Pracownia Biologii Molekularnej

 

 

Kierownik Pracowni:

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka - tel. 22 60 86 486

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Pracownicy naukowi:

dr Małgorzata Beręsewicz - tel.  22 60 86 639; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Joanna Gruszczyńska-Biegała – tel. 60 86 537; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Maria Kawalec - tel.  22 60 86 487; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Anna Boratyńska-Jasińska - tel. 22 60 86 487; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

 

Doktoranci:

mgr Piotr Wojtyniak - tel. 22 60 86 487; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lek. wet.  Anita Chęcińska –tel. 22 60 86 487; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Karolina Serwach – tel. 22 60 86 537, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Magistranci:

Patrycja Klimczak UW

Paweł Bochomulski UW

 

Profil badawczy:

Badania realizowane w PBM dotyczą mechanizmów molekularnych funkcjonowania neuronów prawidłowych i w różnych stanach patologicznych. Wiodącym problemem jest poznanie naturalnych mechanizmów regeneracji/ochrony neuronów po krótkotrwałym niedokrwieniu mózgu, które uruchamiane są w rejonach mózgu o mniejszej wrażliwości na ten stres. Badania prowadzone są w modelach in vivo (myszoskoczek mongolski), ex vivo (hodowla organotypowa) i in vitro (hodowla pierwotna neuronów) aby poznać rolę białek sygnałowych, jonów wapnia, kompleksów białkowych związanych z różnymi strukturami komórkowymi (PSD, ER, mitochondria), procesy mitofagii i biogenezy mitochondriów oraz możliwości farmakologicznej neuroprotekcji. W kontekście epizodu ischemiczno-reperfuzyjnego mózgu interesują nas zmiany w metabolizmie energetycznym komórek, przemiany aminokwasowe i lipidowe.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 • Kinaza białkowa C w mitochondriach a przekazywanie sygnału ischemicznego w mózgu - w kierunku znalezienia mechanizmów endogennej regeneracji/neuroprotekcji.

 • Rola białek STIM w homeostazie wapniowej neuronów.

 • Poznanie udziału mitofuzyny 2 w mechanizmach mitofagii i autofagii wywołanych przejściowym epizodem niedokrwiennym w modelach in vivo i in vitro. 

 • Występowanie i rola receptora P2X7 w mózgu. 

 • Poszukiwanie substancji o działaniu neuroprotekcyjnym.   

 

Byli pracownicy, doktoranci, magistranci:

dr Olga Krupska

dr Joanna E. Kowalczyk

dr Joanna Dłużniewska

mgr Maria Adamiak WUM

mgr Monika Majewska SGGW

mgr Piotr Walendzik SGGW

lic. Aleksandra Aksamit SGGW

 

Granty:

 • Grant NCN 2017/26/E/NZ3/01144

Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach.

Kierownik: dr Joanna Gruszczyńska-Biegała
Główni wykonawcy: mgr Karolina Serwach
 Realizacja: 2018-2023

 • Grant NCN 2016/23/D/NZ3/01631

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu

Kierownik: dr Maria Kawalec
Główni wykonawcy: Piotr Wojtyniak, Anna Boratyńska-Jasińska
Realizacja: 2017-2020

 • Grant NCN 2014/15/D/NZ3/02784

Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Rozwikłanie zagadki endogennej neuroprotekcji.

Kierownik: dr Małgorzata Beręsewicz
Główni wykonawcy: Olga Poleszak, Patrycja Klimczak, Paweł Bochomulski
Realizacja: 2015-2019

 • Grant KNOW 07 (decyzja MNiSW-DS.-6002-4693-30/WA/12)

Functional meaning of interaction of PKC ß with mitochondrial ATP synthase in response to cerebral ischemia.

Opiekunowie: prof. dr hab. Barbara Zabłocka, dr Małgorzata Beręsewicz
Doktorant; Olga Poleszak
Realizacja: 2012-2017

 • Grant NCN 2012/05/B/NZ3/00415

Oddziaływanie PKC beta I i beta II z mitochondriami ważnym elementem sygnalizacyjnym w uszkodzeniu ischemiczno-reperfuzyjnym w mózgu.

