Zakład Neuropeptydów

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:

Teresa Żuławnik - tel. 22 60 86 599

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy naukowi:

 • Prof. dr hab. Lidia Rudnicka, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 508-14-80 sekretariat
 • Dr lek. wet. Piotr Kosson, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 608 64 54
 • Dr inż. Jolanta Dyniewicz, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 608 64 80
 • Dr Patrycja Redkiewicz, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 608 64 80
 • Dr mgr farm. Piotr Lipiński, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 608 64 54
 • Mgr inż. Joanna Matalińska, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 608 64 55/548
 • Mgr Anna Włuka-Stecka, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 22 608 65 99

 

Doktoranci:

 • Lek. med. Tatsjana Damps, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Tel.22 608 64 55
 • Mgr Anna Laskowska email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel 22 608 64 55 
 • Mgr Adriana Muchowska email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 608  64 54

 

Pracownicy techniczni:

 • Tech. Barbara Nowicka - tel. 22 608 64 80

 

Profil badawczy

Neuropeptydy to endogenne peptydy syntezowane i wydzielane przez komórki układu nerwowego. Wydzielane peptydy pełnią szereg funkcji, w tym transmisji i modulacji sygnałów nerwowych, nośników informacji neurohormonalnych do innych organów organizmu, regulatorów odpowiedzi układu odpornościowego, bezpośredniego działania na bakterie i grzyby, itp. Ostatnie lata charakteryzuje gwałtowny rozwój prac nad izolacją i badaniem roli biologicznej nowych neuropeptydów. Właściwości biologiczne i fizykochemiczne, ograniczone przechodzenie przez bariery biologiczne, specyficzny metabolizm, strukturalna zmienność, różni peptydy od innych związków biologicznie czynnych. Ich biofarmakologiczne właściwości oraz duży koszt syntezy ograniczał do niedawna zainteresowania peptydami jako potencjalnymi lekami. Jednakże ostatnie postępy w chemii medycznej otwierają nowe możliwości w poszukiwaniach nowych leków na bazie neuropeptydów.

Zakład Neuropeptydów tworzy interdyscyplinarna grupa chemików, farmakologów, biologów i lekarzy zainteresowanych badaniami zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej peptydów i perspektywami zastosowania rezultatów badań w opracowaniu nowych generacji leków.

Rola neuropeptydów w regulowaniu sygnałów bólowych i możliwości zastosowania ich analogów jako nowych analgetyków jest od lat głównym kierunkiem badań, w szczególności projektowane i badane są peptydy bifunkcjonalne, mające powinowactwo do dwóch rodzajów receptorów biorących udział w regulacji bólu (receptor opioidowy, tachykininowy, neurotensynowy).

Jednakże zainteresowania i aktywność zespołu jest znacznie szersza i obejmuje między innymi:

 • peptydy w neuroprotekcji
 • peptydy w nowotworzeniu
 • peptydy w funkcjach skóry i w gojeniu ran
 • peptydy w chorobach neurodegeneracyjnych
 • funkcje bariery krew-mózg

 

Współpraca:

 • Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (prof. Jan Cz. Dobrowolski, dr hab. Ewa Gniazdowska)
 • Narodowy Instytut Leków (prof. Joanna Sadlej)
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (prof. dr hab. Jakub Fichna)
 • Instytut Chemii Organicznej PAN (prof. Zofia Lipkowska)
 • Biological Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Szeged (dr hab. István Krizbai, dr hab. Sandor Benyhe)
 • University of Arizona, Tucson, USA (prof. Yeon Sun Lee)

Obecnie realizowane projekty:

Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki i terapii nowotworu mózgu - glejaka wielopostaciowego. NCN OPUS (prof. dr hab. Aleksandra Misicka, współpraca z IChTJ)

Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygatunkowych różnicach wiązalności ligandów. NCN SONATA  (dr Piotr Jakub Lipiński).

Projektowanie i synteza nowych niskocząsteczkowych antagonistów receptorów NK1. (dr Jolanta Dyniewicz).

