Granty NCN

 

Granty NCN realizowane w 2020 roku:

 

Tytuł projektu

 Imię i nazwisko  kierownika

Przyznane środki

Okres realizacji

od

do

Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfukcji kłębuszków nerkowych.

dr inż. Agnieszka Piwkowska

1 755 660,00

 05.05.2015

04.05.2020

Zespół dziecka wiotkiego- poszukiwanie nowych czynników gebetycznych związanych z etiopatogenezą choroby, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nerwowo- mięśniowych.

 

dr Maria Janina Jędrzejowska

 

1 208 800,00

 

12.04.2016

 

11.03.2020

Poszukiwanie nowych, zaburzonuch ścieżek molekularnych w patofizjologii stwardnienia zanikowego bocznego.

 

dr Mariusz Berdyński

 

630 600,00

 

25.02.2016

 

24.02.2020

Embriotoksyczność oraz teratogenność jako skutek odpowiedzi na uszkozdenie DNA w komórkach iPS: efekt chlorku metylortęci i niskiego poziomu tlenu.

 

mgr inż. Justyna Augustyniak

 

150 000,00

 

24.03.2016

 

23.03.2020

Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych.s

dr hab. Robert Jakub Filipkowski

532 000,00

10.06.2016

09.06.2021

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

dr hab. Magdalena Zielińska

1 092 280,00

04.08.2016

03.08.2021

Udział czynnika transkrypcyjnego Sp1 w regulacji ekspresji astrocytarnego transportera glutaminy SN1:wpływ jonów amonowych i interakcji astrocyt-neuron.

 

mgr Katarzyna Anna Dąbrowska

 

150 000,00

 

06.03.2017

 

05.03.2020

Udział glutaminianergicznego receptora NMDA w mechanizmach neurotoksyczności nanocząstek srebra w modelu in vivo.

 

dr hab. Lidia Marta Strużyńska

 

689 000,00

 

14.02.2017

 

03.12.2020

Zaprojektowanie i ocena wielogenowej sygnatury transkrypcyjnej dla celów diagnostyki molekularnej guzów mózgu u dzieci.

 

dr hab. Anna Maria Łastowska

 

1 183 900,00

 

06.04.2017

 

05.04.2020

Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych.

 

dr Magdalena Cieślik

 

559 800,00

 

12.09.2017

 

11.09.2021

Identyfikacja i charakterystyka wariantów genomu zwiazanych z zespołem Gillesa de la Tourette'a.

prof. dr hab. Cezary Żekanowski

1 366 600,00

05.10.2017

04.10.2021

Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A- w poszukiwaniu terapii.

prof. dr hab. Andrzej Kochański

1 448 700,00

20.07.2017

19.07.2021

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5

dr hab. Paweł Bieganowski

677 560,00

10.07.2017

09.07.2021

Rola mitofagii i ocena zmian biioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporości i zaburzeniach fukcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.

 

dr Irena Audzeyenka

 

988 100,00

 

10.08.2017

 

09.08.2021

Rola zależnej eGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinoodporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy.

 

dr Dorota Rogacka

 

1 102 805,00

 

09.08.2017

 

08.08.2021

Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura.

 

mgr inż. Ewelina Bratek

 

99 840,00

 

25.08.2017

 

24.02.2020

Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygatunkowych różnicach wiązalności ligandów.

 

dr Piotr Jakub Lipiński

 

499 850,00

 

04.07.2017

 

03.07.2021

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno - reperfuzyjnym mózgu.

dr Małgorzata Maria Kawalec

663 000,00

10.08.2017

09.08.2021

Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy.

 

prof. Jan Albrecht

 

1 089 200,00

 

27.07.2017

 

26.07.2021

Znaczenie zaburzeń sygnalizacji zależnej od receptorów zewnątrzkomórkowych nuklezydów i nukleotydów w dysfunkcji synaps w autyzmie.

