Rekrutacja

                     

 

Informujemy, ze na stronie Lidera projektu POWER dostępna jest lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie (http://www.ibib.waw.pl/images/ibib/grupy/Studium-doktoranckie/POWER/Dokumenty/Alfabetyczna_lista_osob__przyjetych_do_projektu_POWER_OchDOK.pdf) . Wszyscy uczestnicy zostaną  także powiadomieni imiennie drogą mailową.  Serdecznie gratulujemy!


  Nabór uzupełniający do projektu

Warunki ogólne rekrutacji uczestników SD w IMDiK PAN na Interdyscyplinarne, stacjonarne studia doktoranckie pt.

„Rozwój i wykorzystanie metod bioinżynieryjnych i informatycznych w prewencji, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych - kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej” - Och!DOK.

 

Nabór do udziału w programie odbywa się w trzech etapach:

 

 Warunki ogólne rekrutacji uczestników SD w IMDiK PAN

 


Archiwum