Kierownik: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Główni wykonawcy: Małgorzata Beręsewicz, Olga Poleszak, Ewa Sitkiewicz (IBB), Michał Dadlez (IBB),Maria Kawalec

Realizacja: 2013-2016

 • Grant NCN 4746/B/P01/2011/40
Patogenność mutacji w genie mitofuzyny 2 w chorobach kręgu Charcot-Marie-Tooth - problem neurologii i neurobiologii.
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Konsultant: prof. Irena Hausmanowa-Petrusewicz
Główni wykonawcy: z IMDiK PAN: Małgorzata Beręsewicz, Maria Kawalec, Andrzej Kochański, Dagmara Kabzińska, z IBD PAN: Krzysztof Zabłocki, Dorota Dymkowska
Realizacja: 2011-2015
 • Polska Sieć Mitochondrialna MitoNet.pl # 2/E-36/BWSN-0074/2008
Tytuł zadania 1: Elektrofizjologiczna charakterystyka kanałów mitochondrialnych (z wykorzystaniem techniki patch-clamp oraz techniki płaskich błon lipidowych) w różnych stanach fizjologicznych oraz ich regulacja przez substancje farmakologicznie czynne.
Tytuł zadania 2: Translokacja kinaz białkowych do mitochondriów w różnych stanach patologicznych.
Jednostki naukowe realizujące badania: SGGW w Warszawie, IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN, IBD im. M. Nenckiego PAN,
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Główni wykonawcy: Joanna E. Kowalczyk, Małgorzata Beręsewicz, Piotr Bednarczyk
Realizacja: 2007-2009
 • Grant promotorski 0324/B/P01/2008/34
Analiza kompleksów białkowych biorących udział w przekazywaniu sygnału w niedokrwieniu mózgu.
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Główny wykonawca: Małgorzata Beręsewicz
Realizacja: 2008-2009
 • Grant MNiSW 2 P04A 024 28
Udział kompleksów białkowych związanych z gęstościami postsynaptycznymi, mitochondriami i siateczką śródplazmatyczną w przekazywaniu sygnału wewnątrzkomórkowego w modelu neurodegeneracji po krótkotrwałym niedokrwieniu mózgu.
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Zabłocka
Główni wykonawcy: Małgorzata Beręsewicz, Joanna Kowalczyk, Anna Sarnowska
Realizacja: 2005-2007

 

Współpraca:

 • Prof. Dariusz C. Górecki, MD, PhD - Molecular Medicine Unit, School of Pharmacy and Biomedical Sciences, University of Portsmouth, White Swan Road, PO1 2DT, Wielka Brytania

Temat współpracy:

1. Udział białek występujących kompleksie z dystrofiną  w patologiach układu nerwowego - link

2. Badanie ochronnego działania nowego czynnika wzrostu/regeneracji w patologii udaru niedokrwiennego mózgu - link

 • dr hab. Krzysztof Zabłocki, Pracownia Metabolizmu Komórki IBD im M. Nenckiego PAN

strona www: http://www.nencki.gov.pl/pracownia-metabolizmu-komorki

Temat współpracy:Patogenność mutacji w genie mitofuzyny 2-giej w chorobach kręgu Charcot-Marie-Tooth- problem neurologii i neurobiologii

 • Prof. dr hab. Adam Szewczyk - Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych IBD im. M. Nenckiego PAN; Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy - Katedra Fizyki, SGGW

strona www: http://www.nencki.gov.pl

Temat współpracy:

1. Elektrofizjologiczna charakterystyka kanałów mitochondrialnych (z wykorzystaniem techniki patch-clamp)

2. Regulacja procesu translokacji kinaz białkowych do mitochondriów w różnych stanach patologicznych

 • Prof. Jacek Kuźnicki i dr Wojciech Michowski - Pracownia Neurodegeneracji, MIBMiK w Warszawie

