Praca

 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
poszukuje Kandydatki/ Kandydata na stanowisko: 
PRACOWNIK BANKU TKANEK I KOMÓREK
 
Miejsce pracy: Warszawa 
 
Termin składania ofert: 30.09.2020 r. 
 
Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe biologiczne lub biotechnologiczne
 •  Znajomość przepisów i wytycznych dotyczących Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) zawartych w ICH, FDA, EMEA i wytycznych krajowych
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórek adherentnych
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium analitycznym lub laboratorium kontroli jakości w zakładach farmaceutycznych lub biotechnologicznych
 • Umiejętność współpracy z zespołem oraz pracy indywidualnej
 • Umiejętność podejmowanie samodzielnych decyzji
 • Wymagane cechy – osoba odpowiedzialna i rzetelna
 • Mile widziane doświadczenie w prowadzenie dokumentacji bankowej
 • Łatwość obsługiwania systemów komputerowych
Opis stanowiska pracy:
 • Prowadzenie hodowli komórek adherentnych na potrzeby wytwarzania produktów ATMP
 • Praca w laboratorium zgodnie z zasadami GMP
 • Rejestracja, podziałem i dystrybucją próbek analitycznych
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z pobieraniem i rejestracją próbek oraz prowadzeniem BTiK
 • Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu instrukcji i procedur
 • Utrzymanie czystości banku tkanek i komórek zgodnie z wytycznymi GMP
 • Monitorowanie warunków środowiskowych
W zamian oferujemy:
 • Pracę jednozmianową
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w BTiK
 • Regularne kursy doskonalące
 • Pracę w przyjaznym gronie, na zasadach wzajemnej współpracy
 • Elastyczny czas pracy
 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się instytucji naukowej
 • Umowa o pracę oraz dodatkowe benefity
  Sposób i termin aplikowania
CV w formacie pdf należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  z tytułem wiadomości „aplikacja na stanowisko pracownika banku tkanek i komórek”
w terminie do 30.09.2020 r.

 Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko  wybranych kandydatów.Przewidywany termin objęcia stanowiska: 15 październik 2020  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania naboru Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK. 
 

 
  
Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Pracowni Bioinformatyki 
 
Miasto: Warszawa
Stanowisko:  asystent
Dyscyplina naukowa:  nauki medyczne
Data ogłoszenia: 18.09.2020 r.
Termin składania ofert:  05.10.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: asystent, bioinformatyka, biostatystyka dynamika molekularna, genomika, tanskryptomika, proteomika, metabolomika
 
 
Wymagania konieczne:
 • tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, technicznych, fizycznych  lub pokrewnych,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,
 • znajomość środowiska języka R
 • umiejętność pisania skryptów w co najmniej jednym z języków: PYTHON, JAVA, C lub BASH,
 • obsługa środowiska LINUX
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • praktyczna znajomość jednego z programów do wizualizacji i analizy struktury białek (VMD, PyMOL, YASARA, Chimera)
 • znajomość technik badawczych dotyczących metod modelowania molekularnego (przewidywania struktury białek metodami porównawczymi, dokowania,  symulacji Dynamiki Molekularnej),
 • praktyczne doświadczenie w korzystaniu z programów: GROMACS, NAMD, AMBER, CABS-dock, AutoDock
 • Znajomość środowiska CytoScape i jego najpopularniejszych aplikacji do analizy szlaków biologicznych  (np. ClueGO, GeneMania)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych;

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • analiza surowych danych, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico
 • udział w badaniach dotyczących struktury i właściwości białek oraz ich kompleksów
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań,
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:
 1. Udział w omicznych badaniach wysokoskalowych prowadzonych w różnych pracowniach instytutu (granty NCN i NCBiR)
 2. Badania naukowe w ramach badań statutowych Pracowni Bioinformatyki (np. badania nad wykorzystaniem metod dokowania i symulacji MD do przewidywania struktury kompleksów GPCR-peptyd),
 3. Badania nad wykorzystaniem metod dokowania i symulacji MD do przewidywania struktury kompleksów GPCR-peptyd,

Oferujemy:
•    zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
•    dostęp do specjalistycznej aparatury
•    możliwość rozwoju naukowego – szkolenia poza Instytutem
•    pracę w zespole, w miłej atmosferze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w sekretariacie IMDiK PAN dokumentów tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie) i dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie). Zgłoszenie do konkursu powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN. Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Numer postępowania: SDI-002-7/2020
 
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

Termin składania dokumentów: 05.10.2020 r.
 
 
Nie decyduje data stempla pocztowego, a aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2020 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 02.11.2020 r.
 
