Zespół Kliniczno - Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

Akademia Medyczna w Gdańsku

80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7

 

Kierownik Zespołu:

dr hab. n. med. Maciej Jankowski, prof. IMDiK - tel. 58 349 27 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. med. Stefan Angielski - tel. 58 349 27 83; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Barbara Lewko - tel. 58 349 15 16; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Agnieszka Piwkowska - tel. 58 349 27 89; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Dorota Rogacka - tel. 58 349 27 89; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktoranci:

mgr Irena Audzeyenka - tel. 58 349 27 89; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ogólny profil badawczy:

Główny nurt badań dotyczy molekularnych podstaw zaburzeń funkcji komórek kłębuszka nerkowego w stanach patologicznych i czynników regulujących in situ funkcję kłębuszka nerkowego.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 1. Rola układu purynergicznego w regulacji filtracji kłębuszkowej.

 2. Mechanizm insulinooporności podocytów z uwzględnieniem przemian heksozamin, kinazy białkowej aktywowanej przez AMP oraz reaktywnych form tlenu.

 3. Zjawisko autofagii podocytów w stanach patofizjologicznych.

 

Obecnie realizowane granty:

 1. Rola wysokich stężeń glukozy oraz przemian glukozaminy w procesie autofagii w podocytach: znaczenie kinazy białkowej AMPK (Narodowe Centrum Nauki, nr projektu N N401 005740, kierownik projektu: Dorota Rogacka)

 2. Wpływ insuliny i wysokich stężeń glukozy na szlak sygnałowania kinazy białkowej G typu I w podocytach. Znaczenie w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Nr projektu POMOST/2011-4/6, kierownik projektu Agnieszka Piwkowska)

 3. Rola kinazy białkowej G w regulacji aparatu kurczliwego podocytów w warunkach normo- i hiperglikemii (N N401 063337, kierownik projektu: prof. Stefan Angielski).

 4. Wpływ, uwarunkowanych genetycznie, zaburzeń metabolizmu folianów na przebieg kliniczny nieswoistego zapalenia jelit u chorych w wieku rozwojowym leczonych immunosupresyjnie azatiopriną (N N407 340139, kierownik projektu: dr hab. Maciej Jankowski).

 5. Wpływ wysokich stężeń glukozy na generację reaktywnych form tlenu oraz ich rola w regulacji kinazy białkowej aktywowanej AMP (AMPK) i receptora insulinowego (N N401 024035, kierownik projektu: dr A. Piwkowska).

 6. Mechanizm insulinooporności podocytów: znaczenie przemian heksozamin i kinazy białkowej AMPK (N N401 228434, kierownik projektu: dr D. Rogacka).

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • Urządzenia do hodowli komórkowych, f. ASSAB (inkubator CO2, wyciąg laminarny) wraz z urządzeniem do wytwarzania stresu mechanicznego.

 • Aparat do elektroforezy kapilarnej z detektorem UV/VIS i DAD, f. Beckaman.

 • Urządzenia do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych.

 • Mikropłytkowy czytnik absorbancji Elx808, f. BioTek

 • Luminometr, f. Turner

 • Fluorescencyjny mikroskop odwrócony, f. Olympus

 • Pompy infuzyjne, urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego małych zwierząt metodą krwawą i bezkrwawą, urządzenia do mikrodializy narządów.

 • System do laserowego pomiaru przepływu krwi f. Perimed.

 

Wybrane publikacje:

Piwkowska A, Rogacka D, Jankowski M, Kocbuch K, Angielski S. Hydrogen peroxide induces dimerization of protein kinase G type Iα subunits and increases albumin permeability in cultured rat podocytes. J Cell Physiol 2012, 227: 1004-1016.

Piwkowska A, Rogacka D, Audzeyenka I, Jankowski M, Angielski S. High glucose concentration affects the oxidant-antioxidant balance in cultured mouse podocytes. J Cell Biochem 2011, 112: 1661-1672.