 

strona www: http://www.iimcb.gov.pl

Temat współpracy: Mechanizmy neurodegeneracji i neuroprotekcji

 

Techniki i aparatura:
 • Izolacja białek i frakcji komórkowych z tkanek zwierzęcych

 • Elektroforeza białek SDS-PAGE i detekcja białek metodą western blot

 • Immunoprecypitacja białek w celu badania aktywności enzymatycznej i kompleksów białkowych

 • Izolacja RNA i DNA z tkanek zwierzęcych i hodowli komórkowych

 • Badanie ekspresji genów metodą RT-PCR

 • PCR i jej odmiany: RFLP, SSCP, RACE

 • Elektroforeza pulsed-field dużych fragmentów DNA (CHEF-DR III system firmy Bio Rad)

 • Zestaw do dokumentacji żeli NucleoVision firmy NucleoTech

 • Hybrydyzacja DNA-DNA metodą Southern blot

 • DNA array przy pomocy mikromacierzy nitrocelulozowych, analiza obrazu przy pomocy czytnika radioaktywności phosphoimager SI firmy Molecular Dynamice

 • Light Cycler Real-Time PCR System (Applied Biosystem)

 • Hodowla organotypowa skrawków hipokampa szczura

 • Hodowla komórkowa

 • Zestaw do dokumentacji  obrazów chemiluminescencyjnych i fluorescencyjnych FUSION FX (VILBER LOURMAT)

 • Hodowle komórek linii ustalonych i pierwotnych (np. fibroblasty, neurony)

   

Wybrane publikacje:
 • Serwach K, Gruszczynska-Biegala J. STIM Proteins and Glutamate Receptors in Neurons: Serwach K, Gruszczynska-Biegala J. STIM Proteins and Glutamate Receptors in Neurons: Role in Neuronal Physiology and Neurodegenerative Diseases. Int J Mol Sci. 2019 May 9;20(9). pii: E2289. doi: 10.3390/ijms20092289. Review

 • Sowinska M., Morawiak M., Bochynska-Czyz M., Lipkowski AW., Zieminska E., Zabłocka B., Urbanczyk-Lipkowska Z. (2019) Molecular antioxidant properties and in vitro cell toxicity of the p-aminobenzoic acid (PABA) functionalized peptide dendrimers. Biomolecules. 2019 Mar 5;9(3). pii: E89. doi: 10.3390/biom9030089

 • Beręsewicz M., Charzewski Ł., Krzyśko K.A., Kochański A., Zabłocka B., Molecular modelling of mitofusin 2 for a prediction for Charcot-Marie-Tooth 2A clinical severity. Scientific Reports 2018, 8:16900, doi: 10.1038/s41598-018-35133-9

 • Popek M, Bobula B, Sowa J, Hess G, Polowy R, Filipkowski RK, Frontczak-Baniewicz M, Zabłocka B, Albrecht J, Zielińska M. Cortical Synaptic Transmission and Plasticity in Acute Liver Failure Are Decreased by Presynaptic Events. Mol Neurobiol. 2018;55(2):1244-1258; doi: 10.1007/s12035-016-0367-4

 • Krupska O, Sarnowska A, Fedorczyk B, Gewartowska M, Misicka A, Zablocka B, Beresewicz M. Ischemia/Reperfusion-Induced Translocation of PKCβII to Mitochondria as an Important Mediator of a Protective Signaling Mechanism in an Ischemia-Resistant Region of the Hippocampus. Neurochem Res. 2017 Aug;42(8):2392-2403. doi: 10.1007/s11064-017-2263-3. Epub 2017 Apr 12.

 • Beręsewicz M, Boratyńska-Jasińska A, Charzewski Ł, Kawalec M, Kabzińska D, Kochański A, Krzyśko KA, Zabłocka B. (2017) The Effect of a Novel c.820C>T (Arg274Trp) Mutation in the Mitofusin 2 Gene on Fibroblast Metabolism and Clinical Manifestation in a Patient. PLoS One. 2017 Jan 11;12(1):e0169999. doi: 10.1371/journal.pone.0169999.
 • Kawalec M, Boratyńska-Jasińska A, Beręsewicz M, Dymkowska D, Zabłocki K, Zabłocka B. Mitofusin 2 Deficiency Affects Energy Metabolism and Mitochondrial Biogenesis in MEF Cells. PLoS One. 2015 Jul 31;10(7):e0134162. doi: 10.1371/journal.pone.0134162.