Naturalne peptydy oraz ich analogi modulujące aktywność komórek nowotworowych czerniaka. (mgr inż. Joanna Matalińska)

Wpływ biodegradowalnych preparatów keratynowych otrzymanych z wełny alpaki na proces gojenia się ran u szczurów z wywołaną cukrzycą. (mgr Adriana Muchowska, dr Patrycja Redkiewicz)

 

Wybrane publikacje (2016-2017):

 1. J. Dyniewicz, P.F.J. Lipiński, P. Kosson, A. Leśniak, M. Bochyńska-Czyż, A. Muchowska, D. Tourwé, S. Ballet, A. Misicka, A.W. Lipkowski Hydrazone Linker as a Useful Tool for Preparing Chimeric Peptide/Nonpeptide Bifunctional Compounds ACS Medicinal Chemistry Letters, 2017, 8 (1), 73-77.
 1. P. F. J. Lipiński, P. Szurmak SCRAMBLE’N’GAMBLE: A tool for fast and facile generation of random data for statistical evaluation of QSAR models. Chem. Pap. 2017, 71 (11), 2217–2232.
 1. P.F.J. Lipiński, J.Cz. Dobrowolski Substituent effect in theoretical ROA spectra. RSC Advances, 2016, 6 (47), 40760-40764.
 1. P.F.J. Lipiński, M. Jarończyk, S. Ostrowski, J.Cz. Dobrowolski, J. Sadlej Conformation of six fentanyls revisited. Comput. Theor. Chem., 2016, 1086, 18–24.
 1. A.K. Laskowska, A.K. Puszko, P. Sosnowski, K. Różycki, P. Kosson, J. Matalińska, M. Durlik, A Misicka Opioid Tripeptides Hybridized with trans-1-Cinnamylpiperazine as Proliferation Inhibitors of Pancreatic Cancer Cells in Two- and Three-Dimensional in vitro Models. ChemMedChem, 2017, 12 (19), 1637-1644.
 1. T. Damps, A.K. Laskowska, T. Kowalkowski, M. Prokopowicz, A.K. Puszko, P. Sosnowski, J. Czuwara, M. Konop, K. Różycki, J.K. Borkowska, A. Misicka, L. Rudnicka The effect of wool hydrolysates on squamous cell carcinoma cells in vitro. Possible implications for cancer treatment. PLoS One 12(8):e0184034. (2017)
 1. M. Konop, D. Sulejczak, J. Czuwara, P. Kosson, A. Misicka, A.W. Lipkowski, L. Rudnicka The role of allogenic keratin-derived dressing in wound healing in a mouse model. Wound Repair and Regeneration, 2017, 25 (1), 62–74.
 1. B. Fedorczyk, P. F. J. Lipiński, D. Tymecka, A. K. Puszko, B. Wilenska, G. Y.Perret, A. Misicka, Conformational Latitude – Activity Relationship of KPPR Tetrapeptide Analogues toward Their Ability to Inhibit Binding of Vascular Endothelial Growth Factor 165 to Neuropilin-1. J. Pept. Sci. 2017, 23 (6), 445–454.
 1. K. Grabowska, A.K. Puszko, P.F.J. Lipiński, A.K. Laskowska, B. Wileńska, E. Witkowska, G.Y. Perret, A. Misicka Structure-activity relationship study of a small cyclic peptide H-c[Lys-Pro-Glu]-Arg-OH: a potent inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor interaction with Neuropilin-1. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2017, 25 (2), 597-602.
 1. D. Tymecka, P. F. J. Lipiński, B. Fedorczyk, A. Puszko, B. Wileńska, G. Y. Perret, A. Misicka Structure-activity relationship study of tetrapeptide inhibitors of the vascular endothelial growth factor a binding to neuropilin-1. Peptides 2017, 94, 25–32.
 1. M. Jarończyk,  P. F. J. Lipiński, J. C. Dobrowolski, J. Sadlej The FMO analysis of the molecular interaction of fentanyl derivatives with the μ-opioid receptor. Chem. Pap. 2017, 71 (8), 1429–1443.
