Zespół Kliniczno - Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

Zespół Kliniczno - Badawczy Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

Akademia Medyczna w Gdańsku

80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7


 

Kierownik Zespołu:

dr hab. n. med. Maciej Jankowski, prof. IMDiK - tel. 58 349 27 76

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. med. Stefan Angielski - tel. 58 349 27 83; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. inż. Agnieszka Piwkowska - tel. 58 349 27 89; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr inż. Dorota Rogacka - tel. 58 349 27 89; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Ewelina Kreft (projekt Sonata Bis), Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Doktoranci:

mgr Irena Audzeyenka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Patrycja Rachubik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Maria Trzałkowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólny profil badawczy:

Główny nurt badań dotyczy molekularnych podstaw funkcji komórek kłębuszka nerkowego – podocytów - w stanach fizjologicznych i patologicznych np. cukrzycy oraz czynników endo-/para-/autokrynych regulujących funkcję kłębuszka nerkowego ze szczególnym uwzględnieniem przepuszczalności bariery filtracyjnej dla albuminy. Nadto, prowadzone są badania na patogenezą podocytopatii cukrzycowej.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 1. Udział kinazy białkowej G w regulacji przepuszczalności filtru kłębuszkowego.
 2. Biochemiczne podstawy insulinooporności podocytów.
 3. Zjawisko autofagii podocytów w stanach patofizjologicznych.

 

Obecnie realizowane granty:

 1. Rola białek z rodziny Rho w regulacji cytoszkieletu komórek podocytarnych. Wpływ na migrację i przepuszczalność bariery filtracyjnej (A. Piwkowska).
 2. Modyfikacja bariery filtracyjnej kłębuszków przez insulinę, stres oksydacyjny i kinazę białkową G typu I alfa (A. Piwkowska).
 3. Rola kinazy białkowej G typu I alfa w regulacji przepuszczalności bariery filtracyjnej w dysfunkcji kłębuszków nerkowych (A. Piwkowska).
 4. Znaczenie sirtuin i kinazy białkowej AMPK w insulinooporności podocytów (D. Rogacka).
 5. Rola autofagii w patogenezie nefropatii cukrzycowej. Regulacja autofagii w podocytach przez insulinozależną produkcję ROS (I. Audzeyenka).

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • Urządzenia do hodowli komórkowych, f. ASSAB (inkubator CO2, wyciąg laminarny) wraz z urządzeniem do wytwarzania stresu mechanicznego.
 • Licznik scyntylacyjny f. Perkin Elmer
 • System do ilościowego PCR w czasie rzeczywistym f. Roche.
 • Aparat do elektroforezy kapilarnej z detektorem UV/VIS i DAD, f. Beckaman.
 • Urządzenia do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych.
 • Mikropłytkowy czytnik absorbancji Elx808, f. BioTek
 • Luminometr, f. Turner
 • Fluorescencyjny mikroskop odwrócony, f. Olympus
 • Pompy infuzyjne, urządzenia do pomiaru ciśnienia tętniczego małych zwierząt metodą krwawą i bezkrwawą, urządzenia do mikrodializy narządów.
 • System do laserowego pomiaru przepływu krwi f. Perimed.

 

Wybrane ostatnie publikacje:

 1. Piwkowska A, Rogacka D, Audzeyenka I, Kasztan I, Angielski S, Jankowski M. Insulin increases glomerular filtration barrier permeability through PKGIα-dependent mobilization of BKCa channels in cultured rat podocytes. Biochim Biophys Acta 2015, 1852: 1599-60.
 2. Piwkowska A, Rogacka D, Audzeyenka I, Angielski S, Jankowski M. Combined effect of insulin and high glucose concentration on albumin permeability in cultured rat podocytes. Biochem Biophys Res Commun 2015, 461: 383-9.
 3. Lewko B, Welsh GI, Jankowski M. Editorial: Podocyte Pathology and Nephropathy. Front Endocrinol (Lausanne) 2015, doi: 10.3389/fendo.2015.00145.
 4. Rogacka D, Piwkowska A, Audzeyenka I, Angielski S, Jankowski M. Involvement of the AMPK-PTEN pathway in insulin resistance induced by high glucose in cultured rat podocytes. Int J Biochem Cell Biol 2014, 51: 120-30.
 5. Piwkowska A, Rogacka D, Audzeyenka I, Angielski S, Jankowski M. High glucose increases glomerular filtration barrier permeability by activating protein kinase G type Iα subunits in a Nox4-dependent manner. Exp Cell Res 2014, 320: 144-52.
 6. Piwkowska A, Rogacka D, Angielski S, Jankowski M. Insulin stimulates glucose transport via protein kinase G type I alpha-dependent pathway in podocytes. Biochem Biophys Res Commun 2014, 446: 328-34.