 
 
 

 

 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

poszukuje Kandydata/Kandydatki na stanowisko
Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych
 
 
Miejsce pracy: Warszawa

 

 Poszukujemy osoby która będzie odpowiedzialna za:
 • poszukiwanie źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów badawczych i rozwojowych (m.in. fundusze europejskie, fundusze ministerialne, fundusze norweskie, NCN, NCBiR, ABM, NAWA, FNP, sektor prywatny) oraz przygotowywanie informacji o możliwościach
  i zasadach aplikowania dla pracowników Instytutu
 • pozyskiwanie Partnerstw do wspólnej realizacji projektów badawczych i rozwojowych
 • koordynację procesu składania wniosków projektowych, obejmującą m.in. udział
  w opracowywaniu części administracyjnej wniosków projektowych oraz nadzór nad całościowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej
 • wspieranie pracowników Instytutu w obsłudze administracyjnej realizowanych projektów, w tym monitorowanie terminów istotnych dla realizacji przyznanych projektów oraz stopnia osiągniętych wskaźników, prowadzenie korespondencji formalnej z grantodawcami
 • współpracę z odpowiednimi organami w trakcie kontroli oraz rozliczania realizowanych projektów
 • prowadzenie ewidencji i archiwizowanie dokumentacji projektowej
 • sporządzanie corocznych sprawozdań, zestawień i statystyk dotyczących projektów realizowanych w instytucie
 • zamieszczanie oraz aktualizowanie danych dotyczących realizowanych projektów
  w systemie POLON
 • monitorowanie obowiązujących przepisów i wytycznych mających wpływ na pozyskiwanie i realizację projektów
Idealna Kandydatka/Kandydat to osoba, która posiada:
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obsłudze administracyjnej projektów badawczych i rozwojowych – warunek konieczny
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w mowie i piśmie
 • znajomość polskiego systemu finansowania nauki oraz głównych polskich i europejskich programów finansowania
 • dobrą organizację pracy własnej, skrupulatność, sumienność, punktualność
 • motywację do pracy, w tym w warunkach presji czasowej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
W zamian za zaangażowanie i chęć do pracy oferujemy:
 • umowę o pracę
 • dobre relacje w zespole i pozytywną atmosferę
 • możliwość rozwoju i uczestniczenia w ciekawych projektach
 • dużą samodzielność na stanowisku pracy – możliwość realizacji własnych inicjatyw
Wymagane dokumenty
 • CV
Sposób i termin aplikowania
CV w formacie .pdf należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Nabór DPBiR – Specjalista ds. projektów badawczych i rozwojowych”
w terminie do 16.10.2020 r. do godz. 23:59.
 
W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
 „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych.Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 
 

 
 Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta
w Zespole Chorób Nerwowo-Mięśniowych
 
 Miasto: Warszawa
Stanowisko:  adiunkt
Dyscyplina naukowa:  nauki medyczne
Data ogłoszenia: 14.09.2020 r.
Termin składania ofert:  05.10.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: adiunkt, biologia molekularna, choroby nerwowo-mięśniowe

 Wymagania konieczne:
 •  tytuł doktora w zakresie nauk medycznych, przyrodniczych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w badaniach naukowych z zastosowaniem metod biologii molekularnej,
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

Wymagania dodatkowe (mile widziane):
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość metod biochemicznych i biologii molekularnej;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • doświadczenie w badaniach z zastosowaniem modeli eksperymentalnych chorób neurodegeneracyjnych (preferowany model drożdżowy).

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • prowadzenie badań  nad modelowaniem patogenezy molekularnej dziedzicznych neuropatii ruchowo-czuciowych w oparciu o model drożdżowy
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF
 Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:1)  Badania nad patogenezą molekularną dziedzicznych neuropatii ruchowo-czuciowych w modelu drożdżowym   choroby Charcot-Marie-Tooth (CMT);2)  Badania patogenezy molekularnej choroby CMT w modelu in vitro ( komórki eukariotyczne);3)  Poszukiwanie nowych leków w chorobie CMT   z zastosowaniem technologii repozycjonowania leków w modelu drożdżowym. Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie) i dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie). Zgłoszenie do konkursu powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN.
 
Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-5/2020
 
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

Termin składania dokumentów: 05.10.2020 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 05.10.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta. 
Nie decyduje data stempla pocztowego.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa października 2020 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa listopada 2020 r.
 

 
Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej 
 
Miasto: Warszawa
Stanowisko:  asystent
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 27.08.2020
Termin składania ofert: 11.09.2020
Link do strony: www.imdik.pan.pl
 
Słowa kluczowe: asystent, komórki glejowe, mielinizacja OUN, neurobiologia, asfiksja okołoporodowa
 
Wymagania konieczne:
 • tytuł magistra (profil studiów biologia, biotechnologia)
 • doświadczenie w badaniach komórek glejowych,  udokumentowane dorobkiem publikacyjnym
 • udokumentowane, aktualne pozwolenie na pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi
 • udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na badania naukowe i rozwój naukowy (granty)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym zdobyte w zagranicznych ośrodkach naukowych  (staż zagraniczny)
 • umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych
 • zainteresowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dyspozycyjność, wytrwałość i dokładność w pracy manualnej, samodzielność, dobra organizacja pracy
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w technikach immunohistochemicznych i obrazowaniu w mikroskopie fluorescencyjnym,
 • znajomość metod biochemicznych i biologii molekularnej,
 • aktywność w obszarze popularyzacji nauki.
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • planowanie i prowadzenie badań związanych z komórkami glejowymi i ich potencjałem regeneracyjnych w  wybranych uszkodzeniach OUN,
 • aktywność publikacyjna w piśmiennictwie naukowym o znaczącym współczynniku oddziaływania,
 • składanie wniosków grantowych w celu pozyskiwania finansowania badań naukowych,
 • udział w szkoleniach, w tym stażach zagranicznych w celu stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • wprowadzanie nowych metod  badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • czynny udział w życiu naukowym Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
 • aktywność na rzecz rozpowszechniania nauki.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN,
 • dostęp do specjalistycznej aparatury,
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze.
 • możliwość rozwoju naukowego,
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie). Zgłoszenie do konkursu powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN.
Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-6/2020 
 
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANSekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa 
 
Termin składania dokumentów: 11 września 2020 r.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 11.09.2020 wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta.  Nie decyduje data stempla pocztowego.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa września 2020 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.10.2020 r.  
 
 

 
 Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w Zakładzie Fizjologii Oddychania
 
Miasto:Warszawa
Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 10.08.2020 r.
Termin składania ofert: 01.09.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: asystent, astma, zaburzenia oddychania w chorobach neurodegeneracyjnych, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, fizjologia
 
Wymagania konieczne:·      
 • Tytuł magistra w zakresie nauk medycznych, przyrodniczych lub pokrewnych·      
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur), w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych na małych zwierzętach
 • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy
 Wymagania pożądane:·      
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość metod biochemicznych i biologii molekularnej
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych
 Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • prowadzenie badań mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w modelach chorób neurodegeneracyjnych oraz działania przeciwzapalnego różnych związków chemicznych w modelu astmy i ostrego zapalenia płuc
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • reprezentowanie Zakładu na konferencjach naukowych
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF
 Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • możliwość rozwoju naukowego
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie). Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 
 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie) i dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie). Zgłoszenie do konkursu powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN.
Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-4/2020 
 
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANSekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa Termin składania dokumentów: 01.09.2020 r. Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 01.09.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta. 
 
 
Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: I połowa września 2020 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 1 października 2020 r.
 


 
Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
poszukuje studenta na stanowisko
magistranta/magistrantki 
 
Rekrutacja dotyczy projektu SONATA BIS „Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, który jest realizowany w Pracownia Biologii Molekularnej IMDiK PAN 
 
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 19.06.2020 r.
Termin składania ofert: 30.06.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
 
Wymagania dla kandydata:
- Kandydat musi być uczestnikiem ostatniego roku studiów magisterskich (student studiów II stopnia lub czwartego roku studiów jednolitych magisterskich) w Warszawie w okresie trwania pracy;
- Profil studiów: biologia, biotechnologia, biochemia, biologia molekularna lub pokrewne
-  Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki i biologii molekularnej;
- Zainteresowanie i predyspozycje do pracy naukowej, dyspozycyjność, wytrwałość i dokładność w pracy manualnej, samodzielność, dobra organizacja pracy. Mile widziana praktyka w pracy laboratoryjnej.
 
Oferujemy:
- Współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na ok. 1 rok (1000 zł brutto/miesiąc)
- Możliwość rozwoju naukowego;
- Pracę w prestiżowym instytucie naukowym PAN;- Poszerzenie wiedzy w zakresie biologii/neurobiologii;
- Miłą i przyjazną atmosferę pracy;
- Możliwość uczestniczenia w krajowych kursach i konferencjach.
 
Umiejętności, jakie będzie mógł rozwinąć magistrant/ka w czasie pracy:
Magistrant/ka pozna metody zakładania pierwotnych hodowli neuronalnych, biologii molekularnej (wprowadzanie do komórek materiału genetycznego DNA lub shRNA, transdukcje lentiwirusami, transformacja bakterii plazmidowym DNA oraz oczyszczanie DNA), biochemiczne (deglikozylacja, badanie interakcji białek metodą ko-immunoprecypitacji, SDS Page, Western blot, immunofluorescencja) oraz rozwinie umiejętności analizy i prezentacji danych.Planowane zadania obejmują również przygotowanie pracy magisterskiej.
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN. Dane osobowe kandydatów niewybranych będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie). Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji do Dr. Joanny Gruszczyńskiej-Biegały na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną.
 
Prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1. CV (obejmujące dotychczasowe doświadczenie naukowe, nagrody, konferencje, szkolenia, ew. publikacje)
2. List motywacyjny
3. Średnia studiów
4. W miarę możliwości, opinia o kandydacie 
 
Termin składania dokumentów: 30.06.2020 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  15.07.2020 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2020 r.
 
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:
Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 
 KOMUNIKAT 
Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego terminy rozstrzygnięcia dwóch naborów na stanowiska:
Kierownika Działu Projektów Naukowych i Rozwojowych (nr postępowania: SDI-111-1/2020)
oraz
Pracownika Działu Administracji (nr postępowania: SDI-111-2/2020)
Zostały przesunięte
Rekrutacje zostaną sfinalizowane w możliwie najszybszym terminie w zależności od rozwoju sytuacji w kraju.
W sprawie dalszej procedury będziemy kontaktować się z wybranymi osobami.
 DYREKCJA IMDiK PAN 
 

 Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs
na stypendium naukowe dla studenta 
 
Rekrutacja dotyczy projektu NCN OPUS nr 2018/31/B/NZ5/01556 zatytułowanego:„Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkance tłuszczowej osób otyłych”, który jest realizowany w Zespole Kliniczno-Badawczym Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN 
 
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 10.03.2020 r.
Termin składania ofert: 23.03.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: otyłość, tkanka tłuszczowa, estrogeny 
 
Wymagania dla kandydata:
 • Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia
lub
 • Student co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.
 Dodatkowo:
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym w biologii molekularnej zwłaszcza w technikach opartych na real-time PCR
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych.
 Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy stypendialnej na czas realizacji projektu (pełny etat, okres 2,5 roku wynagrodzenie 1500 zł brutto/m-c),
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 kwiecień 2020
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.
 Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • udział w przygotowaniu komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac przeznaczonych do publikacji w czasopismach naukowych o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów i analiz z prowadzonych badań.
 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 
 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys naukowy, spis osiągnięć naukowych, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom, listy referencyjne) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Termin składania dokumentów: 23.03.2020 r.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  30.03.2020 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 6 kwiecień 2020 r. 
 
Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:dr hab. Alina Kuryłowiczemail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko
 Kierownika Działu Projektów Naukowych i Rozwojowych  
 
 
Termin składania ofert: 20.03.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1. Nadzór nad zapewnieniem wsparcia administracyjnego kierownikom projektów realizowanych i planowanych do realizacji w Instytucie ze  środków krajowych i europejskich a w szczególności w:
 • zapewnieniu przygotowywania części administracyjnej oraz dotyczącej potencjału badawczego i kadrowego IMDiK PAN do wniosków o dofinansowanie projektów;
 • zapewnieniu wsparcia prawnego kierownikom projektów a w szczególności pomoc w przygotowywaniu i negocjowaniu warunków umów grantowych i konsorcyjnych;
 • zapewnieniu wsparcia kierownikom projektów w prowadzeniu korespondencji dotyczącej formalnych aspektów realizacji projektów;
 • współpraca z Działem Finansowym w zakresie monitorowania wydatków z budżetów projektów;
 • zapewnieniu monitorowania terminów przygotowywania raportów okresowych i końcowych oraz przekazywaniu informacji o konieczności ich przygotowania kierownikom projektów;
 • współpracy z odpowiednimi organami w trakcie kontroli realizacji projektów.
2. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji i archiwizowaniem aplikacji grantoch i realizowanych grantów, zgodnie z wytycznymi określonymi przez grantodawców.

3. Udział w realizacji spraw związanych z rozwojem Instytutu, zwłaszcza w przygotowywaniu wniosków do projektów o znaczeniu strategicznym dla Instytutu (MNiSW, PAN).

4. Udział w spotkaniach, szkoleniach i seminariach związanych z aplikowaniem o finansowanie i realizacją projektów badawczych ze źródeł krajowych i zagranicznych.

