. Dorota Rogacka

Dr hab. n. med. Anna Otylia SARNOWSKA

2017

Dr hab. n. med. Elżbieta Ziemińska

Dr hab. n. med. Monika Szeliga

Dr hab. n. med. Dorota Makarewicz

Dr hab. n. med. Mirosław Janowski

2016

Dr hab. n. med. Robert  Paweł OSTROWSKI

2015

Dr hab. n. med. Agnieszka PIWKOWSKA

2014

Dr hab. n. med. Agnieszka WALKOWSKA
Dr hab. n. med. Katarzyna KACZYŃSKA
Dr hab. n. med. Joanna SYPECKA
Dr hab. Grzegorz CZAPSKI
Dr hab. Grzegorz SULKOWSKI

2013

Dr hab. n. med. Krzysztof KRZEMIŃSKI

2012

Dr hab. n. med. Bożena BĄDZYŃSKA

2011

Dr hab. n. med. Magdalena ZIELIŃSKA

2010

Dr hab. n. med. Agata ADAMCZYK
Dr hab. n. med. Grzegorz Marek SZCZĘSNY

2008

Dr hab. n. med. Marcin SADOWSKI
Dr hab. n. med. Tomasz GABRYELEWICZ

2007

Dr hab. n. med. Leonora Maria BUŻAŃSKA
Dr hab. n. med. Małgorzata PUKA-SUNDVALL
Dr hab. n. med. Adam GOŁĄBEK

2006

Dr hab. n. med. Andrzej Wojciech ZIEMBA
Dr hab. n. med. Wanda GORDON-KRAJCER
Dr hab. n. med. Elżbieta SALIŃSKA
Dr hab. n. med. Leszek DOBROWOLSKI
Dr hab. n. med. Lidia Marta STRUŻYŃSKA

2005

Dr hab. n. med. Tomasz Marcin BEDNARCZUK
Dr hab. n. med. Andrzej KOCHAŃSKI
Dr hab. n. med. Barbara Małgorzata ZABŁOCKA
Dr hab. n. med. Marek Ryszard DURLIK
Dr hab. n. med. Hanna Janina GAŁKOWSKA

2004
Dr hab. n. med. Elżbieta KOMPANOWSKA-JEZIERSKA

2003

Dr hab. n. biol. Cezary ŻEKANOWSKI

2002

Dr hab. n. med. Przemysław PALKA
Dr hab. n. med. Monika PUZIANOWSKA-KUŹNICKA

2000

Dr hab. n. przyr. Leszek KUBIN

1998

Dr hab. n. med. Elżbieta KIDA
Dr hab. n. przyr. Krystyna BUDZIŃSKA
Dr hab. n. med. Teresa ZALEWSKA

1996

Dr hab. n. med. Ryszard Marek PLUTA
Dr hab. n. med. Ewa MATYJA
Dr hab. n. med. Maria BARCIKOWSKA-LITWIN

1994

Dr hab. n. med. Jolanta CHWALBIŃSKA-MONETA

1992

Dr hab. n. med. Ryszard PLUTA

1990

Dr hab. n. med. Marek RADOMSKI
Dr hab. n. med. Jerzy JURKIEWICZ
Dr hab. n. przyr. Barbara ŁUKOMSKA
Dr hab. n. med. Stanisław KRAJEWSKI

1989

Dr hab. n. med. Mirosław RYBA

1988

Dr hab. n. med. Małgorzata SZEREDA-PRZESTASZEWSKA

1987

Dr hab. n. med. Danuta MAŚLIŃSKA

1986

Dr hab. n. med. Krystyna DOMAŃSKA-JANIK

1985

Dr hab. n. med. Mieczysław POKORSKI
Dr hab. n. przyr. Barbara GAJKOWSKA

1981

Dr hab. n. med. Joanna STROSZNAJDER

1980

Dr hab. n. med. Krystyna NAZAR
Dr hab. n. med. Zbigniew CZERNICKI

1979

Dr hab. n. med. Zbigniew RAP
Dr hab. n. med. Krystyna RENKAWEK
Dr hab. n. med. Mieczysław ŚMIAŁEK

