Zakład Neurotoksykologii

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Zielińska - 22 60 86 470;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat:

Dorota Rycko - 22 60 86 417;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Jan Albrecht - 22 60 86 617;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Monika Szeliga - 22 60 86 416; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Marta Obara - Michlewska - 22 60 86 416; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Anna Czarnecka – 22 60 86 416; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Krzysztof Milewski -  22 60 86 416  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Mariusz Popek - 22 60 86 612  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Katarzyna Skowrońska – 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoranci:

mgr inż. Karolina Orzeł - 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Marek Pawlik - 22 60 86 441, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Krzysztof Borzęcki - 22 60 86 440  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowo-techniczni:

mgr Małgorzata Bogacińska-Karaś - 22 60 86 440; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inez Fręśko - 22 60 86 417; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Katarzyna Dąbrowska - 22 60 86 612, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólny profil badawczy/przedmiot badań:

 • Mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża encefalopatii wątrobowej (EW).
 • Współdziałanie astrocytów, neuronów i komórek śródbłonka naczyń mózgowych w powstawaniu obrzęku mózgu towarzyszącego EW.

 • Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego (SON): udział glutaminy i amoniaku w indukcji SON.

 • Rola sygnalizacji komórkowej związanej z cyklicznym GMP i kanałów jonowych.

 • Glutamina a fenotyp glejaków  złośliwych: udział glutaminaz.

 

Aktualne projekty badawcze (granty realizowane i przyznane):

„ROLA ASTROCYTARNYCH receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytarnych szlaków sygnałowych.” Projekt PRELUDIUM 14 nr 2017/27/N/NZ3/02819, kierownik projektu: mgr Katarzyna Skowrońska (2018-2020)

"PEROKSYREDOKSYNY  JAKO POTENCJALNE CELE TERAPEUTYCZNE W LECZENIU GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO (GLIOBLASTOMA)."Projekt OPUS 13 nr 2017/25/B/NZ7/00388 kierownik projektu: dr hab. Monika Szeliga

"SZLAK SYGNAŁOWY ZWIĄZANY Z KINAZĄ BIAŁKOWĄ B W KOMÓRKACH GLIOBLASTOMA TRANSFEKOWANYCH GLUTAMINAZĄ TYPU WĄTROBOWEGO(GAB)". Projekt Preludium 12 nr 2016/23/N/NZ5/01428 kierownik projektu mgr inż. Ewelina Majewska (2017-2019)

"ROLA SYNTEZY GLUTAMINY W FAZIE INICJACJI PADACZKI SKRONIOWEJ W MODELU LITOWO-POLIKARPINOWYM U MŁODYCH SZCZURÓW : MECHANIZM POBUDZENIA SYNTETAZY GLUTAMINY"" Projekt Opus nr 2016/23/B/NZ4/03678, kierownik projektu prof. dr hab. Jan Albrecht (2017-2020)

"RECEPTOR FARNEZYLOWY X W MÓZGU - NOWY ELEMENT W PATOMECHANIZMIE OSTREJ ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ". Projekt Miniatura1 nr 2017/01/X/NZ4/00110, osoba realizująca dr Anna Czarnecka (2017-2018)

„UDZIAŁ CZYNNIKA TRANSKRYPCYJNEGO SP1 W REGULACJI EKSPRESJI ASTROCYTARNEGO TRANSPORTERA GLUTAMINY SN1:WPŁYW JONÓW AMONOWYCH I INTERAKCJI ASTROCYT-NEURON." Projekt Preludium 11, nr 2016/21/N/NZ4/03759 kierownik projektu mgr inż. Katarzyna Dąbrowska (2017-2020)

„USZKODZENIE BARIERY KREW-MÓZG W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ: rola mikroRNA.” Projekt OPUS 10 nr 2015/19/B/NZ4/01902, kierownik projektu: dr hab. Magdalena Zielińska (2016-2019)

 „ZMIANY W SKŁADZIE BIAŁKOWYM I WŁASNOŚCIACH ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH SYNAPSY GLUTAMATERGICZNEJ W MYSIM MODELU OSTREJ ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ: rola tkankowego czynnika wzrostu β1 (TGF β1).” Projekt Preludium 10 nr 2015/19/N/NZ5/02249, kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Popek (2016-2019)

"REGULACJA EKSPRESJI ASTROCYTARNEJ GLUTAMINAZY PRZEZ CZYNNIKI ZAPALNE W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ.” Projekt Preludium nr 2014/15/N/NZ5/03634, kierownik projektu mgr Krzysztof Milewski (2015 – 2017)

"UDZIAŁ TRANSPORTU GLUTAMINY W POJAWIANIU SIĘ OBRZĘKU MÓZGU I ZABURZEŃ FUNKCJI SYNAPSY GLUTAMINIANERGICZNEJ ZWIĄZANYCH Z ENCEFALOPATIĄ WĄTROBOWĄ." Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej “CORE”.  Pol-Nor/196190/26/2013, kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Albrecht (2013-2016)

"ROLA ASTROCYTARNYCH RECEPTORÓW NMDA W HIPERAMONEMICZNYM OBRZĘKU MÓZGU TOWARZYSZĄCYM ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ." Projekt Harmonia nr 2013/08/M/NZ3/00869, kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Albrecht (2013-2016)

"ROLA MÓZGOWEJ ASYMETRYCZNEJ DWUMETYLOARGININY (ADMA) W ENCEFALOPATII WĄTROBOWEJ: MARKER, MEDIATOR CZY REGULATOR?" Projekt OPUS nr 2013/09/B/NZ4/00536, kierownik projektu dr hab. Magdalena Zielińska (2014-2017)

"NOWE POCHODNE 1,3,4-THIADIAZOLI JAKO INHIBITORY KLUCZOWYCH ETAPÓW CYKLU GLUTAMINA-GLUTAMINIAN W KOMÓRKACH GLIOBLASTOMA." Projekt Sonata nr 2013/11/D/NZ7/00925, kierownik projektu: dr Monika Szeliga (2014-2017)

 

Współpraca:

 • Faculty of Life Science, University of Manchester, UK (Prof. Alexei Verkhratsky)

 • The Biotechnology Centre of Oslo, University of Oslo, Norway (Prof. Farrukh A. Chaudhry)

 • Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway (Prof. Ursula Sonnewald )

 • Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences (Prof. Grzegorz Hess )

 • Faculty of Sciences, University of Málaga, Spain (Prof. Javier Marquez).

 • Instytut Medycyny Wsi, Lublin (prof. Waldemar A. Turski)

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • zestaw do HPLC firmy "Dionex"  z detektorem fluorescencyjnym, elektrochemicznym, autosamplerem i termostatem kolumn

 • termocykler Biometra, 3 bloki (48 miejsc w każdym)

 • czytnik ELISA (Micrplate Reader - płytki 96-dołkowe) Bio-Rad; filtry: 415, 450, 480, 570, 595, 655, 750 nm i płytką do oznaczania kwasów nukleinowych

 • aparat do dokumentacji i analizy materiałów znakowanych chemiluminescencyjnie (np. Western-blot), fluorescencyjnie (np. bromek etydyny) i kolorymetrycznie, G-Box firmy Syngene.

 • aparat stereotaktyczny firmy „Stoelting CO”

 • zestaw do mikrodializy wolnobiegających małych zwierząt laboratoryjnych

 • system do perfuzji ciągłej skrawków model 745

 • aparat Brandel przystosowany do badań na hodowlach komórkowych

 • aparat do transfekcji komórek Lonza

 • zestaw Pinnacle 8400 do rejestracji EEG, EMG oraz obrazu u wolnobiegających myszy lub szczurów

 

Wybrane publikacje:

Milewski K, Bogacińska-Karaś M, Hilgier W, Albrecht J, Zielińska M. TNFα increases STAT3-mediated expression of glutaminase isoform KGA in cultured rat astrocytes. Cytokine. 2019 Jul 22;123:154774. doi: 10.1016/j.cyto.2019.154774. [Epub ahead of print]

Albrecht J, Zielińska M Exchange-mode glutamine transport across CNS cell membranes. Neuropharmacology. 2019 Mar 8. pii: S0028-3908(19)30081-4. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.03.003. [Epub ahead of print]

Majewska E, Márquez J, Albrecht J, Szeliga M. Transfection with GLS2 Glutaminase (GAB) Sensitizes Human Glioblastoma Cell Lines to Oxidative Stress by a Common Mechanism Involving Suppression of the PI3K/AKT Pathway. Cancers (Basel). 2019 Jan 19;11(1). pii: E115. doi: 10.3390/cancers11010115.