Piwkowska A, Rogacka D, Jankowski M, Angielski S. Extracellular ATP through P2-receptors activates AMP-activated protein kinase and suppresses superoxide generation in cultured mouse podocytes. Exp Cell Res 2011, 317: 1904-1913.

Jankowski M, Piwkowska A, Rogacka D, Audzeyenka I, Janaszak-Jasiecka A, Angielski S. Expression of membrane-bound NPP-type ecto-phosphodiesterases in rat podocytes cultured at normal and high glucose concentrations Biochem Biophys Res Commun 2011,

Karczewska J, Piwkowska A, Rogacka D, Stępiński J, Angielski S, Jankowski M. Purinergic modulation of glucose uptake into cultured rat podocytes; effect of diabetic milieu. Biochem Biophys Res Commun 2011, 404: 723-727.

Piwkowska A, Rogacka D, Jankowski M, Dominiczak MH, Stepiński JK, Angielski S. Metformin induces suppression of NAD(P)H oxidase activity in podocytes. Biochem Biophys Res Commun 2010, 393: 268-273.

Rogacka D, Piwkowska A, Jankowski M, Kocbuch K, Dominiczak MH, Stępiński JK, Angielski S. Expression of GFAT1 and OGT in podocytes: transport of glucosamine and the implications for glucose uptake into these cells. J Cell Physiol 2010, 225: 577-584.

Lewko B, Stepinski J. Hyperglycemia and mechanical stress: targeting the renal podocyte. J Cell Physiol 2009, 221: 288-295.

Jankowski M. Purinergic regulation of glomerular microvasculature and tubular function. J Physiol Pharmacol 2008, 59, Suppl 9:121-135.

Piwkowska A. The role of ABC transporters in the renal elimination of organic anions and drugs. Postepy Biochem 2008, 54: 284-293.

Jankowski M, Angielski S, Szczepańska-Konkel M.: The dissociation the effects of diadenosine tetraphosphate (Ap4A) on renal haemodynamics and tubular function in rats. J Physiol Pharmacol 2008, 58: 129-137.

Stiepanow-Trzeciak A, Jankowski M, Angielski S, Szczepańska-Konkel M.: P1,P4-diadenosine tetraphosphate (Ap4A) inhibits proximal tubular reabsorption of sodium in rats. Nephron Physiol 2007, 106: 79-84.

Karczewska J, Martyniec L, Dzierzko G, Stepiński J, Angielski S. The relationship between constitutive ATP release and its extracellular metabolism in isolated rat kidney glomeruli. J Physiol Pharmacol 2007, 58: 321-333.

Lewko B, Gołos M, Latawiec E, Angielski S, Stepinski J. Regulation of cGMP synthesis in cultured podocytes by vasoactive hormones. J Physiol Pharmacol 2006, 57: 599-610.

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Neuroimmunologicznych

60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
(Akademia Medyczna w Poznaniu)

 

Kierownik:

prof. dr hab. Jacek Losy - tel. 61 869 11 53

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Mieczysław Wender - tel. 61 869 15 65; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender - tel. 61 869 17 91; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. med. Sławomir Michalak - tel. 61 869 14 43; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólny profil badawczy:

Badania dotyczące cytokin, chemokin, cząsteczek adhezyjnych, subpopulacji komórek układu immunologicznego w chorobach neuroimmunologicznych, w tym: stwardnienia rozsianego, autoimmunologicznych neuropatiach, udarze mózgu. Wpływ leczenia immunomodulacyjnego na stan kliniczny oraz markery  aktywności choroby  w chorobach

neuroimmunologicznych.

 

Aktualnie prowadzone badania:

TNF-alfa, IL-4 oraz IL-10 w pozagałkowym zapaleniu nerwu wzrokowego.