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Neuroimmunologicznych

60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49

 

Kierownik:

Prof. zw. dr hab. Jacek Losy - tel. 61 869 11 53

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Mieczysław Wender - tel. 61 869 15 65; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender - tel. 61 869 17 91; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. med. Sławomir Michalak - tel. 61 869 14 43; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólny profil badawczy:

- Badania dotyczące cytokin,chemokin,cząsteczek adhezyjnych,subpopulacji komórek
   układu immunologicznego w chorobach neuroimmunologicznych, w tym: stwardnieniu
   rozsianym,autoimmunologicznych neuropatiach,udarze mózgu, chorobie Alzheimera

- Wpływ leczenia  immunomodulacyjnego na stan kliniczny oraz markery aktywności w   
   chorobach układu nerwowego o podłożu  autoimmunologicznym

-Badania immunopatologiczne w zespołach paranowotworowych

 

 

Aktualnie prowadzone badania:

- Cytokiny pozapalne  GM-CSF oraz IL-22 w postaci pierwotnie postępującej i rzutowo-
  remisyjnej stwardnienia rozsianego

- Jednojądrzaste komórki krwi obwodowej jako model neurotoksycznego wpływu chemioterapii
 
Stężenie białek ochronnych i proteasomu w płynach ustrojowych,  ich ekspresja
w  jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej oraz tkankach nowotworowych
i  znaczenie rokownicze  w nowotworach narządów płciowych u kobiet

Neurologiczne zespoły paranowotworowe u chorych na nowotwory narządów płciowych żeńskich

Ekspresja białek wstrząsu termicznego w mikropęcherzykach u chorych na raka płuc

Analiza biomarkerów przydatnych w indywidualizacji leczenia stwardnienia rozsianego

Długoterminowa obserwacja chorych na stwardnienie rozsiane uprzednio leczonych alemtuzumabem

Badania nad polimorfizmem genu osteopontyny w stwardnieniu rozsianym w polskiej populacji

Badania nad rolą retrowirusów w  etiopatogenezie stwardnienia rozsianego

 

Obecnie realizowane granty:

Brak

 

Współpraca naukowa:

Instytut Genetyki Człowieka  PAN w Poznaniu
Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów
Klinika Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu
Oddział Ginekologii Operacyjnej, Onkologicznej i Endoskopowej
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Zakład Neurochemii i Neuropatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

 • Termocykler PCR Express

 • Zamrażarka Sanyo VIP  series -86˚C Model MDF-V50

 

Wybrane publikacje:

M. Siemiński , J. Losy, M. Partinen: Restless legs syndrome in multiple Sclerosis. Sleep Medicine Reviews  2015,22,15-22          
 
P.Iwanowski, W. Kozubski, J. Losy: Iowa-type hereditary cerebral amyloid angiopathy in Polish family.  Journal of the Neurological Sciences 2015, 356. 202-204

J.Losy: Redakcja naukowa monografii - Neuroimmunologia kliniczna II wyd.  Wydawnictwo Czelej, Lublin 2015
   
J.Biernacka–Łukanty, G. Michałowska–Wender, S. Michalak, B. Raczak, W. Kozubski, D.Urbański, M. Wender. Polymorphism of the osteopontin gene and clinical course of multiple sclerosis in the Polish population. Folia Neuropathologica 2015; 53 (4): 1-4.
    