1978

Dr hab. n. med. Jerzy W. ŁAZAREWICZ

1977

Dr hab. n. med. Jerzy SZEWCZYKOWSKI

 

Stopnie doktora: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

2020

Dr Ewelina Russjan (promotor:   dr hab. Katarzyna Kaczyńska)

Dr Dominik Diamandakis (promotor: dr hab. Elżbieta Ziemińska, promotor pomocniczy: dr Jacek Lenart)

Dr Justyna Augustyniak (promotor: prof. dr hab. Leonora Bużańska, promotor pomocniczy: dr Jacek Lenart)

2019

Dr Przemysław Leonard Wencel (promotor dr hab. Robert Strosznajder)
Dr Katarzyna Skowrońska (promotor: prof. dr hab. Jan Albrecht; promotor pomocniczy: dr Marta  Obara-Michlewska)
Dr Mateusz Kaczyński (promotor: prof. dr hab. Robert Gil)
Dr Katarzyna Anna Dąbrowska (promotor: dr hab. Magdalena Zielińska)
Dr Olga Krupska (promotor: prof. dr hab. Barbara Zabłocka)
Dr Iwona Joanna Baranowska ( promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska)

Doktorzy

2019

Dr n. med. Ewelina Julia Majewska ( promotor: dr hab. Monika Szeliga)
Dr n. med. Anna Katarzyna Laskowska (promotor: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik)
Dr n. med. Izabela Grabowska (promotor: prof. dr hab. Andrzej Ziemba)

2018
Dr n. med. Monika Agata Mandecka (promotor: dr hab. Tomasz Gabryelewicz)
Dr n. med. Patrycja Magdalena Obtułowicz (promotor: prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, promotor pomocniczy: dr Anna Sarnowska)
Dr n. med. Emanuela Barbara Pucko (promotor: prof. dr hab. Ewa Matyja)
Dr n. med. Joanna Jaworska (promotor: prof. dr hab. Teresa Zalewska, promotor pomocniczy: dr Małgorzata Nałęcz)
Dr n. med. Anna Magdalena Lenkiewicz ( promotor: dr hab. Agata Adamczyk, promotor pomocniczy: dr Anna Wilkaniec)
Dr n. med. Katarzyna Anna Zembrzuska (promotor: prof. dr hab. Ewa Matyja)
Dr n. med. Mariusz Popek ( promotor: dr hab. Magdalena Zielińska)
Dr n. med. Sylwia Anna Dąbrowska ( promotor: prof. dr hab. Barbara Łukomska)
Dr n. med. Ewelina Małgorzata Bratek ( promotor: dr hab. Elżbieta Salińska)
Dr n. med. Joanna Aleksandra Matalińska (promotor: prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik)
Dr n. med. Anna Andrzejewska (promotor: prof. dr hab. Barbara Łukomska)

2017
Dr n.med. Marek Konop (promotor: prof. dr hab. Lidia Rudnicka)
Dr n.med. Krzysztof Milewski (promotor: dr hab. Magdalena Zielińska )
Dr n. med. Joanna Agata Motyl (promotor: prof. dr hab. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Martyna Inga Podobińska (promotor: prof. dr hab. Leonora Bużańska, promotor pomocnicz: dr Anna Sarnowska)
Dr n. med. Joanna Skalska (promotor: dr hab. Lidia Strużyńska)
Dr n. med. Jakub Fichna (promotor: prof. dr hab. Cezary Żekanowski)

2016
Dr n. med. Elżbieta Joanna Kania (promotor: Prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski)
Dr n. med. Maria Małgorzata Kawalec (promotor: Prof. dr hab. Barbara Zabłocka)
Dr n. med. Tomasz Grygorowicz (promotor: Dr hab. Lidia Strużyńska)
Dr n. med. Marcin Gamdzyk (promotor: Dr  hab. Elżbieta Salińska)

Dr n. med. Kryspin Andrzejewski (promotor: dr hab. Katarzyna Kaczyńska)
Dr n. med. Kamil Synoradzki (promotor: dr hab. Paweł Bieganowski)

