Instytut

IMDiK PAN


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN jest to największy Instytut Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Akademii Nauk prowadzący badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk (pierwotnie pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) został powołany do życia w dniu 1 lipca 1967r.

W IMDIK PAN zatrudnionych jest ponad 270 osób, w tym 132 pracowników naukowych: 53 profesorów, 38 adiunktów oraz 38 asystentów. Pozostała kadra to pracownicy badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy administracji.

Obecnie trzon struktury organizacyjnej Instytutu stanowi 5 zespołów kliniczno-badawczych (w ich skład wchodzą 4 wydzielone pracownie), ściśle współpracujących ze szpitalami klinicznymi, oraz 12 zakładów (w ich skład wchodzą 3 wydzielone pracownie) i 6 samodzielnych pracowni.

W ocenie parametrycznej placówek naukowych za lata 2013-2016 instytut otrzymał kategorię A. W IMDIK prowadzone są badania podstawowe i kliniczne w zakresie: fizjologii, neurobiologii, neuroimmunologii, neurochemii, neuropatologii, neurologii, neurochirurgii, transplantologii eksperymentalnej, nefrologii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym: immunocytochemicznym i histochemicznym.

W IMDIK PAN funkcjonuje Zwierzętarnia, która prowadzi własną hodowlę małych gryzoni w standardzie SPF oraz świadczy usługi immunizacyjne i prowadzi zlecone badania z użyciem zwierząt. Współpracuje z belgijską firmą reMYND w zakresie hodowli i wykorzystania mysich modeli chorób Alzheimera i Parkinsona. Zwierzętarnia ma własną pracownię diagnostyki molekularnej zwierząt modyfikowanych

Instytut prowadzi studia doktoranckie, obecnie przyznając stypendium 43 młodym badaczom. W roku 2017 IMDIK otrzymał I nagrodę w konkursie na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk- PROPAN.

IMDIK PAN należy do członków Konsorcjum Naukowego Biocentrum Ochota. Jest także członkiem Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM), Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT), a także współtworzy szereg sieci naukowych. Instytut otrzymał status Krajowego Ośrodka Wiodącego na lata 2013-2017. (KNOW). Instytut jest także jednym z partnerów projektu „Biocentrum Ochota – infrastruktura informatyczna dla rozwoju strategicznych kierunków biologii i medycyny” oraz członkiem Konsorcjum Naukowego Biocentrum Ochota.

Powołane w Instytucie w 2004 roku Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów koordynuje wielokierunkowe badania nad neuropeptydami zmierzające do opracowania leków nowej generacji. IMDIK PAN, wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich wydaje czasopismo "Folia Neuropathologica." (http://www.termedia.pl/Journal/-20). Czasopismo jest indeksowane przez Instytut Filadelfijski.

W 2017 roku IMDIK otrzymał prawo do używania prestiżowego znaku HR Excellence in Research. Wyróżnienie odzwierciedla zobowiązanie naszego Instytutu do ciągłego doskonalenia polityki w zakresie zasobów ludzkich zgodnie z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania, zapewniając przejrzysty i sprawiedliwy proces rekrutacji pracowników naukowych, stabilność zatrudnienia i możliwość rozwoju kariery zawodowej.