Granty NCBR

 

Program Projekt Koordynator Czas realizacji Dofinansowanie (PLN) Beneficjent
STRATEGMED NeuStemGen Innowacyjna strategia  diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej. Prof. dr hab. K. Domańska - Janik 01.09.2014 - 31.08.2017 19 572 980,00(IMDiK: 1998540,00) Konsorcjum
STRATEGMED NoteSzHD   Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych. Prof. Dr hab. Paweł Grieb 01.10.2014 - 30.09.2017 26 730 836,00(IMDiK:1 368 450,00) Konsorcjum
PBSSTEMNanoT   Molekularne obrazowanie (z zastosowaniem nanotechnologii) dla monitorowania implantowanych komórek macierzystych i ich funkcji regeneracyjnych Prof. Dr hab. Paweł Grieb   01.06.2015 - 31.05.2018  4 716 100,00(IMDiK: 261 000, 00) Konsorcjum
Program "Innowacje społeczne" finansowany przez NCBR Zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi Dr Leszek Czerwosz 01.01.2015 – 31.12.2016 983 825,00(IMDiK: 20 2500) Konsorcjum
POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA BADAWCZA Contribution of glutamine transport  to brain edema and dysfunction of the glutamatergic synapse associated with hepatic encephalopathy. Prof. dr hab. Jan Albrecht 01.09.2013 - 31.08.2016 3 575 790,00 IMDiK
INNOTECH II Suplementacja w prewencji chorób neurodegeneracyjnych Prof. dr hab. Aleksandra Misicka - Kęsik 01.04.2013 - 31.03.2016 1 999 698,00(IMDiK PAN: 1 685 114,00) Konsorcjum „Stop Neurodegeneracji”
INNOTECH Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej. Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka 01.01.2013 - 31.12.2015 4 648 937,00(IMDiK PAN: 503 100,00) Konsorcjum POLGENOM
JOINT PROGRAMMING NEURODEGENERATIVE DISEASE (JPND) Biomarkery dla choroby Alzheimera i Parkinsona. Dr hab. Tomasz Gabrylewicz 27.05.2012- 26.11.2015 345 270,82 IMDiK
ERANET NEURON MRI Navigated Enhancement of Mesenchymal Stem Cell (MSC) Homing Toward Stroke Lesion – Evaluating an Impact on Animal Recovery with Behavioral Testing and Imaging Prof. dr hab. Barbara Łukomska 01.06.2012 - 31.05.2015 1 435 640,00 IMDiK
SPIN-TECH Utworzenie spółki celowej przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk „Centrum medycyny doświadczalnej” Prof. dr hab. Andrzej Ziemba 01.01.2014 - 31.03.2015 370 600,00 IMDiK
PROJEKT ROZWOJOWY WŁASNY Leczenie obrzęków kończyn – określenie parametrów elastyczności tkanek miękkich kończyn i hydrauliki limfy i płynu obrzękowego dla konstrukcji aparatury kompresyjnej i tkanin uciskowych. Prof. dr hab. Waldemar L. Olszewski 01.07.2009 - 30.06.2013 365 000,00 IMDiK