 

Obecnie realizowane granty:

Brak

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • Termocykler PCR Express nr kat. HB-PX-220, nr inw. ICMD/ST-8-2132

 • Zamrażarka Sanyo VIP  series -86˚C Model MDF-V50

 

Wybrane publikacje:

A. Kalinowska-Łyszczarz, A. Szczuciński, M A. Pawlak, J. Losy: Clinical  study on CXCL13,CCL17,CCL20 and IL-17 as immune cell migration navigators In relapsing-remitting multiple sclerosis patients. J Neurol Sci 2011, 300:81-85.

S. Szczuciński, J. Losy. CCL5, CXCL10 and CXCL11 chemokines in patients with active and stable relapsing-remitting multiple sclerosis. Neuroimmunomodulation 2011; 18:67-72.

S. Michalak, M. Wender, G. Michałowska-Wender, W. Kozubski. Blood-brain barrier breakdown and cerebellar degeneration in the course of experimental neoplastic disease. Are circulating Cytokine-Induced Neutrophil Chemoattractant-1  (CINC-1) and -2α (CINC-2 α) the involved mediators? Folia Neuropathol 2010, 48 (2): 93-103.

M. Łukasik, M. Różalski, B. Luzak, S. Michalak, W. Kozubski, C. Watała. Platelet activation and reactivity in the convalescent phase of ischaemic stroke. Thromb. Haemost 2010, 103 (3): 644-650.

E. Jaśkiewicz, G. Michałowska –Wender, A. Pyszczek, M. Wender. Recombinant forms of myelin antigens expressed on  Chinese hamster ovary (CHO) cells as a tool for identyfication of autoantibodies in serum of multiple sclerosis patients. Folia Neuropathol 2010, 48 (1): 45-48.

Moszyński R., Szpurek D., Michalak S., Szubert S., Sajdak S. The role of endothelin-1 and its correlation with CA 125 levels, grayscale ultrasonography and Doppler findings in differential diagnoses of ovarian tumors. Eur J Gynaecol Oncol 2009, 30 (5), 552-55.

Zawada M., Liwen I., Januszkiewicz – Lewandowska D., Nowicka K., Jaworska – Kubica B., Rembowska J., Hertmanowska H., Wender M., Nowak J.: Cytogenetic analysis of MSRV POL, GAG, ENV sequences and genome instability in multiple sclerosis. Acta Neuropsychiatrica 2009; 21: 73.

Jaśkiewicz E., Michałowska – Wender G., Wender M.: Recombinant forms of myelin antigens expressed on CHO cells as a tool for identification of autoantibodies in serum of MS patients. Acta Neuropsychiatrica 2009; 21: 73.

 

Zespół Kliniczno - Badawczy Epigenetyki Człowieka

Zespół Kliniczno - Badawczy Epigenetyki Człowieka

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka - tel. 22 60 86 591

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:

Agnieszka Włodarczyk - tel. 22 60 86 410, 22 66 85 316

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. n. med. Edward Franek - tel. 22 60 86 591; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. biol. Zbigniew Bartoszewicz - tel. 22 60 86 591; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Anna Domaszewska-Szostek - tel. 22 60 86 404; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n med. Marta Jonas - tel. 22 60 86 406; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Alina Kuryłowicz - tel. 22 60 86 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Jacek Połosak - tel. 22 60 86 401; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. wet. Zofia Wicik - tel. 22 60 86 404; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lek. med. Eliza Pawlik-Pachucka - tel. 22 60 86 401; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr biol. Magdalena Gewartowska - tel. 22 60 86 404; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktoranci:

mgr inż. Joanna Borkowska - tel. 22 60 86 404; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy techniczni:

Barbara Buczek - tel. 22 60 86 410; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr zoot. Olga Buyanovskaya - tel. 22 60 86 410; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr biol. Marta Cąkała-Jakimowicz - tel. 22 60 86 406; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr zoot. Alfred Nowotka - tel. 22 60 86 410; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

st. tech. Małgorzata Szwed - tel. 22 60 86 406; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

st. tech. Marzanna Zaleska - tel. 22 60 86 410; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

st. tech. Dorota Zolich - tel. 22 60 86 446; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

st. tech. Ewa Stelmach - tel. 22 60 86 410

Alicja Grabińska - tel. 22 60 86 410

 

Ogólny profil badawczy/przedmiot badań:

 • Genetyczne i epigenetyczne mechanizmy starzenia. Immunostarzenie (Monika Puzianowska-Kuźnicka, Eliza Pawlik-Pachucka, Jacek Połosak).

 • Zapalenie przyzębia vs. choroby układu krążenia oraz inne choroby internistyczne. Osteoporoza u otyłych pacjentów. Diabetologiczna ocena chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 po przeszczepieniu komórek macierzystych krwi obwodowej (Edward Franek).

 • Witamina D w surowicy i w tkance tłuszczowej otyłych pacjentów. Wpływ witaminy D na przewlekły proces zapalny (Marta Jonas).

 • Epigenetyczna regulacja szlaku czynnika transkrypcyjnego NF-kB i genów termogenezy w tkance tłuszczowej osób otyłych i szczupłych (Alina Kuryłowicz).

 

Aktualne projekty badawcze:

 • Poszukiwanie epigenetycznych mechanizmów immunostarzenia u ludzi. Doświadczenia są prowadzone na ludzkich komórkach jednojądrzastych krwi izolowanych od osób w różnym wieku. Analizujemy zależne od wieku zmiany ekspresji wybranych genów i staramy się poznać epigenetyczne mechanizmy odpowiedzialne za te zmiany (Monika Puzianowska-Kuźnicka, Eliza Pawlik-Pachucka, Jacek Połosak).

 • Prospektywna ocena wpływu chorób przyzębia na wyrównanie cukrzycy i stan układu sercowo-naczyniowego. Ocena jodurii i natriurii w populacji m.st. Warszawy (Edward Franek).

 • Poszukiwanie związku pomiędzy witaminą D i stanem zapalnym u ludzi otyłych i szczupłych. Badamy stężenia witaminy D i jej aktywnych metabolitów w surowicy krwi oraz w podskórnej i wisceralnej tkance tłuszczowej. Stężenia witaminy D będą korelowane z objawami i wykładnikami lokalnego i uogólnionego zapalenia. Ponadto, ocenimy ekspresję jądrowego receptora witaminy D w tkance tłuszczowej i skorelujemy ją z cechami i wykładnikami zapalenia (Marta Jonas, Zbigniew Bartoszewicz).

 • Poszukiwanie nowych metod odchudzania, ze szczególnym naciskiem na stymulacje termogenezy w tkance tłuszczowej. Analizie poddajemy następujące grupy genów: geny związane z termoregulacją – geny dejodynaz, receptorów jądrowych hormonów tarczycy oraz białek rozprzęgających oraz geny szlaku czynnika transkrypcyjnego NFkB: podjednostek kB, inhibitorów kB (Alina Kuryłowicz).

 

Obecnie realizowane granty:

 • Grant zamawiany Ministerstwa Szkolnictwa i Nauki (obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) PBZ-MEiN-9/2/2006, podprojekt “Poszukiwanie polimorfizmów mających potencjalny wpływ na długość życia” 2007-2011 (Monika Puzianowska-Kuznicka).

 • Grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N401 037338 „Starzenie układu odpornościowego: badanie ekspresji genów mających wpływ na tempo procesu starzenia i mechanizmów ich epigenetycznej regulacji w komórkach jednojądrzastych krwi osób młodych, w wieku wczesno-starszym oraz u osób długowiecznych” 2010-1012 (Monika Puzianowska-Kuznicka).

 • Grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N402 467939 „Badanie wpływu stężenia witaminy D w tkance tłuszczowej i w surowicy na stan zapalny u osób otyłych” 2010-2013 (Marta Jonas).

 • Grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N N402 557440 „Wpływ modyfikacji epigenetycznych na ekspresję genów związanych z termogenezą w tkance tłuszczowej osób otyłych i o prawidłowej masie ciała” 2011-2013 (Alina Kuryłowicz).

 

Współpraca:

 • Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska.

 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, Polska.

