Granty MNiSW - Projekty Badawcze Promotorkie

Kierownik

Projektu

Tytuł i Numer  Projektu

Czas realizacji

Budżet

(PLN)

 

Prof. dr hab. Krystyna  Domańska-Janik

Przybliżenie mechanizmu leżącego u podstaw pozytywnego efektu systemowo przeszczepianych komórek krwi pępowinowej na powrót funkcji po ogniskowym uszkodzeniu mózgu szczura.  N N401 039438

 

 

2010-2012

 

40 000

 

Dr hab. Leonora Bużańska

Kontrola decyzji rozwojowych neuralnych komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej (HUCB-NSC) przez powierzchnie biofukcjonalne.  N N302 221138

 

 

2010-2013

 

50 000

 

Prof. dr hab. Jan Albrecht

Kanał potasowy Kir4.1 a obrzmienie astrocytów w warunkach symulujących encefalopatię wątrobową.  N N401 557340

 

 

2011-2012

 

50 000

 

Prof. dr hab. Jan Albrecht

Aktywacja receptora natriuretycznego typu C (NPR-C) jako metoda łagodzenia skutków stresu oksydacyjnego i nitracyjnego wywołanego przez jony amonowe w komórkach ośrodkowego układu nerwowego.  N N401 572440

 

 

2011-2012

 

50 000

 

Prof. dr hab. Joanna Strosznajder

Znaczenie kinazy syntazy glikogenu-3β (GSK-3β) i jej aktywnej formy GSK-3βpY216 w molekularnych procesach parkinsonizmu wywołanego parakwatem.  N N401 586640

 

 

2011-2012

 

50 000