5. Proponowanie i konsultowanie rozwiązań w zakresie działań związanych z realizacją strategii Instytutu dotyczącej zwiększenia potencjału badawczego 
 
Profil Kandydata:
 • Wykształcenie wyższe medyczne, biologiczne lub pokrewne;
 • Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi,
 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł międzynarodowych i/lub z funduszy strukturalnych;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie);
 • Poparta sukcesami umiejętność pisania wniosków projektowych;
 • Bardzo dobra znajomość systemów teleinformatycznych (OSF, Sowa, itp.)
 • Bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem MS Office, mile widziana znajomość MS Project lub innego programu do zarządzania projektami);
 • Znajomość standardów i/lub metodyk zarządzania projektami (PCM, Prince2, PMA/PMBOK) będzie dodatkowym atutem;
 • Doświadczenie w ocenie projektów B+R będzie dodatkowym atutem;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności menadżerskie;
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Znajomość specyfiki pracy naukowej;
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań;
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • Skrupulatność, dokładność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
 • Elastyczność i odporność na stres.
Oferujemy:
 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się instytucji naukowej o profilu medycznym;
 • Pracę w dynamicznym zespole;
 • Udział w ciekawych, pełnych wyzwań projektach z zakresu nauk biomedycznych;
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Umowa o pracę oraz dodatkowe benefity m.in. karta Multisport Plus.
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (życiorys, list motywacyjny, kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-111– 1/2020 
 
Termin składania dokumentów: 20.03.2020 r.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko  wybranych kandydatów.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru:  koniec marca/początek kwietnia 2020 r. 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.
Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania naboru Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania naboru, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.
 

 
Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko: 
Pracownik działu administracji  
 
 
Termin składania ofert:  13.03.2020 r.
numer postępowania: SDI-111– 2/2020
Link do strony: www.imdik.pan.pl 
 
Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.: 
 • Obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych, wsparcie administracyjne pracowników,
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • Koordynowanie serwisów firm zewnętrznych,
 • Prowadzenie gospodarki odpadami: komunalnymi, medycznymi, weterynaryjnymi, chemicznymi, elektronicznymi oraz sprzętem wielkogabarytowym, opakowaniowymi,
 • Emisje i sprawozdawczość: raport do KOBiZE,prowadzenie bazy BDO, sprawozdawczość  w zakresie: korzystania ze środowiska, opłaty produktowej, zbiorczego zestawienia danych o  rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów. 
Wymagania: 
 • Wykształcenie wyższe,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Wysoka kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • Umiejętność pracy w Zespole,
 • Szybka przyswajalność wiedzy oraz otwartość na zmiany,
 • Terminowość, odpowiedzialność oraz zdyscyplinowanie,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Oferujemy: 
 • Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się instytucji naukowej o profilu medycznym,
 • Możliwość doskonalenia umiejętności i rozwoju kompetencji zawodowych,
 •  Umowa o pracę oraz dodatkowe benefity m.in. karta Multisport Plus.
 • Przyjazna atmosferę pracy.
Prosimy o podanie swoich oczekiwań finansowych netto.
 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych przez Kandydata dokumentów (życiorys, list motywacyjny, kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego oraz kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-111– 2/2020
 
Termin składania dokumentów: 13.03.2020 r. 
 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko  wybranych kandydatów.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy.Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania naboru Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania naboru, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.
W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK.
 

 
Konkurs na stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli
 
 
 

 
Nabór na stanowisko techniczne w wymiarze pełnego etatu
Zakład Neurochemii IMDiK PAN 
 
 
Wymagania:
 • Wykształcenie: średnie (szkoła średnia w zawodzie technik analityk) lub wyższe (analityka medyczna, diagnostyka biochemiczno-molekularna, chemia analityczna,  biologia itp.)
 • Kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej oraz samodzielność w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z pracą w laboratorium
 Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie:
 • Dobra znajomość podstawowych metod biochemicznych (izolacja i oznaczanie poziomu białek, metody immunochemiczne w tym elektroforetyczny rozdział białek i metoda western blot, ELISA)
 • Znajomość metod histologicznych i immunohistologicznych (przygotowywanie preparatów tkanek, barwienie oraz reakcje immunologiczne).
 • Mile widziane doświadczenie w metodach oznaczania kwasów nukleinowych lub pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
 Oferujemy:
 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • Pracę w zespole w miłej atmosferze
 • Udział w ciekawych projektach badawczych
 Opis stanowiska:
 • Udział w  badaniach naukowych zgodnie z aktualną tematyką badawczą Pracowni;
 • Udział we wprowadzanie nowych metod i technik badawczych;
 • Opieka nad aparaturą badawczą, salą operacyjną oraz nadzór nad stanem odczynników laboratoryjnych
 • Współpraca z doktorantami w rozwijaniu znajomości metod i dobrej praktyki laboratoryjnej
 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej zwanym RODO informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy. Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach. W przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację. W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów. 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie Zakładu Neurochemii IMDiK PAN,
 • życiorys zawierający informacje o wykształceniu,  dotychczasowych miejscach pracy;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie),
 • listy referencyjne (opcjonalnie).
 Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim 
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Zakładu Neurochemii, pokój B401 (4 piętro), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa 
Termin składania dokumentów: 27.03.2020 r.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 27.03.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta.  Nie decyduje data stempla pocztowego.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 kwietnia 2020 r.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 4 maja 2020 r. 
 

