Klaster biomedyczny "ALICE-MED"

Powiązanie kooperacyjne Alice-Med (Advanced Laboratories in Centre of Excellence) to klaster biomedyczny powoływany do działania w celu wykorzystania kapitału intelektualnego zgromadzonego w jednostkach badawczo-rozwojowych, uczelniach, instytucjach otoczenia biznesu i przedsiębiorstwach w celu transferu technologii oraz tworzenia i absorpcji innowacji.

 

Celem tworzonego powiązania kooperacyjnego jest realizacja wspólnych projektów badawczych, rozwojowych oraz komercyjnych, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze nauk medycznych i biomedycznych, a także tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. Tworzone powiązanie kooperacyjne promować będzie prowadzenie współpracy zarówno między przedsiębiorstwami, jaki pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi.

 

DocCelem tworzonego powiązania jest wykorzystanie informacji o wynikach prac B+R. Realizowane przedsięwzięcie umożliwi zmianę sposobu świadczenia oraz zwiększenie zakresu oferowanych usług na rzecz podmiotów pozostające w powiązaniu kooperacyjnym wzmacniając ich pozycję konkurencyjną.

DNA
 

Udział w tworzonym powiązaniu kooperacyjnym umożliwi inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków funkcjonowania i rozwoju instytucji, firm i organizacji działających w sektorze nauk medycznych i biomedycznych

 

Realizację celów projektu umożliwi promowanie idei Klastra oraz Rzeczypospolitej Polskiej, jako miejsca dla tworzenia przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze nauk medycznych i biomedycznych.

 

Pojęcie klastra zdefiniował w 1990 r. Michael E. Porter kierownik Instytutu Strategii i Konkurencji na Harvard Business School, inspirując tym samym środowiska naukowe i gospodarcze do współpracy. Obecnie klastry i inicjatywy klastrowe zdobywają coraz większe uznanie i zainteresowanie na całym świecie.


Jar
Uczestnictwo w tworzonych powiązaniach kooperacyjnych jest wielką szansą dla współtworzących je podmiotów. Głównym modelem organizacji współpracy wewnątrz struktur klastrowych jest wdrażanie strategii skoncentrowanych na potrzebach klienta, czyniąc klastry niezwykle atrakcyjnymi formami kooperacji. Autor definicji klastrów już ponad 100 lat temu wskazywał na fakt, iż współdziałanie w gospodarce zwiększa szanse pojedynczych podmiotów na zidentyfikowanie najważniejszych aspektów istoty konkurencji. Niezwykle atrakcyjne są powiązania sektorowe. Klaster Alice-Med jest powiązaniem łączącym instytucje, firmy i organizacje działające w sektorze nauk medycznych i biomedycznych.

 

Uczestnictwo w tworzonym powiązaniu kooperacyjnym zapewni i ułatwi jego współtwórcom dostęp do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii, wymianę informacji i doświadczeń, a także inicjowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych.

 

Wszystkie planowane w ramach tworzonego klastra działania wpłyną na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności powiązania kooperacyjnego oraz tworzących powiązanie podmiotów.

 

Red pills
Uczestnictwo w realizowanym projekcie będzie wielką szansą dla wszystkim uczestniczących w nim podmiotów.

 

 

 

„LISTA CZŁONKÓW KLASTRA Nauk Medycznych i Biomedycznych ALICE-MED, zgodnie z zawartą dnia 18 marca 2011 r. umową o współpracy oraz późniejszymi deklaracjami o przystąpieniu":

 1. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN - Koordynator
 2. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN,
 4. Instytut Chemii Organicznej PAN,
 5. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
 6. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN,
 7. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 8. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów,
 9. WTS Rzecznicy Patentowi
 10. Eridea
 11. MTZ Clinical Research Sp. z o.o.,
 12. CELON PHARMA sp. z o.o.,
 13. Genexo Sp. z o.o.,
 14. Temapharm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
 15. Bio-Tech Consulting sp. z o.o.,
 16. IKA POL
 17. USP Life Sciences Sp. z o.o.,
 18. Nes S.J.
 19. Dr Piotr Koziej Centrum Kosmetyków sp. j.,
 20. Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa,
 21. Polski Bank Komórek Macierzystych SA,
 22. Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Warszawie,
 23. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych
 24. ITP S.A.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy, a przede wszystkim:

 • Przedsiębiorstwa z branży biomedycznej chętne do działania w obrębie klastra zainteresowane synergią działań;

 • Jednostki naukowe i uczelnie prowadzące badania w obszarze badań medycznych i biomedycznych chętne do komercjalizacji wyników swoich badań;

 • Osoby fizyczne i prawne zainteresowane inwestowaniem w spółki lub projekty z obszaru zaawansowanych technologii z dziedziny biomedycyny;

 • Instytucje otoczenia biznesu posiadające narzędzia wsparcia skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw działających w branży biomedycznej.

 

Kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przydatne linki:

Books

http://pi.gov.pl

http://www.clusterforum.org

http://www.proinno-europe.eu

http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

http://www.gate2growth.com

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.mrr.gov.pl

http://www.parp.gov.pl

 

Źródło zdjęć: http://www.sxc.hu