2015
Dr n. med. Katarzyna Marta Kotruchow (promotor Prof. dr hab. Andrzej Kochański)
Dr n. med. Adrianna Katarzyna Podbielska-Kubera (promotor: Dr hab. Marek Durlik)
Dr n. med. Piotr Wojciechowski (promotor: Prof. dr hab. Bodna Szereda-Przestaszewska)
Dr n. med. Katarzyna Anna Gardian (promotor: Dr hab. Marek Durlik)

Dr n. med. Joanna Dyniewicz (promotor: Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik)
Dr n. med. Agnieszka Renata Ragan (promotor: Dr hab. Mariusz Sacharczuk)

2014
Dr n. med. Kaja Kasarełło (promotor Prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski)
Dr n. med. Patrycja Kleczkowska (promotor: Prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski)
Dr n. med. Marta Aleksandrowicz (promotor: Dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska)
Dr Agnieszka Stasińska (promotor Prof. dr. hab. Mieczysław Pokorski)
Dr Joanna Anita Ruszkiewicz (promotor prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr Magdalena Gewartowska (promotor prof. dr hab. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Jan Dąbrowski (promotor: Prof. dr hab. Andrzej Ziemba)
Dr n. med. Mariusz Berdyński (promotor: Prof. dr hab. Cezary Żekanowski)

2013
Dr n. med. Anna Agata Leśniak (promotor Prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski)
Dr n. med. Krzysztof Hubert Olszyński (promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska)
Dr n. med. Anna Małgorzata Jabłońska (promotor: Prof. dr hab. Barbara Łukomska)
Dr n. med. Elena Sinkiewicz-Darol (promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kochański)

Dr n. med. Anna Strasz (promotor: Dr hab. inż. Gerard Cybulski)
Dr n. med. Ilona Szabłowska-Gadomska (promotor: Dr hab. Leonora Bużańska)
Dr n. med. Justyna Antosiewicz-Pytka (promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Pokorski)

2012
Dr n. med. Marta Obara-Michlewska (promotor prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr n. med. Katarzyna Kryściak (promotor: Prof. dr hab. Jan Celichowski)
Dr n. med. Marzena Zychowicz (promotor: Dr hab. Leonora Bużańska)
Dr n. med. Luiza Stanaszek (promotor: Prof. dr hab. Teresa Zalewska)
Dr n. med. Martyna Songin (promotor: Prof. dr hab. Joanna B. Strosznajder)
Dr n. med. Marta Skowrońska (promotor: Prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr n. med. Magdalena Cieślik (promotor: Prof. dr hab. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Michał Fiedorowicz (promotor: Prof. dr hab. Paweł Grieb)
Dr n. med. Anna Domaszewska-Szostek (promotor: Prof. dr hab. Waldermar L. Olszewski)

2011
Dr n. med. Aleksandra Elżbieta Maruszak (promotor dr hab. Cezary Żekanowski)
Dr n. med. Elżbieta Pawlak (promotor prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik)
Dr n. med. Joanna Karczewska (promotor dr hab. Maciej Jankowski)
Dr n. med. Magdalena Anna Kuszczyk (promotorzy: prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz i dr hab. Maciej Sadowski)

2010
Dr n. med. Piotr Paweł Kosson (promotor: Prof. Andrzej Lipkowski)
Dr n. med. Anna Elżbieta Kosson (promotor: Prof. Andrzej Lipkowski)
Dr n. med. Katarzyna Anna Klapczyńska (promotor: Dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska, prof. nadzw. IMDiK PAN)
Dr n. med. Mirosław Janowski (promotor: Prof. Krystyna Domańska-Janik)
Dr n. med. Joanna Ewa Kowalczyk (promotor: Dr hab. Barbara Zabłocka, prof. nadzw. IMDiK PAN)
Dr n. med. Anna Kaźmierczak (promotor: Prof. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Katarzyna Gawęda - Walerych (promotor: Dr hab. Cezary Żekanowski, prof. nadzw. IMDiK PAN)
Dr n. med. Anna Barczak (promotor: Prof. dr hab. Maria Barcikowska)
Dr n. med. Daniel Ryszard Bąk (promotor: Prof. dr hab. Jerzy Bal)
Dr n. med. Aleksandra Maria Habich (promotor: Prof. Krystyna Domańska-Janik)

