Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej

SZKOŁA DOKTORSKA MEDYCYNY TRANSLACYJNEJ : „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD” (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/wspolna-szkola-doktorska)

Wspólna Szkoła Doktorska  o profilu „Diagnostyka, modelowanie i leczenie chorób człowieka od genu do kliniki” pod nazwą Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej , jako zorganizowana forma kształcenia doktorantów mającą charakter interdyscyplinarny, prowadzona wspólnie przez następujące podmioty, w następujących dyscyplinach

  • Nauki medyczne:
  • Nauki biologiczne:
  • Inżynieria biomedyczna:

       PARTNERZY

  • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii PAN
  • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN