Przydatne informacje i komunikaty

Narodowe Centrum Nauki

Aktualnie otwarte konkursy na finansowanie projektów badawczych:

 

ETIUDA 5  – konkurs na stypendia doktorskie - przyjmowanie wniosków do 15.03.2017 r.
    SONATINA 1 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem- przyjmowanie wniosków do 15.03.2017 r.
    UWERTURA 1 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC - przyjmowanie wniosków do 15.03.2017 r.
    MINIATURA 1 - konkurs na pojedyncze działania naukowe - nabór ciągły wnioskow od 03.04.2017 r.
    QuantERA - Konkurs QuantERA w obszarze technologii kwantowych - termin składania skróconej wersji wniosku (tzw. pre-proposals): 15 marca 2017r, godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego
    SUGI - konkurs pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum -Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 15 marca 2017 r.  do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 20 września 2017 r.

Więcej szczegółów na https://www.ncn.gov.pl/