FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ

 

Lista rankingowa do stypendiów dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2019/2020 (na żółto zaznaczone osoby zakwalifikowane do otrzymania stypendium)

I rok

Numer legitymacji Liczba punktów
182 43,5
184 40,5

II rok

Numer legitymacji Liczba punktów
171 92
179 62
180 48
177 40

 

III rok

Numer legitymacji Liczba punktów
166 87
168 60
165 53

 

IV rok

Numer legitymacji Liczba punktów
156 30

V rok

Numer legitymacji Liczba punktów
143 101

 

 


 

Zarządzenie nr 26/2019    

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

z dnia 04.12.2019 r

w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2019/2020.

 


  

Zarządzenie nr 25/2019

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

z dnia 15.11.2019 r.

w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu świadczeń dla doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 Załączniki:


 

       Zarządzenie nr 22/2019

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

z dnia 04.11.2019 r.

w sprawie zmiany Składu Komisji Stypendialnych dla doktorów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

 


 

          Zarządzenia nr 20/2018

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk

w sprawie podziału środków na stypendia przyznawane przez Komisję Stypendialną IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019.

 


 

Zarządzenia nr 19/2018

Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego
Polskiej Akademii Nauk


w sprawie zmiany Składu Komisji Stypendialnych dla doktorów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.