Skowrońska K, Obara-Michlewska M, Zielińska M, Albrecht J.NMDA Receptors in Astrocytes: In Search for Roles in Neurotransmission and Astrocytic Homeostasis. Int J Mol Sci. 2019 Jan 14;20(2). pii: E309. doi: 10.3390/ijms20020309.

Dąbrowska K, Zielińska MSilencing of Transcription Factor Sp1 Promotes SN1 Transporter Regulation by Ammonia in Mouse Cortical Astrocytes. Int J Mol Sci. 2019 Jan 9;20(2). pii: E234. doi: 10.3390/ijms20020234.

Skowrońska K, Obara-Michlewska M, Czarnecka A, Dąbrowska K, Zielińska M, Albrecht J. Persistent Overexposure to N-Methyl-D-Aspartate (NMDA) Calcium-Dependently Downregulates Glutamine Synthetase, Aquaporin 4, and Kir4.1 Channel in Mouse Cortical Astrocytes. Neurotox Res. 2019 Jan;35(1):271-280. doi: 10.1007/s12640-018-9958-3. Epub 2018 Sep 15.

Czarnecka A,  Aleksandrowicz M, Jasiński K, Jaźwiec R, Kalita K, Hilgier W, Zielińska M. Cerebrovascular reactivity and cerebral perfusion of rats with acute liver failure: role of L-glutamine and asymmetric dimethylarginine in L-arginine-induced response. J Neurochem. 2018 Dec;147(5):692-704. doi: 10.1111/jnc.14578. Epub 2018 Nov 6.

Dąbrowska K, Albrecht J, Zielińska M.Protein kinase C-mediated impairment of glutamine outward transport and SN1 transporter distribution by ammonia in mouse cortical astrocytes. Neurochem Int. 2018 Sep;118:225-232. doi: 10.1016/j.neuint.2018.07.001. Epub 2018 Jul 3.

Dabrowska K, Skowronska K, Popek M, Obara-Michlewska M, Albrecht J, Zielinska M. Roles of Glutamate and Glutamine Transport in Ammonia Neurotoxicity: State of the Art and Question Marks. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2018;18(4):306-315. doi: 10.2174/1871520618666171219124427.

Obara-Michlewska M, Ding F, Popek M, Verkhratsky A, Nedergaard M, Zielinska M, Albrecht J. Interstitial ion homeostasis and acid-base balance are maintained in oedematous brain of mice with acute toxic liver failure. Neurochem Int. 2018 Sep;118:286-291. doi: 10.1016/j.neuint.2018.05.007. Epub 2018 May 14.

Popek M, Bobula B, Sowa J, Hess G, Polowy R, Filipkowski RK, Frontczak-Baniewicz M, Zabłocka B, Albrecht J, Zielińska M. Cortical Synaptic Transmission and Plasticity in Acute Liver Failure Are Decreased by Presynaptic Events. Mol Neurobiol. 2018 Feb;55(2):1244-1258. doi: 10.1007/s12035-016-0367-4. Epub 2017 Jan 23.

Milewski K, Bogacińska-Karaś M, Fręśko I, Hilgier W, Jaźwiec R, Albrecht J, Zielińska M. Ammonia Reduces Intracellular Asymmetric Dimethylarginine in Cultured Astrocytes Stimulating Its y⁺LAT2 Carrier-Mediated Loss. Int J Mol Sci. 2017 Nov 2;18(11). pii: E2308. doi: 10.3390/ijms18112308.

Majewska E, Rola R, Barczewska M, Marquez J, Albrecht J, Szeliga M. Transcription factor GATA3 expression is induced by GLS2 overexpression in a glioblastoma cell line but is GLS2-independent in patient-derived glioblastoma. J Physiol Pharmacol. 2017 Apr;68(2):209-214.