 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, CSK MSWiA, Warszawa, Polska.

 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska.

 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska.

 • Zakład Regulacji Metabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.

 • Instytut Biochemii i Biofizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska.

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

Podstawowa aparatura do biologii molekularnej i biochemii.

 

Wybrane publikacje:

 • Polosak J, Kurylowicz A, Roszkowska-Gancarz M, Owczarz M, Puzianowska-Kuznicka M. Aging is accompanied by a progressive decrease of expression of the WRN gene in human blood mononuclear cells. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2011;66:19-25.

 • Polosak J, Roszkowska-Gancarz M, Kurylowicz A, Owczarz M, Dobosz P, Mossakowska M, Szybinska A, Puzianowska-Kuznicka M. Decreased expression and the Lys751Gln polymorphism of the XPD gene are associated with extreme longevity. Biogerontology 2010;11:287-297.

 • Roszkowska-Gancarz M, Kurylowicz A, Polosak J, Ambroziak M, Puzianowska-Kuznicka M. The -351A/G polymorphism of ESR1 is associated with risk of myocardial infarction but not with extreme longevity. Clin Chim Acta 2010;411:1883-1887.

 • Brück P, Bartsch W, Sadet D, Penna-Martinez M, Kurylowicz A, Bednarczuk T, Robbers I, Paunkovic J, Böhme A, Badenhoop K, Ramos-Lopez E. A CXC motif ligand 10 polymorphism as a marker to predict severity of Graves' disease. Thyroid 2010; 20:343-345.

 • Franek E, Napora M, Blach A, Budlewski T, Gozdowski D, Jedynasty K, Krajewski J, Gorska R. Blood pressure and left ventricular mass in subjects with type 2 diabetes and gingivitis or chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2010; 37:875-880.

 • Puzianowska-Kuznicka M, Kuznicki J. (2009) The ER and ageing II: calcium homeostasis. Ageing Res Rev 2009;8:160-172.

 • Kurylowicz A, Miskiewicz P, Bar-Andziak E, Nauman J, Bednarczuk T. Association of polymorphism in genes encoding kappa B inhibitors (IkB) with susceptibility to and phenotype of Graves' disease: a case-control study. Thyroid  Res 2009;2:10.

 • Blach A, Franek E, Wituła A, Kolonko A, Chudek J, Drugacz J, Więcek A. The influence of chronic periodontitis on serum TNF-α, IL-6 and hs-CRP concentrations, function of graft and survival of  kidney transplant recipients. ClinicalTransplantation 2009;23:213-219.

 • Franek E, Klamczynska E, Ganowicz E, Blach A, Budlewski T, Gorska R. Association of chronic periodontitis with left ventricular mass and central blood pressure in treated patients with essential hypertension. Am J Hypertens 2009;22:203-207.

 

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Układu Krążenia

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

tel./fax: 22/ 56 90 465

(Szpital Bielański)

 

Kierownik:

prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Dąbrowski - tel./fax: 22 56 90 292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:

Teresa Grzesiczak - tel. 22 56 90 292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Piotr Andziak

prof. dr hab. Robert Gil - tel. 22 60 86 401; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Włodzimierz Mojkowski - tel. 22 56 90 164; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Wiesława Pawłowska-Jenerowicz - tel./fax. 22 56 90 465; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktoranci:

lek. Mateusz Kaczyński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (KNOW)

Pracownicy techniczni:

tech. Maria Koszutska - tel./fax. 22 56 90 465; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tech. Jolanta Wiśniakowska - tel./fax. 22 56 90 465

samodzielny referent Teresa Grzesiczaik - tel./fax. 22 56 90 292; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólny profil badawczy:

Badania chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i niewydolności krążenia.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 1. „Ocena przydatności wybranych parametrów echokardiograficznychi audiokardiograficznych dla oceny  niewydolności serca  u pacjentów z upośledzeniem czynności skurczowej oraz optymalizacji parametrów stymulacji resynchronizującej  komór serca”.

