Zespół Kliniczno - Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej

 

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej

 

Kierownik:

dr hab. n. med. Marek Durlik, prof. IMDiK - tel. 22 60 86 405; 22 508 12 17

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Pracownicy naukowi:

dr inż. Małgorzata Zagozda - tel. 22 60 86 407; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Ewelina Zakościelna - tel. 22 60 86 407; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lek. Katarzyna Baumgart - tel. 22 60 86 407; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Agnieszka Surowiecka-Pastewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoranci:

lek. Julia Tuchalska-Czuroń - tel.22 60 86 521; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (KNOW)

 

Profil badawczy:

Zespół Kliniczno-Badawczy Chirurgii Transplantacyjnej realizuje projekty badań dotyczących:

 • epidemiologii raka trzustki,
 • badań polimorfizmów genowych u pacjentów z nowotworami trzustki i jelita grubego,
 • wpływu przedoperacyjnego leczenia żywieniowego na ekspresję genów wybranych białek u chorych z rakiem trzustki.

Prowadzone są równie badania genetyczne u pacjentów po przeszczepie nerki i trzustki.

 

 • Zakończone projekty badawcze:
 • Ocena ilościowa cząsteczki śródnabłonkowego czynnika wzrostu (VEGF) w surowicy krwi, płynie pęcherzykowym i mRNA VEGF w komórkach ziarnistych jajnika, jako czynników ryzyka wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS) w protokołach kontrolowanej hiperstymulacji jajników (COH) z użyciem antagonistów lub agonistów gonadoliberyny (GnRH) oraz w cyklu naturalnym.  Kierownik grantu: Prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk. Czas realizacji: 2011-2014
 • Polimorfizm genów dla receptorów Toll i cytokin a skłonność do powikłań septycznych u chorych operowanych z powodu nowotworów trzustki i jelita grubego w populacji polskiej. Kierownik grantu: Prof. Marek Durlik. Czas realizacji: 2011-2014
 • Wpływ stanu odżywienia i ciężkich zakażeń na ekspresję genów wybranych białek szlaków sygnałowych komórek wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej. Kierownik grantu: Prof. Robert Słotwiński. Czas realizacji: 2011-2014
 • Epidemiologia zakażeń kończyn dolnych–polimorfizm genów dla receptorów toll i cytokin a skłonność do rozwoju zakażeń, owrzodzeń i opóźnionego gojenia ran tkanek miękkich. Kierownik grantu: Dr Małgorzata Zagozda. Czas realizacji grantu: 2009-2013
 • Obluzowanie implantów ortopedycznych–odpowiedź komórkowa i humoralna na produkty zużycia (wear debris) i translokowane bakterie, udział układu limfatycznego. Kierownik grantu: Dr hab. Grzegorz Szczęsny. Czas realizacji grantu: 2009-2013
 • Wpływ przedoperacyjnego leczenia żywieniowego na ekspresję genów wybranych białek szlaków sygnałowych komórek wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej leukocytów i ich apoptozy u chorych z rakiem trzustki wymagających rozległych operacji. Kierownik grantu: Prof. Robert Słotwiński. Czas realizacji: 2009-2012
 • Epidemiologia raka trzustki–późne rozpoznanie wynika z kinetyki wzrostu. Kierownik grantu: Prof. Marek Durlik. Czas realizacji: 2007-2011

 

Współpraca:

1.    Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie

2.    Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

3.    Zakład Immunologii i Żywienia oraz Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Metody: 

 • Izolacja DNA/RNA oraz białek z krwi oraz tkanek ludzkich i zwierzęcych
 • Analiza jakościowa oraz ilościowa DNA i RNA
 • Klasyczny PCR oraz jego modyfikacje tetra-primer ARMS-PCR, ARMS-PCR, nested- PCR, multiplex PCR
 • Analiza polimorfizmów za pomocą metody PCR RFLP oraz sekwencjonowania
 • Analiza ekspresji genów metodą Real-Time PCR
 • Elektroforeza białek SDS-PAGE oraz ich detekcja metodą Western blot
 • Wyznaczanie aktywności enzymatycznej białek oraz ich kompleksów
 • Elektroforeza dwukierunkowa 2-D, analiza rozdzielonych białek przy użyciu spektrometrii mas
 • Wyznaczanie poziomu białek w płynach ustrojowych techniką ELISA

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • Light Cycler Real-Time PCR (Roche)
 • Spektrofotometr NanoDrop ND-1000 (Thermo Scientific)
 • sekwenator (Applied Biosystem)
 • Termocykler Bio-Rad
 • Automatyczna stacja do elektroforezy kwasów nukleinowych i białek (Bio-Rad)
 • Transiluminator InGenius- system do dokumentacji i analizy żeli. Oprogramowanie GeneTools pozwala na analizę jakościową i ilościową żeli 1-D oraz kreślenie dendrogramów również w postaci tzw. „drzewek”-(Syngene)
 • GeneGnome- automatyczny system do fluorescencji, chemiluminescencji i analizy żeli dwukierunkowych 2-D (Syngene)
 • Aparat do półsuchego transferu (Bio-Rad)
 • System detekcji białek SNAP (Millipore)
 • Multiphor II-aparat do elektroforezy poziomej poliakrylamidowej-może być wykorzystywany do rozdziału 1-D jak i 2-D (GE Healthcare)
 • Homogenizator (Qiagen)
 • Aparat do elektroforezy agarozowej (Bio-Rad)
 • Wirówka z chłodzeniem MPW350R
 • Mikroskop fluorescencyjny (Olympus)
 • Mikroskop świetlny
 • Mikroskop odwrócony TH4200 (Laser Capture Microdissection Olympus)
 • Kriostat