Zielińska M, Aschner M. Enthusiasm Scientifically Oriented: The Preface for the Special Issue Dedicated to Jan Albrecht. Neurochem Res. 2017 Mar;42(3):711-712. doi: 10.1007/s11064-016-2164-x.

Czarnecka A, Milewski K, Zielińska M. Asymmetric Dimethylarginine and Hepatic Encephalopathy: Cause, Effect or Association? Neurochem Res. 2017 Mar;42(3):750-761. doi: 10.1007/s11064-016-2111-x. Epub 2016 Nov 25.

Majewska E, Szeliga M. AKT/GSK3β Signaling in Glioblastoma. Neurochem Res. 2017 Mar;42(3):918-924. doi: 10.1007/s11064-016-2044-4. Epub 2016 Aug 27.

Czarnecka A, Milewski K, Jaźwiec R, Zielińska M. Intracerebral Administration of S-Adenosylhomocysteine or S-Adenosylmethionine Attenuates the Increases in the Cortical Extracellular Levels of Dimethylarginines Without Affecting cGMP Level in Rats with Acute Liver Failure.  Neurotox Res. 2017 Jan;31(1):99-108. doi: 10.1007/s12640-016-9668-7. Epub 2016 Sep 8.

Zielińska M, Dąbrowska K, Hadera MG, Sonnewald U, Albrecht J.System N transporters are critical for glutamine release and modulate metabolic fluxes of glucose and acetate in cultured cortical astrocytes: changes induced by ammonia. J Neurochem. 2016 Jan;136(2):329-38. doi: 10.1111/jnc.13376. Epub 2015 Nov 10.

Milewski K, Hilgier W, Fręśko I, Polowy R, Podsiadłowska A, Zołocińska E, Grymanowska AW, Filipkowski RK, Albrecht J, Zielińska M. Carnosine Reduces Oxidative Stress and Reverses Attenuation of Righting and Postural Reflexes in Rats with Thioacetamide-Induced Liver Failure. Neurochem Res. 2016 Feb;41(1-2):376-84. doi: 10.1007/s11064-015-1821-9. Epub 2016 Jan 22.


Szeliga M, Ćwikła J, Obara-Michlewska M, Cichocki A, Albrecht J. Glutaminases in slowly proliferating gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms/tumors (GEP-NETs): Selective overexpression of mRNA coding for the KGA isoform. Exp Mol Pathol. 2016 Feb;100(1):74-8. doi: 10.1016/j.yexmp.2015.11.017. Epub 2015 Nov 12.

Szeliga M, Różycka A, Jędrak P, Barańska S, Janik P, Jamrozik Z, Albrecht J. Expression of RNAs Coding for Metal Transporters in Blood of Patients with Huntington's Disease. Neurochem Res. 2016 Feb;41(1-2):101-6. doi: 10.1007/s11064-015-1737-4. Epub 2015 Oct 15.

Szeliga M, Bogacińska-Karaś M, Kuźmicz K, Rola R, Albrecht J. Downregulation of GLS2 in glioblastoma cells is related to DNA hypermethylation but not to the p53 status. Mol Carcinog. 2016 Sep;55(9):1309-16. doi: 10.1002/mc.22372. Epub 2015 Aug 10.

Albrecht J, Zielińska M. Mechanisms of Excessive Extracellular Glutamate Accumulation in Temporal Lobe Epilepsy. Neurochem Res. 2017 Jun;42(6):1724-1734. doi: 10.1007/s11064-016-2105-8. Epub 2016 Nov 21.

Milewski K, Oria M. What we know: the inflammatory basis of hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis. 2016 Dec;31(6):1239-1247. Epub 2015 Oct 26.

Jęśko H, Wilkaniec A, Cieślik M, Hilgier W, Gąssowska M, Lukiw WJ, Adamczyk A1.Altered Arginine Metabolism in Cells Transfected with Human Wild-Type Beta   Amyloid Precursor Protein (βAPP).  Curr Alzheimer Res. (2016) 13(9):1030-9.

Zielińska M, Milewski K, Skowrońska M, Gajos A, Ziemińska E, Beręsewicz A, Albrecht J.Induction of inducible nitric oxide synthase expression in ammonia-exposed cultured astrocytes is coupled to increased arginine transport by upregulated y(+)LAT2 transporter.  J Neurochem. 2015 Dec;135(6):1272-81. doi: 10.1111/jnc.13387. Epub 2015 Nov 6.

E. Zieminska, A. Stafiej, B. Toczylowska B, J. Albrecht, JW. Łazarewicz. Role of Ryanodine and NMDA Receptors in Tetrabromobisphenol A-Induced Calcium Imbalance and Cytotoxicity in Primary Cultures of Rat Cerebellar Granule Cells. Neurotox Res. 2015 Oct;28(3):195-208. doi: 10.1007/s12640-015-9546-8.

Milewski K, Hilgier W, Albrecht J, Zielińska M. The dimethylarginine (ADMA)/nitric oxide pathway in the brain and periphery of rats with thioacetamide-induced acute liver failure: Modulation by histidine.  Neurochem Int. 2015 Sep;88:26-31. doi: 10.1016/j.neuint.2014.12.004. Epub 2014 Dec 15.

Ruszkiewicz J, Albrecht J. Changes of the thioredoxin system, glutathione peroxidase activity and total antioxidant capacity in rat brain cortex during acute liver failure: modulation by L-histidine. Neurochem Res. 2015 Feb;40(2):293-300. doi: 10.1007/s11064-014-1417-9. Epub 2014 Aug 27.

Szeliga M, Albrecht J Opposing roles of glutaminase isoforms in determining glioblastoma cell phenotype. Neurochem Int. 2015 Sep;88:6-9. doi: 10.1016/j.neuint.2014.11.004. Epub 2014 Dec 18.
Ruszkiewicz J, Albrecht JChanges in the mitochondrial antioxidant systems in neurodegenerative diseases and acute brain disorders. Neurochem Int. 2015 Sep;88:66-72. doi: 10.1016/j.neuint.2014.12.012. Epub 2015 Jan 6.

Obara-Michlewska M, Ruszkiewicz J, Zielińska M, Verkhratsky A, Albrecht JAstroglial NMDA receptors inhibit expression of Kir4.1 channels in glutamate-overexposed astrocytes in vitro and in the brain of rats with acute liver failure. Neurochem Int. 2015 Sep;88:20-5. doi: 10.1016/j.neuint.2014.10.006. Epub 2014 Oct 23.

Albrecht J, Zielińska M. Deficit of astroglia-derived thrombospondin-1 and loss of synaptic proteins in hepatic encephalopathy: do ammonia-overexposed astrocytes derange the synaptic hardware? J Neurochem. 2014 Nov;131(3):265-7. doi: 10.1111/jnc.12823. Epub 2014 Aug 8.

 Zielińska M, Obara-Michlewska M, Hilgier W, Albrecht J. Citrulline uptake in rat cerebral cortex slices: modulation by Thioacetamide -Induced hepatic failure. Metab Brain Dis. 2014 Dec;29(4):1053-60. doi: 10.1007/s11011-013-9472-5. Epub 2014 Jan 3.

J. Albrecht  (2014) Ammonia. In: Aminoff M.J. and Daroff R.B. (eds.) Encyclopedia of the Neurological Sciences, 2nd edition, vol. 1, pp. 148-151. Oxford: Academic Press.

Hilgier W, Kocki T, Obara-Michlewska M, Turski WA, Oja SS, Saransaari P, Albrecht J.Modulation by kynurenine of extracellular kynurenate and glutamate in cerebral cortex of rats with acute liver failure. Pharmacol Rep. 2014 Jun;66(3):466-70. doi: 10.1016/j.pharep.2013.11.007. Epub 2014 Apr 13.

Zielińska M, Popek M, Albrecht J. Roles of changes in active glutamine transport in brain edema development during hepatic encephalopathy: an emerging concept. Neurochem Res. 2014;39(3):599-604. doi: 10.1007/s11064-013-1141-x. Epub 2013 Sep 26.

 Martín-Rufián M, Nascimento-Gomes R, Higuero A, Crisma AR, Campos-Sandoval JA, Gómez-García MC, Cardona C, Cheng T, Lobo C, Segura JA, Alonso FJ, Szeliga M, Albrecht J, Curi R, Márquez J, Colquhoun A, Deberardinis RJ, Matés JM. Both GLS silencing and GLS2 overexpression synergize with oxidative stress against proliferation of glioma cells. J Mol Med (Berl). 2014 Mar;92(3):277-90. doi: 10.1007/s00109-013-1105-2. Epub 2013 Nov 26.

Szeliga M, Bogacińska-Karaś M, Różycka A, Hilgier W, Marquez J, Albrecht J.Silencing of GLS and overexpression of GLS2 genes cooperate in decreasing the proliferation and viability of glioblastoma cells. Tumour Biol. 2014 Mar;35(3):1855-62. doi: 10.1007/s13277-013-1247-4. Epub 2013 Oct 6.

Obara-Michlewska M, Tuszyńska P, Albrecht J. Ammonia upregulates kynurenine aminotransferase II mRNA expression in rat brain: a role for astrocytic NMDA receptors? Metab Brain Dis. 2013 Jun;28(2):161-5. doi: 10.1007/s11011-012-9353-3. Epub 2012 Nov 8.

Ruszkiewicz J, Fręśko I, Hilgier W, Albrecht J. Decrease of glutathione content in the prefrontal cortical mitochondria of rats with acute hepatic encephalopathy: prevention by histidine. Metab Brain Dis. 2013 Mar;28(1):11-4. doi: 10.1007/s11011-012-9342-6. Epub 2012 Oct 20.

Skowrońska M, Albrecht J. Oxidative and nitrosative stress in ammonia neurotoxicity. Neurochem Int. 2013 Apr;62(5):731-7. doi: 10.1016/j.neuint.2012.10.013. Epub 2012 Nov 7.

Szeliga M, Zgrzywa A, Obara-Michlewska M, Albrecht J.Transfection of a human glioblastoma cell line with liver-type glutaminase (LGA) down-regulates the expression of DNA-repair gene MGMT and sensitizes the cells to alkylating agents. J Neurochem. 2012 Nov;123(3):428-36. doi: 10.1111/j.1471-4159.2012.07917.x. Epub 2012 Sep 21.

Juszczak M, Matysiak J, Szeliga M, Pożarowski P, Niewiadomy A, Albrecht J, Rzeski W. 2-Amino-1,3,4-thiadiazole derivative (FABT) inhibits the extracellular signal-regulated kinase pathway and induces cell cycle arrest in human non-small lung carcinoma cells. Bioorg Med Chem Lett. 2012 Sep 1;22(17):5466-9. doi: 10.1016/j.bmcl.2012.07.036. Epub 2012 Jul 20.

Skowrońska M, Zielińska M, Wójcik-Stanaszek L, Ruszkiewicz J, Milatovic D, Aschner M, Albrecht J. Ammonia increases paracellular permeability of rat brain endothelial cells by a mechanism encompassing oxidative/nitrosative stress and activation of matrix metalloproteinases. J Neurochem. 2012 Apr;121(1):125-34. doi: 10.1111/j.1471-4159.2012.07669.x. Epub 2012 Feb 15.

Zielińska M, Skowrońska M, Fręśko I, Albrecht J.Upregulation of the heteromeric y(+)LAT2 transporter contributes to ammonia-induced increase of arginine uptake in rat cerebral cortical astrocytes. Neurochem Int. 2012 Sep;61(4):531-5. doi: 10.1016/j.neuint.2012.02.021. Epub 2012 Feb 27.

Skowrońska M, Albrecht J. Alterations of blood brain barrier function in hyperammonemia: an overview. Neurotox Res. 2012 Feb;21(2):236-44. doi: 10.1007/s12640-011-9269-4. Epub 2011 Aug 27.

Hilgier W, Łazarewicz JW, Strużynska L, Frontczak-Baniewicz M, Albrecht J.Repeated exposure of adult rats to Aroclor 1254 induces neuronal injury and impairs the neurochemical manifestations of the NMDA receptor-mediated intracellular signaling in the hippocampus. Neurotoxicology. 2012 Jan;33(1):16-22. doi: 10.1016/j.neuro.2011.10.005. Epub 2011 Oct 21.