Procedury postępowania z odpadami w IMDiK PAN

Procedury postępowania z odpadami w IMDiK PAN


 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI W IMDiK PAN (.doc)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI ZAKAŹNYMI W IMDiK PAN (.doc)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI MEDYCZNYMI NIEBEZPIECZNYMI W IMDiK PAN (.doc)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WETERYNARYJNYMI W IMDiK PAN (.doc)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ZE ZWŁOKAMI ZWIERZĄT W IMDiK PAN (.doc)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W IMDiK PAN (.doc)

KATALOG ODPADÓW 2015 R. (.pdf)
REGULAMIN POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI CHEMICZNYMI (.docx)
GOSPODARKA ODPADAMI (.pdf)
PROTOKÓŁ Z KOMISYJNEGO WAŻENIA OPAKOWAŃ (.docx)