FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

 

 Zarządzenia nr 20/2018

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019.

 


 

Zarządzenia nr 19/2018

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk


w sprawie zmiany Składu Komisji Stypendialnych dla doktorów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 


 

Lista rankingowa do stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018 (na żółto zaznaczone osoby zakwalifikowane do otrzymania stypendium)

I rok

Numer legitymacji Liczba punktów
168 47,7
165 45,8
161 45,0
162 43,8
166 42,7

 II rok

Numer legitymacji Liczba punktów
154 56
159 7

 III rok

Numer legitymacji Liczba punktów
143 119
147 110

 IV rok

Numer legitymacji Liczba punktów
140 156
139 132
135 88
141 72

 


 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2017 Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 23.11.2017 r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych oraz wprowadzenia nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IMDIK, PAN.

zmieniają się składy Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej  IMDiK, PAN. W skład poszczególnych Komisji wchodzą:

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ - SKŁADY KOMISJI 2017/2018

Komisja Stypendialna Funduszu Pomocy Materialnej IMDiK PAN:

Dr  n. med. Hanna Kozłowska – przewodnicząca Komisji Stypendialnej
Mgr Katarzyna Woźniak – pracownik IMDiK PAN
Mgr Mikołaj Sałek – doktorant IMDiK PAN
Mgr Anna Figiel – Dąbrowska – doktorantka IMDiK PAN   
Mgr Małgorzata Majchrzak – doktorantka IMDiK PAN


Odwoławcza Komisja Stypendialna Funduszu Pomocy Materialnej IMDiK PAN:

Dr hab. n. med. Leszek Dobrowolski – przewodniczący Odwoławczej  Komisji
Mgr Aleksandra Bilmin – pracownik IMDiK PAN     
Mgr Justyn Janowska – doktorantka IMDiK PAN
Mgr Anna Sobocińska – doktorantka IMDiK PAN
Mgr Marek Pawlik – doktorant IMDiK PAN

Załączniki:


 

Lista rankingowa do stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017 (na żółto zaznaczone osoby zakwalifikowane do otrzymania stypendium)

   I ROK (7 studentów)   
    Zaokrąglone 20% - 1 student z roku 
Numer legitymacji Liczba punktów  
155 47,8
154 47,4

 

  II ROK (9 studentów)  
  Zaokrąglone 20% - 2 studentów z roku
Numer legitymacji Liczba punktów  
147 101
143 77
145 55
149 15

 

 III ROK (4 studentów) 
    Zaokrąglone 20% - 1 student z roku 
Numer legitymacji Liczba punktów  
140 144
139 135
138 63

 

IV ROK (22 studentów)   Zaokrąglone 20% - 4 studentów z roku
Numer legitymacji Liczba punktów  
122 170
130 110
112 85
113 82
133 76
129 62
115 47
114 30

 

  V ROK (2 studentów) 
    Zaokrąglone 20% - 1 student z roku  
Numer legitymacji Liczba punktów  
110 187

 


 

Szanowni Państwo,

Od 1 listopada br. wzrośnie maksymalny próg dochodu uprawniający do otrzymania pomocy. Wyniesie on 1051,70 zł (netto) miesięcznie na osobę w rodzinie. Podwyższenie maksymalnej kwoty wynika z par. 1 ust. 1 pkt 1 oraz par. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238).

 


 

Informujemy, iż podział środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Pomoc materialną doktorantom Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN następuje w porozumieniu z Samorządem Studiów Doktoranckich IMDiK PAN. Kwoty i ilość przyznawanych stypendiów ustalane są przez Komisję Stypendialną FPM, w której składzie zawsze obecni są przedstawiciele Samorządu (ponad 50% składu).

 

Katarzyna Skowrońska

Przewodnicząca Samorządu Studiów Doktoranckich IMDiK PAN

 

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2016 Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 02.11.2016  r. w sprawie zmiany składu Komisji Stypendialnych oraz wprowadzenia nowego Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów IMDIK, PAN.

zmieniają się składy Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej  IMDiK, PAN. W skład poszczególnych Komisji wchodzą:

 

Komisja Stypendialna Funduszu Pomocy Materialnej IMDiK PAN:

Dr  n. med. Hanna Kozłowska                                  przewodnicząca Komisji Stypendialnej
Mgr Katarzyna Woźniak                                                    (pracownik IMDiK PAN)
Mgr Olga Krupska                                                            (doktorantka IMDiK PAN)
Mgr Anna Figiel – Dąbrowska                                            (doktorantka IMDiK PAN)   
Mgr Małgorzata Majchrzak                                                 (doktorantka IMDiK PAN)

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna Funduszu Pomocy Materialnej IMDiK PAN:

Dr hab. n. med. Leszek Dobrowolski                       przewodniczący Odwoławczej  Komisji
Mgr Aleksandra Bilmin                                                        (pracownik IMDiK PAN)     
Mgr Monika Małż                                                                (doktorantka IMDiK PAN)
Mgr Justyna Różycka                                                           (doktorantka IMDiK PAN)
Mgr Dominik Diamandakis                                                  (doktorant IMDiK PAN)