2009
Dr n. med. Magdalena Aneta Herbik (promotor prof. dr hab. Paweł Grieb)
Dr n. med. Małgorzata Beręsewicz (promotor doc. dr hab. Barbara Zabłocka)
Dr n. med. Dominika Magdalena Zajac (promotor prof. dr hab. Mieczysław Pokorski)
Dr n. med. Marzena Łazarczyk (promotor prof. dr hab. Ewa Matyja)
Dr n. med. Marta Teresa Słomka (promotor prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz)

2008
Dr n. med. Dagmara Jadwiga Kabzińska (promotor doc. dr hab. Andrzej Kochański)
Dr n. med. Maciej Pietrzak (promotor doc. dr hab. Monika Puzianowska-Kuznicka)
Dr n. med. Anna Gasiorowska (promotor prof. dr hab. Krystyna Nazar)
Dr n. med. Michał Tadeusz Węgrzynowicz (promotor prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr n. med. Monika Paulina Szeliga (promotor prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr n. med. Marta Kuczeriszka (promotor doc. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska)
Dr n. med. Katarzyna Urszula Domek-Łopacińska (promotor prof. dr hab. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Agnieszka Konopacka (promotor prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr n. med. Inga Anna Markiewicz (promotor prof. dr hab. Barbara Łukomska)

2007
Dr n. med. Anna Otylia Sarnowska (promotor: prof. dr hab. Krystyna Domańska - Janik)
Dr n. med. Marcin Jurga (promotor: prof. dr hab. Krystyna Domańska - Janik)
Dr n. med. Małgorzata Nałęcz (promotor: doc. dr hab. Teresa Zalewska)
Dr n. med. Marta Sidoryk (promotor: prof. dr hab. Jan Albrecht)
Dr n. med. Małgorzata Ludmiła Duszczyk (promotor: prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Magdalena Cakała (promotor: prof. dr hab. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Justyna Katarzyna Stanisławska (promotor: Prof. dr hab. Waldemar L. Olszewski)

2006
Dr n. med. Tomasz Aleksander Kryczka (promotor: prof. dr Paweł Grieb)
Dr n. med. Małgorzata Berezińska (promotor: prof. dr Jolanta B. Zawilska)
Dr n. med. Beata Pepłońska (promotor: prof. dr Paweł P. Liberski)
Dr n. med. Alina Kuryłowicz (promotor: dr hab. Tomasz Bednarczuk)
Dr n. med. Urszula Wojewódzka (promotor: dr hab. Robert Gniadecki)
Dr n. med. Tomasz Mikulski (promotor: prof. dr Krystyna Nazar)
Dr n. med. Elżbieta Ziemińska (promotor: prof. dr Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Aneta Dymecka (promotor: prof. dr Mieczysław Pokorski)
Dr n. med. Henryk Jęśko (promotor: prof. dr Joanna Strosznajder)

2005
Dr n. med. Grzegorz Arkadiusz Czapski (promotor: prof. dr Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Beata Dabrowska-Bouta (promotor: prof. dr Urszula Rafałowska)
Dr n. med. Monika Grzelec-Mojzesowicz (promotor: prof. dr Janusz Sadowski)
Dr n. med. Magdalena Marczak (promotor: prof. dr Mieczysław Pokorski)
Dr n. med. Maria Styczyńska (promotor: prof. dr Maria Barcikowska)

2004
Dr n. med. Joanna Dłużniewska (promotor: Doc. dr hab. Barbara Łukomska)
Dr n. med. Dorota Makarewicz (promotor: Prof. dr med. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Ewa Nagańska ( promotor: Doc. dr hab. Ewa Matyja)
Dr n. med. Katarzyna Kaczyńska ( promotor: Doc dr. hab Bogna Szereda - Przestaszewska)