Dyrektor
Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta lub adiunkta*
w Zakładzie Bioinżynierii Komórek Macierzystych
 
 Miasto: Warszawa
Stanowisko: asystent lub adiunkt
Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
Data ogłoszenia: 11.02.2020 r.
Termin składania ofert: 25.02.2020 r.
Link do strony: www.imdik.pan.pl
Słowa kluczowe: asystent, adiunkt, komórki macierzyste, przeszczepy do OUN, neurobiologia
 
Wymagania konieczne:
 • stopień doktora nauk medycznych lub pokrewnych (biologicznych, farmaceutycznychweterynaryjnych, rolniczych)
 • udokumentowane pozwolenie na pracę ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur),
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia hodowli komórek macierzystych różnych typów (w warunkach 2D i 3D) oraz wyprowadzania hodowli pierwotnych z tkanek ludzkich i zwierzęcych,
 • doświadczenie w zakresie metod biologii molekularnej (izolacja DNA, RNA, RTqPCR, NGS)i komórkowej (ELISA)
 • doświadczenie w technikach immunohistochemicznych i obrazowaniu w mikroskopie fluorescencyjnym
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.
 • doświadczenie w pracy ze zwierzętamilaboratoryjnymi,
Wymagania pożądane:
 • umiejętność tworzenia stanowisk badawczych zawierających urządzenia do stereotaktycznego podawania komórek do OUN,
 • doświadczenie (przeszkolenie) w przyżyciowym obrazowaniu komórek podanych do OUN (rezonans magnetyczny, bioluminiscencja),
 • uczestnictwo w projektach badawczych oraz publikacje w czasopismach międzynarodowych.
 Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:
1/ udział w badaniach przedklinicznych związanych z potencjalnym zastosowaniem komórek macierzystych w terapii ośrodkowego układu nerwowego
2/rozwijanie i testowanie nieinwazyjnych metod podawania komórek macierzystych do ośrodkowego układu nerwowego ssaków
3/ rozwój metod obrazowania przeszczepionych komórek macierzystych w ośrodkowym układzie nerwowym
 
Opis czynności w ramach stanowiska pracy:
 • planowanie i prowadzenie badań związanych z zastosowaniem komórek macierzystych w regeneracji OUN
 • aktywność publikacyjna w piśmiennictwie światowym,
 • pisanie projektów grantowych dotyczących mechanizmów neuroprotekcyjnych i immunomodulacyjnych w działaniu terapeutycznym komórek macierzystych, aktywne poszukiwanie funduszy na badania,
 • projektowanie, tworzenie i wykorzystanie stanowisk badawczych oraz sprzętu i urządzeń przydatnych w     prowadzeniu badań związanych z w/w tematyką,
 • udział w pracy doświadczalnej związanej z realizacją badań związanych z w/w tematyką,
 • czynny udział w życiu naukowym Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego,
 • aktywność na rzecz rozpowszechniania nauki.
 Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego
*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-ki Komisja Konkursowa może rekomendować zatrudnienie na stanowisku adiunkta lub asystenta. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN. 
Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów w formie papierowej w sekretariacie IMDiK PAN:
-        list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej również w innych ośrodkach naukowych niż IMDiK PAN, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów,
-        życiorys zawierający informacje o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;-        spis publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie,
-        kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
-        dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie),
-        listy referencyjne (opcjonalnie).
Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-3/2020 
Miejsce składania dokumentów:
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PANSekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa 
Termin składania dokumentów:25.02.2020 r.
Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 25.02.2020 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta.  Nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: początek marca 2020 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc

 

Konkurs dotyczy projektu NCN OPUS nr 2019/33/B/NZ4/02407 zatytułowanego: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, który jest realizowany w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, IMDiK PAN w Gdańsku

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 03.02.2020

Termin składania ofert: 17.02.2020

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: nefropatia cukrzycowa, mikroskopia konfokalna, hodowla komórkowa, biologia molekularna

 

Wymagania:

 • Obroniony doktorat w dziedzinie biologii molekularnej, nauk medycznych, biochemii czy w pokrewnej dziedzinie nauk przyrodniczych (tytuł doktora uzyskany do 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia)
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia) oraz hodowli komórkowej,
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę na stanowisku typu post-doc na czas realizacji projektu (pełny etat, okres 3 lat, wynagrodzenie 10 000 zł brutto/m-c),
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: 1 marzec 2020
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej i pracowni in vivo,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys naukowy, spis osiągnięć naukowych, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania dokumentów: 17.02.2020 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  25 luty br.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 marzec br.