 

Wybrane publikacje:

Sarnecka KA, Zagozda M, Durlik M. An overview of genetic changes and risk of pancreatic ductal adenocarcinoma. JCancer 2016;7(14):2045-2051.

Olszewski WL, Rutkowska J, Moscicka-Wesolowska M, Swoboda-Kopec E, Stelmach E, Zaleska M, Zagozda M. Bacteria of leg atheromatous arteries responsible for inflammation. Vasa. 2016; 45:379-385

Olszewski WL, Podbielska A, Gałkowska H, Golas M, Piskorska K, Stelmach E, Swoboda E, Zaleska M, Durlik M. Virulence of bacteria colonizing vascular bundles in ischemic lower limbs. Surg Infect (Larchmt). 2016;17(1):89-93.

ZagozdaM, SarneckaA, Staszczak Z, Gałkowska H, AndziakP, Olszewski W L, Durlik M Genetic polymorphism and Messenger Ribonucleic Acid Concentrations of TNFαand TGFβgenes in patients with chronic lower limbs infections. Surg Infect (Larchmt). 2015; 16(6): 822-828.

Słotwiński R, Sarnecka A, Dąbrowska A, Kosałka K, Wachowska E, Bałan BJ, Jankowska M, Korta T, Niewiński G, Kański A, Mikaszewska-Sokolewicz M, Omidi M, Majewska K, Słotwińska SM

Innate immunity gene expression changes in critically ill patients with sepsis and disease-related malnutrition. Cent Eur J Immunol 2015; 40 (3): 311-324

Binkowska A,Słotwiński R Aktualne poglądy na mechanizmy odpowiedzi immunologicznej na uraz i zakażenie „Wybrane Zagadnienia Biologii i Medycyny” pod Red. E. Skopińskiej-Różewskiej, A.K. Siwickiego i R. Zdanowskiego. Wydawnictwo EDYCJA Olsztyn 2015, ISBN 978-83-94917-1-9, rozdział w książce str.75-88.

Durlik M, Baumgart K Pobranie i przeszczepienie trzustki i trzustki z nerką – aspekty chirurgiczne w: „Transplantologia kliniczna. Przeszczepy narządowe”. pod red. L. Cierpki, M. Durlik. Wydawnictwo Termedia 2015, ISBN 978-83—7988-012-6, rozdział w książce str. 398-407.

Zaleska M, Olszewski WL, Durlik M.The effectiveness of intermittent pneumatic compression in long-term therapy of lymphedema of lower limbs.Lymphat Res Biol. 2014;12(2):103-9.

Matejak-Górska MA, Durlik M, Kałuża B, Milczarczyk A, Franek E. Preoperative glucose abnormalities in patients with pancreatic tumors. Prz Gastroenterol 2014;9 (2): 105–108. Słotwiński R, Dąbrowska A, Lech G, Słodkowski M, Słotwińska S M. Gene expression disorders of innate antibacterial signaling pathway in pancreatic cancer patients: implications for leukocyte dysfunction and tumor progression. Centr Eur J Immunol 2014; 39 (4):498-507.

Durlik M, Tuchalska-Czuroń J. Ploidy and DNA index as prognostic factors in resected pancreatic ductal adenocarcinoma – a review of the literature. Prz Gastroenterol 2014;9 (6): 313-316.

Słotwiński R, Słotwińska SM. Zaburzenia odporności u chorych z ciężkimi zakażeniami. Biologia Medyczna. Wybrane problemy. Redakcja: Ewa Skopińska-Różewska, Andrzej K. Siwicki, Rober Zdanowski. Wydawnictwo: EDYCJA Olsztyn 2014, str.149-158.(Rozdział w książce) ISBN 978-83-88545-89-4.

Lech G, Słotwiński R, Krasnodębski IW The role of tumour markers and biomarkery in colorectal cancer. Neoplasma 2014, 61: 1-8.

Kustosz P, Durlik M Molecular pathogenesis of Crohn’s disease. Przegl Gastrol. 2013; 8: 21-26.

Gardian K, Durlik M Inflammatory cells and pancreatic tumor progression. Przegl Gastrol. 2013;8:133-137.

Durlik M. Rola chirurgii laparoskopowej w leczeniu operacyjnym raka jelita grubego. W: Rak jelita grubego Pod red. A. Deptały i M.Z. Wojtukiewicza, Wyd. Termedia 2012 ISBN  9788363622015 R.12 ss.151-157.

Rydzewska G, Powalski G. Rak jelita grubego – objawy podmiotowe, przedmiotowe oraz standardy rozpoznania. W: Rak jelita grubego. Pod red. A. Deptały i M.Z. WojtukiewiczaWyd. Termedia 2012, ISBN 9788363622015 R.6 ss. 73-84.

Słotwiński R. Zaburzenia odporności w ciężkim niedożywieniu. W: Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie. Leczenie. Pod red. Bruno Szczygla. Wyd. Lek. PZWL 2012, ISBN 978-83-200-4420-1, ss. 39-45.

Dąbrowska A, Słotwiński R, Kędziora S. Od zapalenia do nowotworu – udział receptorów Toll-podobnych. Wpływ czynników endogennych i egzogennych na układ odpornościowy. Praca zbiorowa pod red.: Ewy Skopińskiej-Różewskiej, Andrzeja K. Siwickiego, Olsztyn 2012. ISBN 978-83-88545-74-0, ss. 277- 288.

Jakimiuk A.J, Issat T, Fritz-Rdzanek A, Maciejewski T, Rogowski A, Baranowski W: Is there any difference? A prospective, multicenter, randomized, single blinded clinical trial, comparing TVT with TVT-O (POLTOS study) in management of stress urinary incontinence. Short-term outcomes. Pelviperineology 2012; 31:5-9 

Słotwiński R,  Słotwińska S,  Kędziora S,  Dąbrowska A: Zmiany wrodzonej odpowiedzi przeciwbakteryjnej po żywieniu immunomodulacyjnym. Przegl. Gastroenterol. 2012; 7 (3): 115–124

Dąbrowska A, Słotwiński R, KędzioraS. Inflammation and cancer – double face of Toll-like receptors. Centr Eur J Immunol 2012; 37 (1): 67-70

Słotwiński R, Słotwińska SM. Immunomodulation in nutritional treatment – effects on the immune system and future directions. Centr Eur J Immunol 2012; 37 (1): 75-80

Dąbrowska A, Słotwiński R, Kędziora S. The role of Toll-like receptors in health and disease – short review. Centr Eur J Immunol 2012; 37 (1): 85-89

Kędziora S, Słotwiński S, Dąbrowska A, Lech G, Słodkowski M, Krasnodębski IW, Olszewski WL. Glutamine abolishes the TLR4 gene overexpression in pancreatic cancer patients: a preliminary study. Centr Eur J Immunol, 2012: 37( 4):350-354

Gardian K, Janczewska S, Durlik M: Microenvironment elements involved in the development of pancreatic cancer tumor.

Gastroenterology Research and Practice: New Insights into Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment of Pancreatic Disorders 2012 (online)  http://www.hindawi.com/journals/grp/2012/585674/

Serwacka A, Protaziuk T, Zagozda M, Popow A, Kierzkiewicz M, Manitius J, Miśliwiec M, Daniewska D, Gołębiewski S, Rydzewska-Rosołowska A, Flisiński M, Stępień K, Rydzewska G, Olszewski W L, Rydzewski A: Lack of effect of the CD14 promoter gene C-159T polymorphism on the nutritional status parameters in hemodialysis patients. Med Sci Monit 2011; 17: CR117-21.

Słotwiński R, Słotwińska S M, Kędziora S, Bałan B J:Innate immunity signaling pathways: links between immunonutrition and responses to sepsis. Arch Immunol Ther Exp. 2011; 59: 139-150.

Szczęsny G, Olszewski W L, Zagozda M, Rutkowska J, Czapnik Z, Swoboda-Kopeć E, Górecki A: Genetic factors responsible for long bone fractures non-union. Arch Orthop Trauma Surg 2011; 131: 275–281.

Szczęsny G, Olszewski W L, Swoboda-Kopeć E, Zagozda M, Czapnik Z, Interewicz B, Stachyra E, Maziarz M, Górecki A: Genetyczna predyspozycja do zaburzeń zrostu kostnego - wpływ punktowej mutacji Asp299Gly TLR4 na bakterio-zależne zaburzenia gojenia. Chir Narzadów Ruchu Ortop Pol 2010; 75: 57-63.

Zielińska D, Durlik M: Jakość życia pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu chorób trzustki – praca poglądowa. Przegląd Gastroenterologiczny 2010; 5: 83–87.

Bałan B J, Słotwiński R: Angiogenesis as a target for therapy In colorectal cancer. Centr Eur J Immunol 2010; 35: 45-51.

Durlik M, Olszewski W L, Rutkowska J, Interewicz B, Stępien K, Czapnik Z,  Zagozda M: Predilection to sepsis, acute tissue infections and delayed infections wound healing may depend on genetic polymorphisms. Centr Eur J Immunol 2010; 35: 73-83.

Słotwińska S, Słotwiński R, Olszewski W L, Słodkowski M, Lech G, Zaleska M, Włuka A, Domaszewska A, Krasnodębski W I: Programmed lymphocytes death in pancreatic cancer patients. Centr Eur J Immunol 2010; 35: 84-88.

Rymarz A, Durlik M, Rydzewski A: Intravenous administration of N-acetylcysteine reduces plasma Total homocysteine levels In renal trans plant recipients. Ann Transplant 2009; 14: 5-9.