 

dr hab. Agata Adamczyk

 

998 390,00

 

25.01.2018

 

24.01.2022

Radiofarmaceutyki oparte na antagonistach receptora tachykininowego-1 do diagnostyki
i terapii nowotworu mózgu - glejaka wielopostaciowego.

prof. dr hab. Aleksandra Misicka - Kęsik

961 230,00

15.02.2018

14.02.2021

Rola interakcji między receptorami purynowymi P1 i biodostępnością tlenku azotu w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi oraz wydalania nerkowego w cukrzycy, w modelu zwierzęcym.

 

dr hab. Leszek Doborowolski

 

573 400,00

 

30.01.2018

 

29.01.2021

Identyfikacja i terapeutyczne wykorzystanie szlaków molekularnych regulowanych przez proteasom w chorobach nowotworowych człowieka.

 

dr Dawid Walerych

 

1 293 600,00

 

13.02.2018

 

12.02.2021

Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glejaka wielopostaciowego (glioblastoma).

dr hab. Monika Szeliga

602 700,00

19.01.2018

18.01.2021

Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu 14,15-kwasu epoksyeikozatrienowego - EET-A.

prof. Elżbieta Kompanowska

1 200 000,00

27.04.2018

26.04.2021

Nadekspresja neureguliny-1 w progenitorach gleju (GRPs) jako metoda zwiększenia właściwości funkcjonalnych GRPs.

 

dr Luiza Stanaszek

 

598 600,00

 

02.07.2018

 

01.07.2021

Multi-onko-mapa:
mapowanie funkcji wiodących onkogenów w chorobach nowotworowych człowieka metodami multi-omiki

 

dr Dawid Walerych

 

1 992 400,00

 

04.06.2018

 

03.06.2022

Inhibitory deacetylaz histonów
jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej
asfiksji u szczurów.

 

dr Małgorzata Nałęcz

 

801 847,00

 

24.07.2018

 

23.07.2021

Rola astrocytarnych
receptorów NMDA w regulacji aktywności syntetazy glutaminy w hodowanych astrocytach mysich. Próba zdefiniowania wewnątrzastrocytanych szlaków sygnałowych.

 

mgr Katarzyna Skowrońska

 

140 000,00

 

26.07.2018

 

25.07.2021

 Poszukiwanie nowych genów warunkujących predyspozycje do wykonywania określonych rodzajów wysiłku fizycznego

prof. C. Żekanowski (Lider projektu prof. dr hab. PAWEŁ JAN CIĘSZCZYK)

1 513 400,00 (dla IMDiK 356 400,00)

10.09.2018

09.09.2021

Rola niekodującego RNA w modyfikacji epigenetycznych mechanizmów nowotworzenia

 

dr Agnieszka Bronisz

 

2 600 500,00

 

01.04.2019

 

31.03.2022

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

dr hab. Agnieszka Piwkowska

2 320 560,00

31.01.2019

30.01.2022

Rola lizosomów w insulinozależnej regulacji ekspresji oraz aktywności kinazy białkowej aktywowanej przez AMP w podocytach. Wpływ na przepuszczalność bariery filtracyjnej.

 

mgr Patrycja Rachubik

 

139 500,00

 

24.01.2019

 

23.01.2021

Rola ścieżki sygnałowej z udziałem kinazy sfingozyny/sfingozyno-1-fosforanu w mózgach myszy z cukrzycą typu II oraz po diecie wysokotłuszczowej. Poszukiwanie potencjalnego neuroprotekcyjnego oddziaływania fingolimodu i metforminy.