 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

dr hab. Agnieszka Piwkowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

 

https://instytucja.pan.pl/index.php/praca-w-pan/konkursy-na-dyrektora-zagranicznej-stacji-naukowej-pan/5406-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-jednostki-pomocniczej-dzialajacej-pod-nazwa-polska-akademia-nauk-stacja-naukowa-w-paryzu

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Fizjologii Oddychania

 

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 13.12.2019 r.

Termin składania ofert: 31.01.2020 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, zwierzęce modele chorób neurodegeneracyjnych, nerwowa i chemiczna regulacja oddychania, fizjologia

Wymagania konieczne:

 • Tytuł magistra w zakresie nauk medycznych lub nauk przyrodniczych
 • Gotowość do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur), do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych na małych zwierzętach
 • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy

 

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość metod biochemicznych i biologii molekularnej
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • prowadzenie badań naukowych na modelach in vivo chorób neurodegeneracyjnych dotyczących mechanizmów chemicznej i nerwowej regulacji oddychania w chorobie Parkinsona i Alzheimera
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych
 • reprezentowanie Zakładu na konferencjach naukowych

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN
 • dostęp do specjalistycznej aparatury
 • pracę w zespole, w miłej atmosferze
 • możliwość rozwoju naukowego i zrobienia doktoratu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie podpisanych przez Kandydata dokumentów tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie) i dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie), w wersji papierowej w sekretariacie IMDiK PAN. Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji również w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: SDI-002-17/19

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów:31.01.2020 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia31.01.2020 r.wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydatki/-ta. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa lutego 2020 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: marzec 2020 r.

 


 

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stypendium naukowe NCN

 

Konkurs dotyczy projektu NCN OPUS nr 2018/29/B/NZ4/02074 zatytułowanego: „Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej”, który jest realizowany w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii, IMDiK PAN w Gdańsku

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 11.09.2019

Termin składania ofert: 25.09.2019

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: nefropatia cukrzycowa, mikroskopia konfokalna, hodowla komórkowa, biologia molekularna

 

Wymagania:

 • Stopień magistra,
 • Kandydat jest uczestnikiem studiów doktoranckich
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
  • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w biologii molekularnej, hodowli komórek oraz/lub pracy ze zwierzętami,
  • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
  • Dobra znajomość języka angielskiego,
  • Umiejętność pracy zespołowej,
  • Umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych (np. znajomość pakietu STATISTICA),

Oferujemy:

 • stypendium naukowe NCN przyznane na okres 30 m-cy (3000 zł/m-c),
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i/lub stażowych.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • praca w laboratorium hodowli komórkowej,
 • prowadzenie badań z wykorzystaniem metod biologii molekularnej,
 • wprowadzanie nowych technologii badawczych w celu podnoszenia jakości badań naukowych,
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,
 • przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,
 • realizacja zadań badawczych realizowanego projektu, sporządzanie raportów z prowadzonych badań.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte. Jeżeli w razie niewygrania konkursu, chce Pani/Pan aby przesłana oferta była uwzględniana w kolejnych rekrutacjach prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej adnotacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w tej oraz kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez IMDiK PAN”. Wtedy Pani/Pana oferta trafi do naszej bazy kandydatów na okres 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym zakończono rekrutację.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów (życiorys naukowy, spis osiągnięć naukowych, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania dokumentów: 25.09.2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  26 września br.

 

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu, który może udzielić dodatkowych informacji:

dr hab. Agnieszka Piwkowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


 

 Archiwum ogłoszeń:

