Granty MNiSW - Aparatura Badawcza

Aparatura badawcza:

Wnioski, które zakwalifikowały się do finansowania w Programie Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej:

Numer rejestracyjny

Tytuł wniosku

Nakłady ogółem (PLN)

FNiTP-722/2011


Aparatura naukowo-badawcza do analizy komórek metodą cytometrii przepływowej

 

600 000

FNiTP-724/2011

Analizator Ski Pro Silicon Kinetics oraz sprzęt i wyposażenie uzupełniające

 

650 000

FNiTP-726/2011 Laserowy skaningowy system konfokalny z mikroskopem odwróconym 3 000 000

FNiTP-743/2011

Zautomatyzowany, zintegrowany zestaw do przewlekłych badań metabolicznych telemetrycznych na małych zwierzętach laboratoryjnych ABST

 

910 000

FNiTP-495/2010 Zakup aparatu do PCR czasu rzeczywistego (real time PCR) i zamrażarki -80°C do badań nad starzeniem i otyłością 305 000