Badania poza planem:

 1. „ Ocena wpływu leczenia  pierwotną angioplastyką wieńcową ( PTCA ) na wydolność układu krążenia u kobiet po przebytym zawale serca”.

 2. „Ocena wartości prognostycznej VE/VCO2 vs peakVO2, dla przewidywania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po przebytym zawale serca w wieku powyżej 65: obserwacja 8 letnia”.

 3. „Zastosowanie ablacji RF w leczeniu napadowych częstoskurczów nawrotnych u osób w wieku podeszłym”.

 4. „Zaburzenia rytmu u chorych z niescalonym mięśniem lewej komory”.

 5. „Ocena przydatności audiokardiografii do oceny przebudowy lewej komory u chorych po zawale mięśnia sercowego”.


Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • Monitor ciśnienia tętniczego   SP 265 Margot medical

 • Aparat EKG FARUM Midi Card.

 • System holterowski z wyposażeniem Reynolds

 • Bieżnia z oprogramowaniem ASPEL

 • Ultrasonograf ONYX 2 (użyczony dla Poradni  w Pałacu Staszica) SOW SA

 • Aparat EKG 12-odprowadzeniowy ELI 250 Mortara

 • Ultrasonograf VIVIDi GE

 • Zestaw do spiroergotestów

 • Urządzenie wielofunkcyjne PN7-1623

 • Program do wprowadzania danych medycznych STZGR/004

 • Stacja diagnostyczna ST-4-427


Wybrane publikacje:

T. Saniewski, W. Mojkowski, M. Dąbrowski: Leczenie zaburzeń rytmu po zawale mięśnia sercowego – wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. Postępy Nauk Medycznych 2010; 23, (8), 627-634.

L. Majecki, M. Dąbrowski "Całkowite zamknięcie tętnicy wieńcowej w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST – analiza danych klinicznych i elektrokardiograficznych." Postępy Nauk Medycznych 2010; .23,( 8):616-622.

M. Kozłowska, G.Snopek, M. Dąbrowski: Nagłe zatrzymanie krążenia w okresie przedszpitalnym – przyczyny, rokowanie, perspektywy leczenia – doniesienie wstępne. Postępy Nauk Medycznych 2010; 23,  (8): 624-626.

W. Pawłowska – Jenerowicz, W. Drewniak, M. Dąbrowski: Left ventricular performance and exercise capacity in patients aged 65 years and older treated by primary coronary angioplasty or conservatively for acute myocardial infarction - a one-year follow-up. Kardiol. Pol. 2008; 66:1153-1161.

W. Dyrla, M. Kuch, M. Barczewska, L. Kostana, M. Czubalska, W. Maksymowicz, M. Dąbrowski, M. Dłużniewski: Epidural spinal cord stimulation in therapy-resistant angina pectoris – influence on myocardial perfusion or improvement of the quality of life? Pilot study. Arch.Med. Sci 2008; 4,1:27-50.

W. Drewniak, G. Snopek, M. Zarukiewicz, M. Borys, M. Dąbrowski: Prognostic value of the N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in the elderly with acute myocardial infarction. Kard. Pol. 2008; 66:750-755.

M. Kurzyna, M. Dąbrowski, D. Bielecki, A. Fijałkowska, P. Pruszczyk, G. Opolski, J. Burakowski, M. Florczyk, W. Z. Tomkowski, L. Wawrzyńska, M. Szturmowicz, A.Torbicki: Atrial Septostomy inTreatment of End-Stage Right Heart Failure in Patients With Pulmonary Hypertension. CHEST, 2007, 131;977-983.

W. Pawłowska–Jenerowicz, W.Lechowicz, M.Dąbrowski:Korzystny wpływ leczenia angioplastyką wieńcową ostrej fazy zawału mięśnia sercowego na wydolność układu krążenia w rocznej obserwacji. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 2006; 2, (5): 199-206.


Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN


Kierownik Zespołu:

prof. dr hab. Maria Barcikowska - tel. 22 60 86 538

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.