2003
Dr n. med. Beata Sokołowska (promotor: Prof. Mieczysław Pokorski)
Dr n. med. Maria Jędrzejowska (promotor: Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz)
Dr n. med. Joanna Brudkowska-Tarnawska (promotor: Prof. Maria Dąmbska)
Dr n. med. Anna Sułek (promotor: Prof. Jacek Zaremba)
Dr n. med. Agnieszka Walkowska (promotor: Prof. Janusz Sadowski)

2002
Dr n. med. Monika Dolińska (promotor: Prof. Jan Albrecht)
Dr n. med. Maria Puławska (promotor: Doc. Dariusz Sitkiewicz)
Dr n. med. Renata Zabielska (promotor: Prof. Krystyna Nazar)
Dr n. med. Hubert Krysztofiak (promotor: Prof. Krystyna Nazar)
Dr n. med. Magdalena Zielińska (promotor: Prof. Jan Albrecht)
Dr n. med. Ahlam Barka Ramadan (promotor: Prof. Mieczysław Pokorski)
Dr n. med. Piotr Cezary Piotrowski (promotor: Doc. Mieczysław Śmiałek)
Dr n. med. Grzegorz Sulkowski (promotor: Prof. Urszula Rafałowska)
Dr n. med. Beata Kopczyńska (promotor: Doc. Małgorzata Szereda-Przestaszewska)
Dr n. med. Agata Zambrzycka (promotor: Prof. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Monika Górecka (promotor: Prof. Hanna Kaciuba-Uściłko)
Dr n. med. Marcin Synak (promotor: Prof. Hanna Kaciuba-Uściłko)

2001
Dr n. med. Robert Ostrowski (promotor: Doc. Mieczysław Śmiałek)
Dr n. med. Joanna Monika Hetman (promotor: Prof. Jacek Kuźnicki)
Dr n. med. Paweł Nauman (promotor: Prof. Zbigniew Czernicki)
Dr n. med. Agnieszka Bronisz (promotor: Prof. Krystyna Domańska-Janik)

2000
Dr n. biol. Iwona Maszczyńska (promotor: Doc. Andrzej Lipkowski)
Dr n. biol. Mariola Bisko (promotor: Prof. Jacek Zaremba)
Dr n. med. Sergiusz Durowicz (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Piotr Pieniążek (promotor: Doc. Paweł Grieb)
Dr n. med. Sława Janczewska (promotor: Doc. Barbara Łukomska)

1999
Dr n. med. Michał Maksymowicz (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Jacek Bogucki (promotor: Prof. Zbigniew Czernicki)
Dr n. med. Grzegorz Dębicki (promotor: Doc. Mirosław Ryba)
Dr n. biol. Małgorzata Frontczak-Baniewicz (promotor: Doc. Barbara Gajkowska)
Dr n. biol. Ewa Żernicka (promotor: Prof. Hanna Kaciuba-Uściłko)
Dr n. med. Grzegorz Szczęsny (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)

1998
Dr n. med. Arkadiusz Szklarczyk (promotor: Prof. Leszek Kaczmarek)
Dr n. med. Małgorzata Dorobek (promotor: Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz)
Dr n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka (promotor: Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz)
Dr n. biol. Leszek Czerwosz (promotor: Prof. Mieczysław Pokorski)
Dr n. biol. Małgorzata Chalimoniuk (promotor: Prof. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Tomasz Bednarczuk (promotor: Prof. Janusz Nauman)
Dr n. med. Andrzej Namysłowski (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)

1997
Dr n. biol. Marek Samochocki (promotor: Prof. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Michał Hetman (promotor: Prof. Leszek Kaczmarek)
Dr n. biol. Barbara Zabłocka (promotor: Doc. Krystyna Domańska-Janik)
Dr n. med. Mariusz Muzylak (promotor: Doc. Danuta Maślińska)
Dr n. biol. Maciej Łałowski (promotor: Prof. Joanna Strosznajder)

