Członkowie Mazowieckiego Klastra Peptydowego


Członkowie Mazowieckiego Klastra Peptydowego


 

Nazwa:

Adres:

Działalność:

Przedsiębiorstwa

 

Action for Development of Research Sp. z o.o.

ul. Tamka 34/25

00-355 Warszawa

badania (prace badawczo-rozwojowe, przede wszystkim w dziedzinie nauk chemicznych)

 

CELON PHARMA Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2A

05-092 Kiełpin

www.celonpharma.com

 

badania, produkcja, handel (badania, rozwój, wytwarzanie, sprzedaż, promocja produktów farmaceutycznych)

Dr Piotr Koziej Centrum

Kosmetyków sp. j.

ul. Bodycha 51

05-816 Opacz-Kolonia

www.koziejcentrum.pl

 

usługi, produkcja (laboratorium badawczo- rozwojowe, produkcja kosmetyków)

 

USP Life Sciences Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

www.usp.pl

 

badania (rozwijanie działalności inwestycyjnej w badania naukowe o charakterze aplikacyjnym z szerokiego zakresu biomedycyny, ze szczególnym wskazaniem na medycynę i farmację)

 

Jednostki naukowo-badawcze


 

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

ul. Pawińskiego 5

02-106 Warszawa

www.imdik.pan.pl

 

badania w dziedzinie biologii medycznej, medycyny klinicznej

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Wydział Chemii

ul. Krakowskie Przedmieście

26/28

00-927 Warszawa

www.uw.edu.pl

www.chem.uw.edu.pl

 

badania, edukacja (prowadzenie badań naukowych w obszarze chemii, edukacja na poziomie wyższym)

 

Instytucje Otoczenia Biznesu


 

 

 

WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy

 

ul. Tamka 34/25

00-355 Warszawa

www.wtspatent.pl

 

usługi rzecznika patentowego, ochrona własności intelektualnej, jej transfer i komercjalizacja