 1. E. Szczepanska-Sadowska, T. Zera, S. Sosnowski,  A. Cudnoch-Jedrzejewska, A. Puszko, A. Misicka Vasopressin and Related Peptides; Potential Value in Diagnosis, Prognosis and Treatment of Clinical Disorders. Current Drug Metabolism, 18( 4), 306-345 (2017)
 1. A. Wasilewski, A. Misicka, M. Sacharczuk, J. Fichna Prosecretory effect of loperamide in ileal and colonic mucosae of mice displaying high or low swim stress-induced analgesia associated with high and low endogenous opioid system activity. Neurogastroenterol Motility (2017), doi: 10.1111/nmo.13166.
 1. O. Krupska, A. Sarnowska, B. Fedorczyk, M. Gewartowska, A. Misicka, B. Zablocka, M. Beresewicz Ischemia/Reperfusion-Induced Translocation of PKCβII to Mitochondria as an Important Mediator of a Protective Signaling Mechanism in an Ischemia-Resistant Region of the Hippocampus. Neurochemical Research 42(8), 2392-2403 (2017).          
 1. K. Guillemyn, J. Starnowska, C. Lagard, J. Dyniewicz, E. Rojewska, J. Mika, NN. Chung, V. Utard, P. Kosson, A.W. Lipkowski, L. Chevillard, P. Arranz-Gibert, M. Teixidó, B. Megarbane, D. Tourwé, F. Simonin, B. Przewlocka, P.W. Schiller, S. Ballet Bifunctional Peptide-Based Opioid Agonist-Nociceptin Antagonist Ligands for Dual Treatment of Acute and Neuropathic Pain. Journal of Medicinal Chemistry 2016, 59 (8), 3777-3792.
 1. K. Grabowska, A.K. Puszko, P.F.J. Lipiński, A.K. Laskowska, B. Wileńska, E. Witkowska, A. Misicka Design, synthesis and in vitro biological evaluation of a small cyclic peptide as inhibitor of vascular endothelial growth factor binding to neuropilin-1. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2016, 26 (12), 2843-2846.
 1. M. Konop, T. Damps, A. Misicka, L. Rudnicka Certain Aspects of Silver and Silver Nanoparticles in Wound Care: A Minireview. Journal of Nanomaterials, vol. 2016, Article ID 7614753, 2016
 1. A. Lesniak, M. Bochynska-Czyz, M. Sacharczuk, S. Benyhe, A. Misicka, M. Bujalska-Zadrozny, A.W. Lipkowski Biphalin preferentially recruits peripheral opioid receptors to facilitate analgesia in a mouse model of cancer pain - A comparison with morphine. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2016, 89 (30), 39-49.
 1. P. Kleczkowska, E. Hermans, P. Kosson, A. Kowalczyk, A. Lesniak, K. Pawlik, E. Bojnik, S. Benyhe, B. Nowicka, M. Bujalska-Zadrozny, A. Misicka, A.W. Lipkowski Antinociceptive effect induced by a combination of opioid and neurotensin moieties vs. their hybrid peptide [Ile9]PK20 in an acute pain treatment in rodents. Brain Research, 2016, 1648, Part A, 172-180.
 1. A. Lesniak, Chaim G. Pick, A. Misicka, A. W. Lipkowski, M. Sacharczuk Biphalin protects against cognitive deficits in a mouse model of mild traumatic brain injury (mTBI). Neuropharmacology, 2016, 101, 506-518.
 1. O. Frączak, A. Lasota, D. Tymecka, P. Kosson, A. Muchowska, A. Misicka, A. Olma Synthesis, binding affinities and metabolic stability of dimeric dermorphin analogs modified with β3-homo-amino acids. J. Pept. Sci. 22(4), 222-227 (2016)
 1. M. Maciejczyk, A. Lasota, O. Frączak, P. Kosson, A. Misicka, M. Nowakowski, A. Ejchart, A. Olma The impact of β-azido(or 1-piperidinyl)methylamino acids in position 2 or 3 on biological activity and conformation of dermorphin analogues. J. Pept. Sci. 22(8):545-51 (2016).