1996
Dr n. med. Bolesław Dul (promotor: Doc. Barbara Gajkowska)
Dr n. biol. Lidia Strużyńska (promotor: Prof. Urszula Rafałowska)
Dr n. biol. Jadwiga Janas (promotor: Doc. Dariusz Sitkiewicz)
Dr n. med. Jacek Kiljański (promotor: Prof. Janusz Nauman)
Dr n. biol. Joanna Sypecka (promotor: Doc. Krystyna Domańska- Janik)
Dr n. biol. Adam Gołąbek (promotor: Doc. Ryszard Pluta)

1995
Dr n. med. Anna Maria Noszczyk (promotor: Prof. Sławomir Majewski)
Dr n. biol. Magdalena Jaskłowska-Englisz (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. biol. Robert Piotr Strosznajder (promotor: Doc. Mieczysław Pokorski)
Dr n. biol. Janusz Zimowski (promotor: Prof. Jacek Zaremba)

1994
Dr n. biol. Albert Stephen Lossinsky (promotor: Prof. Mirosław Mossakowski)
Dr n. biol. Wiktor Niewiadomski (promotor: Prof. Krystyna Nazar)
Dr n. biol. Urszula Jernajczyk (promotor: Doc. Mieczysław Pokorski)

1993
Dr n. przyr. Ilona Falęcka-Wieczorek (promotor: Prof. Hanna Kaciuba- Uściłko)
Dr n. przyr. Małgorzata Puka (promotor: Prof. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Krzysztof Tychmanowicz (promotor: Doc. Zbigniew Czernicki)
Dr n. przyr. Wiktor Janczewski (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Lidia Faff-Michalak (promotor: Prof. Jan Albrecht)
Dr n. med. Izabela Kuchna (promotor: Prof. Maria Dąmbska)

1992
Dr n. przyr. Elżbieta Kompanowska-Jezierska (promotor: Prof. Janusz Sadowski)
Dr n. przyr. Elżbieta Salińska (promotor: Prof. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Marek Wroński (promotor: Doc. Zbigniew Czernicki)
Dr n. przyr. Leszek Dobrowolski (promotor: Prof. Janusz Sadowski)
Dr n. med. Maciej Krynicki (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)

1991
Dr n. med. Joanna Majkowska (promotor: Doc. Andrzej Kapuściński)

1990
Dr n. przyr. Ewa Zofia Sitnicka (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Fei Liu Ning (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Bożena Konopka (promotor: Prof. Zygmunt Paszko)
Dr n. med. Tomasz Antoniak (promotor: Prof. Mariusz Stopczyk)
Dr n. przyr. Gerard Cybulski (promotor: Prof. Krystyna Nazar)
Dr n. med. Danuta Suchowera (promotor: Doc. Andrzej Karwowski)
Dr n. med. Paweł Paczkowski (promotor: Doc. Andrzej Karwowski)
Dr n. przyr. Jolanta Waśkiewicz (promotor: Doc. Urszula Rafałowska)
Dr n. med. Katarzyna Sieradzan (promotor: Prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz)

1989
Dr n. przyr. Fatthy Ali Mohamed Atta (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Ewa Wójcik-Ziółkowska (promotor: Prof. Krystyna Nazar)
Dr n. przyr. Urszula Kubicka (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Hanna Wikieł (promotor: Doc. Joanna Strosznajder)
Dr n. med. Ewa Orlewska (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Bożena Bądzyńska (promotor: Prof. Janusz Sadowski)
Dr n. przyr. Józef Langfort (promotor: Prof. Hanna Kaciuba-Uściłko)

1987
Dr n. med. Elżbieta Kida (promotor: Doc. Krystyna Renkawek)
Dr n. med. Paweł Grochowicz (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Wanda Gordon-Majszak (promotor: Doc. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Lew Petkow (promotor: Prof. Tadeusz Chorzelski)
Dr n. przyr. Ewa Wojtal (promotor: Doc. Maciej Borkowski)
Dr n. przyr. Paweł Szymański (promotor: Doc. Andrzej Gardas)
Dr n. przyr. Alicja Ilnicka (promotor: Doc. Jacek Zaremba)