 

mgr inż Przemysław Wencel

 

209 940,00

 

31.01.2019

 

30.01.2022

Białka STIM jako nowe regulatory transportu receptorów NMDA w neuronach.

dr Joanna Gruszczyńska-Biegała

1 999 191,00

01.08.2018

31.07.2023

Rola arginazy 2 w funkcjonowaniu prążkowia oraz w patogenezie choroby Huntingtona.

dr Michał Węgrzynowicz

2 952 230,00

01.07.2019

30.06.2024

Rola białek z rodziny BET w regulacji zależnych od komórek mikrogleju procesów neurodegeneracji - znaczenie w patomechanizmach choroby Alzheimera

 

dr Grzegorz Czapski

 

1 493 540,00

 

24.07.2019

 

23.07.2022

Epigenetyczna regulacja metabolizmu estrogenów w tkance tłuszczowej osób otyłych

 

dr Alina Kuryłowicz

 

626 650,00

 

01.07.2019

 

30.06.2022

Czynniki indukowane hipoksją a zaburzenia dojrzewania oligodendrocytów w modelu asfiksji neonatalnej in vitro

 

mgr Justyna Janowska

 

210 000,00

 

09.07.2019

 

08.07.2022

Wzajemne interakcje pomiędzy WJ-MSC i fNSC wpływają na tworzenie niszy komórkowej oraz zdolności regeneracyjne.

 

dr Anna Sarnowska

 

1 867 380,00

 

03.10.2019

 

02.10.2022

Aktywność i znaczenie obocznych dróg glikolitycznej przemiany glukozy w odpowiedzi na zmianę warunków tlenowych w długotrwałych hodowlach komórkowych AD-MSC

 

dr Anna Figiel-Dąbrowska

 

196 680,00

 

28.10.2019

 

27.10.2022

Rola kinazy białkowej PKGIalfa i kanału jonowego TRPC6 w regulacji funkcji podocytów w warunkach fizjologicznych i wybranych stanach patofizjologicznych.

 

mgr Patrycja Rachubik

 

94 460,00

 

01.10.2019

 

31.03.2020

Staż naukowy: preparatyka kłębków szyjnych wraz z rejestracją aktywności nerwu zatokowego

dr Kryspin Andrzejewski

17 017,00

06.10.2019

05.10.2020

Rola akwaporyny 4 w obrzęku mózgu w mysim modelu ostrej encefalopatii
wątrobowej oraz regulacja jej ekspresji i/lub lokalizacji przez kaweolinę 1 i kinazę białkową p38 MAPK,

 

dr inż. Marta Obara-Michlewska

 

49 500,00

 

21.10.2019

 

20.10.2020

Generowanie indukowananych komórek pluripotencjalnych (iPSC) od pacjentoów z zespołem Dravet do modelowania plastyczności neuronalnej w genetycznie
warunkowanych postaciach podaczki u dzieci,

 

dr Valery Zayat

 

50 000,00

 

04.12.2020

 

 03.12.2021

Ocena działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzimidazoli wobec
glioblastoma w doświadczalnej terapii w warunkach in vitro z użyciem tlenu
hiperbarycznego,

 

dr Emanuela Barbara Pucko

 

49 500,00

 

17.12.2019

 

16.12.2020

Rola mechanotransdukcji w regulacji immunomodulacji komórek macierzystych

dr Marzena Halina Zychowicz

49 500,00

17.12.2019

16.12.2020

Wpływ mleczanu i metabolicznego sensora GPR81 na regulację funkcji
komórki podocytarnej i kłębuszkowej bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii

dr hab. Agnieszka Piwkowska

 

1 656 195,00

 

06.02.2020

 

05.02.2023

Tytuł projektu: Poszukiwanie podłoża neuroprotekcyjnego działania specyficznego agonisty receptorów Y2 - NPY(13-36) w modelu przejściowego, gniskowego niedokrwienia mózgu u
szczurów

 

mgr Łukasz Przykaza

 

139 792,00

 

20.02.2020

 

19.02.2022

 


Archiwum:

Granty NCN realizowane w 2019 roku

Granty NCN realizowane w 2018 roku.
Granty NCN realizowane w 2017 roku.
Granty NCN realizowane w 2016 roku.
Granty NCN realizowane w 2015 roku.
Granty NCN realizowane w 2014 roku.
Granty NCN realizowane w 2013 roku.
Granty NCN realizowane w 2012 roku.
Granty NCN realizowane w 2011 roku.