Pozostałe granty

 

Program/ Instytucja finansująca

Projekt

Koordynator

Czas realizacji

Dofinansowanie (PLN)

Beneficjent

 NAWA program stypendialny im.Walczaka  Stypendium w ramach programu im.Walczaka  Kamil Krawczyński  06.01.2020 - 06.07.2020

 82 000,00  
 NAWA Polskie Powroty

 
"Projektu w ramach programu Polskie Powroty 2019
związanego z planowanym zatrudnieniem Powracającego Naukowca"

 dr Jakub Godlewski

 01.09.2020 - 31.08.2024 2 270 000,00   
NCBiR  "Opracowanie zaawansowanego systemu podawania leków do gałki ocznej dla rynku badań przedklinicznych."

 dr Michał Fiedorowicz

 01.12.2019 - 30.11.2022

 1 499 000,00

 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

NCBiR

„Wykorzystanie metod inżynieryjnych i informatycznych w prewencji , diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych” – kompleksowy rozwój kompetencji zawodowych młodej kadry naukowej.  Och! DOK nr 03.02.00-00-00-1028/17-01.

dr hab. Joanna Sypecka

01.09.2018 - 31.08.2023

IMDiK:
3 000 000

Konsorcjum

795441-Proteasome in cancer - H2020-MSCA-IF-2017

 

Komisja Europejska

 

Identification of the proteasome machinery targets in human cancer.

dr Dawid Włodzimierz Walerych

1.05.2018 -30.04.2020

597 566,59

IMDiK

Premia na Horyzoncie

 

MNiSW

Premia na Horyzoncie do: Identification of the proteasome machinery targets in human cancer.

dr Dawid Włodzimierz Walerych

5.12.2018 – 30.04.2020

126 230,00

IMDiK

Projekt finansowany przez SymbioPharm GmbH

Molecular mechanisms involved of the gut-brain interaction in autism spectrum disorders. Potential role of probiotics in the treatment of autism

dr hab. Agata Adamczyk

01.12.2017 – 30.11.2019

78 712,00

IMDiK

STRATEGMED EXPLORE ME

 

NCBiR

Wykorzystanie potencjału Regeneracyjnego Mezynchemalnych Komórek Macierzystych

dr hab. Mirosław Janowski

01.01.2016 - 31.12.2020

IMDiK: 5 385 036,60

Konsorcjum

EuroNanoMed II  

NCBiR

Monitorowana w MRI transplantacja ludzkich progenitorów glejowych umieszczonych na nośnikach hydrożelowych do kanału kręgowego zwierząt w celu leczenia stwardnienia zanikowego bocznego.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

01.09.2016 - 31.08.2019

IMDiK: 948 882,70

Konsorcjum

STRATEGMED GRP&ALS

NCBiR

Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwrdnienia zanikowego bocznego.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

01.01.2015 - 31.12.2019

9 470 911,00

(IMDiK: 1 865 560,00)

Konsorcjum