1986
Dr n. przyr. Tadeusz Narkiewicz (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Mariusz Ratajczak (promotor: Ppłk. dr hab. Wiktor Jędrzejczak)
Dr n. med. Maria Frączykowska (promotor: Prof. Andrzej Langner)
Dr n. med. Krzysztof Krzemiński (promotor: Doc. Krystyna Nazar)
Dr n. med. Urszula Wysmyk-Cybula (promotor: Doc. Jan Albrecht)
Dr n. przyr. Krzysztof Głowicki (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. med. Marek Durlik (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)

1985
Dr n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz (promotor: Prof. Mirosław Mossakowski)
Dr n. przyr. Monika Różycka-Franaszczuk (promotor: Prof. Kazimierz Ostrowski)
Dr n. przyr. Alam Khan Shahidul (promotor: Prof. Janusz Nauman)
Dr n. przyr. Elżbieta Orłowska-Maddock (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)

1984
Dr n. przyr. Ewa Kulczykowska (promotor: Doc. Janusz Sadowski)
Dr n. przyr. Małgorzata Wojtala (promotor: Doc. Mariusz Stopczyk)

1983
Dr n. med. Włodzimierz Czarnecki (promotor: Doc. Krystyna Herbaczyńska-Cedro)
Dr n. med. Ryszard Pluta (promotor: Doc. Andrzej Kapuściński)
Dr n. przyr. Barbara Głogowska (promotor: Doc. Zygmunt Paszko)
Dr n. przyr. Wojciech Hilgier (promotor: Prof. Mirosław Mossakowski)
Dr n. przyr. Grażyna Jarosz (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Anna Romaniuk (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Krystyna Noremberg (promotor: Doc. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. przyr. Jan Lewandowski (promotor: Prof. Maciej Nałęcz)

1982
Dr n. przyr. Leszek Budohoski (promotor: Prof. Włodzimierz Bicz)
Dr n. med. Franciszek Walczak (promotor: Doc. Mariusz Stopczyk)
Dr n. med. Ewa Matyja (promotor: Doc. Krystyna Renkawek)
Dr n. przyr. Włodzimierz Maśliński (promotor: Prof. Jan Ryżewski)

1981
Dr n. przyr. Małgorzata Murawska (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Janina Płachta (promotor: Prof. Włodzimierz Bicz)

1980
Dr n. przyr. Andrzej Loesch (promotor: Doc. Jerzy Borowicz)
Dr n. med. Wiesław Paweł Truskolaski (promotor: Doc. Krystyna Herbaczyńska-Cedro)
Dr n. med. Angelo Casaco-Parada (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Hanna Gałkowska (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Anna Mioduszewska (promotor: Prof. Zbigniew Semerau-Siemianowski)
Dr n. przyr. Mirosław Ruka (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Stanisław Śliwka (promotor: Doc. Jerzy Szewczykowski)
Dr n. przyr. Barbara Wąsowska (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)

1979
Dr n. przyr. Maria Majewska (promotor: Doc. Andrzej Gromek)
Dr n. med. Jerzy Kupiec-Węgliński (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Krystyna Budzińska (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Antoni Sowa (promotor: Doc. Krzysztof Cena)
Dr n. przyr. Lidia Jankowska-Adamowicz (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Jarda Wróblewski (promotor: Doc. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. przyr. Stanisław Stępkowski (promotor: Prof. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Ludwik Maciej Kuciński (promotor: Doc. Eugeniusz Mempel)
Dr n. przyr. Małgorzata Zaleska (promotor: Prof. Mirosław Mossakowski)
Dr n. med. Milena Laure-Kamionowska (promotor: Prof. Maria Dąmbska)
Dr n. med. Stanisław Krajewski (promotor: Doc. Zuzanna Kraśnicka)
Dr n. med. Ryszard Grucza (promotor: Prof. Stanisław Kozłowski)
Dr n. med. Piotr Kozłowski (promotor: Prof. Maria Dąmbska)
Dr n. przyr. Andrzej Ziemba (promotor: Doc. Jerzy Łyszczarz)