 7 styczeń 2020

29 listopad 2019

22 październik 2019

1 październik 2019

23 wrzesień 2019

6 wrzesień 2019

5 wrzesień 2019

6 kwiecień 2019

4 kwiecień 2019

1 marzec 2019

kierownik ds. technicznych

20 luty 2019

  luty 2019

4 luty 2019

31 styczeń 2019

Praca w Wiedniu - dyrektor

 11 styczeń 2019

 4 styczeń 2019

  grudzień 2018

 2 październik 2018

 24 wrzesień 2018

 10 wrzesień 2018

 3 wrzesień 2018

 14 sierpień 2018

 10 sierpień 2018

  9 sierpień 2018

  3 sierpień 2018

  7 czerwiec 2018

 16 marzec 2018

 14 marzec 2018

 2 marzec 2018

 13 grudzień 2017

21 listopad 2017

5 wrzesień 2017

17 sierpień 2017

11 sierpień 2017

10 sierpień 2017

26 lipiec 2017

4 lipiec 2017

czerwiec 2017

4 kwiecień 2017

21 marzec 2017

13 luty 2017

13 grudzień 2016

05 grudzień 2016

25 listopad 2016

07 listopad 2016

25 październik 2016

17 październik 2016

17 październik 2016

17 październik 2016

05 październik 2016

05 październik 2016

29 sierpień 2016

12 sierpień 2016

10 sierpień 2016

12 kwiecień 2016

18 luty 2016

17 luty 2016

15 grudzień 2015 - drugie ogłoszenie

15 grudzień 2015

19 listopad 2015

Praca Paryż - recepcjonistka

Praca Paryż - technik

16 listopad 2015

12 listopad 2015 - drugie ogłoszenie

12 listopad 2015

28 październik 2015

05 październik 2015 - drugie ogłoszenie

05 październik 2015

01 październik 2015

21 wrzesień 2015

17 sierpień 2015

07 lipiec 2015

05 czerwiec 2015

15 maj 2015

30 kwiecień 2015

29 kwiecień 2015

31 marzec 2015

17 marzec 2015

17 marzec 2015

02 marzec 2015

26 luty 2015

23 luty 2015

20 luty 2015

09 styczeń 2015

29 grudzień 2014

22 grudzień 2014

27 listopada 2014

18 listopada 2014

04 listopada 2014

20 sierpnia 2014

21 lipca 2014

9 czerwca 2014

23 lutego 2014

29 listopada 2013

4 listopada 2013

15 października 2013

9 września 2013

1 września 2013

28 czerwca 2013

2 kwietnia 2013

2 kwietnia 2013

15 marca 2013

6 lutego 2013

15 listopada 2012

15 października 2012

28 sierpnia 2012

27 sierpnia 2012

15 stycznia 2012

1 czerwca 2012

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Pracowni Bioinformatyki

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko:  asystent

Dyscyplina naukowa:  nauki medyczne

Data ogłoszenia: 18.09.2020 r.

Termin składania ofert:  05.10.2020 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, bioinformatyka, biostatystyka dynamika molekularna, genomika, tanskryptomika, proteomika, metabolomika

 

Wymagania konieczne:

·        tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, technicznych, fizycznych  lub pokrewnych,

·        umiejętność analizy danych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,

·        Umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,

·        Znajomość środowiska języka R

·        umiejętność pisania skryptów w co najmniej jednym z języków: PYTHON, JAVA, C lub BASH,

obsługa środowiska LINUX

 • dobra znajomość języka angielskiego,

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

·        praktyczna znajomość jednego z programów do wizualizacji i analizy struktury białek (VMD, PyMOL, YASARA, Chimera)

·        znajomość technik badawczych dotyczących metod modelowania molekularnego (przewidywania struktury białek metodami porównawczymi, dokowania,  symulacji Dynamiki Molekularnej),

·        praktyczne doświadczenie w korzystaniu z programów: GROMACS, NAMD, AMBER, CABS-dock, AutoDock

 • Znajomość środowiska CytoScape i jego najpopularniejszych aplikacji do analizy szlaków biologicznych  (np. ClueGO, GeneMania)
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych;

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • analiza surowych danych, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico
 • udział w badaniach dotyczących struktury i właściwości białek oraz ich kompleksów
 • aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań,
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań,

·        przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,

 • reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych,

·        publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF,

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat miałby uczestniczyć:

1)     Udział w omicznych badaniach wysokoskalowych prowadzonych w różnych pracowniach instytutu (granty NCN i NCBiR)

2)     Badania naukowe w ramach badań statutowych Pracowni Bioinformatyki (np. badania nad wykorzystaniem metod dokowania i symulacji MD do przewidywania struktury kompleksów GPCR-peptyd),

3)     Badania nad wykorzystaniem metod dokowania i symulacji MD do przewidywania struktury kompleksów GPCR-peptyd,

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat) w IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN

·        dostęp do specjalistycznej aparatury

 • możliwość rozwoju naukowego – szkolenia poza Instytutem

·        pracę w zespole, w miłej atmosferze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

 

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie w sekretariacie IMDiK PAN dokumentów tj. list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych, życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy, spis publikacji oraz kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (opcjonalnie) i dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym (opcjonalnie). Zgłoszenie do konkursu powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN. Dodatkowo prosimy o przesłanie aplikacji w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Numer postępowania: SDI-002-7/2020

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sekretariat, pokój D105 (parter), ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

 

Termin składania dokumentów: 05.10.2020 r.

Nie decyduje data stempla pocztowego a aplikacje przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: połowa października 2020 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 02.11.2020 r.