 • Kawalec M, Zabłocka B, Kabzińska D, Neska J, Beręsewicz M. Mitofusin 2 expression dominates over mitofusin 1 exclusively in mouse dorsal root ganglia - a possible explanation for peripheral nervous system involvement in Charcot-Marie-Tooth 2A. Folia Neuropathol. 2014;52(4):436-42.

 • Garbuz O, Gulea A, Dyniewicz J, Zablocka B, Lipkowski AW. The non-opioid receptor, antioxidant properties of morphine and the opioid peptide analog biphalin. Peptides. 2015; 63:1-3. doi: 10.1016/j.peptides.2014.09.027.

 • Lien CF, Mohanta SK, Frontczak-Baniewicz M, Swinny J, Zablocka B, Gorecki DC. (2012) Absence of glial alpha-dystrobrevin causes abnormalities of the blood-brain barrier and progressive brain edema. J Biol Chem 2012;287(49):41374-85

 • Zabłocka B, Goldspink PH, Goldspink G, Górecki DC. Mechano-Growth Factor: an important cog or a loose screw in the repair machinery? Front Endocrinol (Lausanne). 2012;3:131. doi: 10.3389/fendo.2012.00131.

 • Kawalec M., Kowalczyk J.E., Beresewicz M., Lipkowski A.W., Zablocka B. (2011) Neuroprotective potential of biphalin, multireceptor opioid peptide, against excitotoxic injury in hippocampal organotypic culture. Neurochem. Res. 36 (11): 2091-2095

 • Kowalczyk J.E., Kawalec M., Beręsewicz M., Dębski J., Dadlez M., Zabłocka B. (2012) Protein Kinase C beta in postischemic brain mitochondria. Mitochondrion 12: 138–143

 • Michowski W., Ferretti R., Wiśniewska M., Ambrożkiewicz M., Beręsewicz M., Fusella F., Skibińska-Kijek A., Zabłocka B., Brancaccio M., Tarone G., Kuźnicki J. (2010) Morgana/CHP-1 is a novel chaperone able to protect cells from stress. BBA Mol Cell Res. 1803, 1043-1049.

 • Bednarczyk P., Kowalczyk J.E., Beręsewicz M., Dołowy K., Szewczyk A., Zabłocka B., Identification of a voltage-gated potassium channel in gerbil hippocampal mitochondria, Biochem. Biophys. Res. Commun. 397 (2010) 614-620.

 • Szewczyk A., Kajma A., Malińska D., Wrzosek A., Bednarczyk P., Zabłocka B., Dołowy K. (2010) Pharmacology of mitochondrial potassium channels: dark side of the field. FEBS Lett. 584 (10) 2063-2069.

 • Beręsewicz M., Majewska M., Makarewicz D., Vajro S., Zabłocka B., Górecki D.C. (2010) Changes in the expression of insulin-like growth factor 1 variants in the postnatal brain development and in neonatal hypoxia-ischaemia. Int.J.Dev.Neurosci. 28: 91-97.

 • Kowalczyk J.E., Beręsewicz M., Gajkowska B., Zabłocka B. (2009) Association of protein kinase C delta and phospholipid scramblase 3 in hippocampal mitochondria correlates with neuronal vulnerability to brain ischemia. Neurochem. Int. 55 (1-3): 157-163.

 • Sarnowska A., Beręsewicz M., Zabłocka B., Domańska-Janik K. (2009) Diazepam neuroprotection in excitotoxic and oxidative stress involves a mitochondrial mechanism additional to the GABAAR and hypothermic effects. Neurochem. Int. 55 (1-3): 164-173.