1978
Dr n. przyr. Zbigniew Dąbrowiecki (promotor: Doc. Andrzej Gromek)
Dr n. przyr. Marianna Sikorska (promotor: Prof. Mirosław Mossakowski)
Dr n. przyr. Barbara Łukomska (promotor: Doc. Waldemar Olszewski)
Dr n. przyr. Hanna Sikorska (promotor: Prof. Jan Ryżewski)
Dr n. przyr. Anna Sawicka-Grzelak (promotor: Doc. Felicja Meisel-Mikołajczyk)
Dr n. przyr. Irena Grzelak-Puczyńska (promotor: Doc. Felicja Meisel-Mikołajczyk)

1977
Dr n. med. Kazimierz Gąsiorowski (promotor: Prof. Hugon Kowarzyk)
Dr n. med. Witold Grochowski (promotor: Doc. Eugeniusz Mempel)
Dr n. przyr. Paweł Grieb (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Jarosław Romaniuk (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Mirosław Ryba (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Anna Pastuszko (promotor: Doc. Andrzej Gromek)
Dr n. med. Piotr Ruszczewski (promotor: Doc. Krystyna Herbaczyńska-Cedro)

1976
Dr n. med. Jolanta Chwalbińska- Moneta (promotor: Prof. Stanisław Kozłowski)
Dr n. med. Bożena Augustyniak (promotor: Prof. Adam Kunicki)
Dr n. med. Maria Magdalena Dembińska (promotor: Doc. Bogdan Sadowski)
Dr n. med. Andrzej Deszkiewicz (promotor: Doc. Waldemar Olszewski)
Dr n. med. Janusz Czajkowski (promotor: Doc. Waldemar Olszewski)

1975
Dr n. med. Maria Morzycka (promotor: Doc. Stefan Kruś)
Dr n. med. Bożena Pietrzykowska-Bodnar (promotor: Prof. Bogusław Źernicki)
Dr n. med. Jacek Dziduszko (promotor: Prof. Adam Kunicki)
Dr n. med. Lech Chruścielewski (promotor: Prof. Andrzej Trzebski)

1974
Dr n. med. Barbara Hoppe (promotor: Prof. Mirosław Mossakowski)
Dr n. med. Tran Van Lie (promotor: Prof. Jerzy Borowicz)

1973
Dr n. med. Barbara Chojnacka (promotor: Prof. Ewa Osetowska)
Dr n. med. Walenty Nyka (promotor: Prof. Maria Dąmbska)
Dr n. med. Agnes Danielewicz-Kotowicz (promotor: Doc. Jerzy Borowicz)
Dr n. med. Danuta Maślińska (promotor: Doc. Maria Dąmbska)

1972
Dr n. med. Marek Jakóbisiak (promotor: Prof. Kazimierz Ostrowski)
Dr n. med. Teresa Tripenbach (promotor: Doc. Witold Karczewski)
Dr n. med. Mieczysław Pokorski (promotor: Prof. Zbigniew Semerau-Siemianowski)
Dr n. med. Lubomira Dydyk (promotor: Doc. Wacław Sitkowski)
Dr n. med. Jerzy Polański (promotor: Prof. Jan Nielubowicz)
Dr n. med. Andrzej Zawadzki (promotor: Prof. Jan Nielubowicz)
Dr n. med. Wanda Brajczewska (promotor: Doc. Alicja Ryżewska)
Dr n. med. Ewa Paprocka-Słonka (promotor: Prof. Maria Kopeć)
Dr n. med. Krystyna Tarczyńska (promotor: Doc. Bogdan Sadowski

1970
Dr n. med. Sławomir Pluciński (promotor: Prof. Jan Nielubowicz)
Dr n. med. Marek Skośkiewicz (promotor: Prof. Jan Nielubowicz)
Dr n. med. Jerzy Sokołowski (promotor: Prof. Jan Nielubowicz)
Dr n. med. Iwona Szreder-Romanowska (promotor: Prof. Tadeusz Orłowski)
Dr n. med. Krystyna Domańska-Janik (promotor: Doc. Mirosław Mossakowski)
Dr n. med. Wanda Jarnicka-Cygan (promotor: Doc. Mirosław Mossakowski)