Polish-French scientific conference “Alzheimer’s disease and neurodegenerative disorders: what challenges for tomorrow?”, 4.11.2016

Serdecznie zapraszamy na polsko-francuską konferencję na temat choroby Alzheimera i chorób neurodegeneracyjnych, która odbędzie się w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie 4 listopada 2016 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże zarejestrowanie się jest obowiązkowe, z możliwością zaprezentowania posteru, którego abstrakt będzie opublikowany w Folia Neuropathologica 2016/2. Szczegółowy program i link do rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.institutfrancais.pl/pl/evs/alzheimer.