J.Losy .: Is MS inflammatory or primary degenerative disease? J Neural Transm 2013,120(9),1459-1462

S.Michalak ,  G.Michałowska-Wender., G.Adamcewicz . M.Wender .: Erythrocyte transketolase activity in patients with diabetic and alcoholic neuropathies. Folia neuropathologca 2013,51,222-226

J.Losy : Redakcja naukowa monografii: Stwardnienie rozsiane. Wyd. I. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2013

Kalinowska-Łyszczarz, A. Szczuciński, M.A. Pawlak, J.Losy: Climical study on CXCL13, CCL17,CCL20 and IL-17 as immune cell migration navigators for relapsing-remitting multiple sclerosis patients. J Neurol Sci 2011, 300,81-85

A.  Szczuciński, J.Losy: CCL5,CXCL10 and CXCL11 chemokines in patients with active and stable relapsing-remitting multiple sclerosis. Neuroimmunomodulation 2011,18,67-72

S. Michalak, M.Wender, G.Michałowska-Wender, W.Kozubski: Blood-brain barrier breakdown and cellular degeneration in the course of experimental neoplastic disease. Are circulating Cytokine-Induced Neutriphil Chemoattractant-1 (CINC-1) and –2a (CINC-2a) the involved mediators? Folia Neuropathol 2010,48(2),93-103

M.Łukasik, M. Rózalski, B.Luzak, S.Michalak, W,Kozubski, C.Watała. Platelet activation and reactivity in the convalescent phase of ischaemic stroke. Thromb.Haemost 2010,103,644-650

E.Jaśkiewicz, G.Michałowska-Wender, A.Pyszczek, M.Wender. Recombinant forms of myelin antigens expressed on  Chinese hamster ovary (CHO) cells as a tool for identification of autoantobodies in serum of multiple sclerosis patients. Folia Neuropathol 2010,48,45-48

 

 

 

Zespół Kliniczno - Badawczy Epigenetyki Człowieka

Zespół Kliniczno - Badawczy Epigenetyki Człowieka

 

Kierownik:

prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, tel. 22 60 86 591

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekretariat:

Agnieszka Włodarczyk, tel/fax. 22 60 86 410

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. n. med. Edward Franek, tel. 22 508 14 05, 22 60 86 591,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Alina Kuryłowicz, tel. 22 60 86 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n med. Marta Jonas, tel. 22 60 86 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Jacek Połosak, tel. 22 60 86 401, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. wet. Zofia Wicik, tel. 22 60 86 404, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Anna Domaszewska-Szostek, tel. 22 60 86 404, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. wet. Hanna Oszkiel, tel. 22 60 86 404, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr n. med. Magdalena Owczarz, tel. 22 60 86 401, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doktoranci:

mgr inż. Joanna Borkowska, tel. 22 60 86 404, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy techniczni:

dr n. biol. Zbigniew Bartoszewicz, tel. 22 599 17 53, 22 60 86 410, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr  Marta Cąkała-Jakimowicz, tel. 22 60 86 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Alfred Nowotka, tel. 22 60 86 410, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
mgr Olga Buyanovskaya, tel. 22 60 86 410, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Małgorzata Szwed, tel. 22 60 86 406, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dorota Zolich, tel. 22 60 86 446, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Barbara Buczek, tel. 22 60 86 410; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólny profil badawczy/przedmiot badań:

 • Fenotypy starzenia człowieka. Ekstremalna długowieczność (M. Puzianowska-Kuźnicka, E. Franek, M. Szwed, M. Jonas, A. Kuryłowicz).
 • Starzenie skóry (M. Puzianowska-Kuźnicka, A. Domaszewska-Szostek, J. Borkowska, M. Cąkała-Jakimowicz). 
 • Genetyka, genomika i epigenetyka starzenia, ekstremalnej długowieczności i immunostarzenia (M. Puzianowska-Kuźnicka, Z. Wicik, J. Połosak, A. Domaszewska-Szostek, M. Szwed).
 • Witamina D w surowicy i w tkance tłuszczowej otyłych pacjentów. Wpływ witaminy D na przewlekły proces zapalny (M. Jonas, A. Kuryłowicz, Z. Bartoszewicz, M. Puzianowska-Kuźnicka).
 • Epigenetyczna regulacja szlaku czynnika transkrypcyjnego NF-kB i genów termogenezy w tkance tłuszczowej osób otyłych i szczupłych (A. Kuryłowicz, M. Jonas, M. Puzianowska-Kuźnicka).
 • Choroby związane z wiekiem: otyłość, cukrzyca 2 typu, osteoporoza. Cukrzyca typu 1 (E. Franek).

Aktualne projekty badawcze:

 • Fenotypy starzenia. Poszukiwanie czynników predykcyjnych chorobowości i śmiertelności u osób starszych i ekstremalnie długowiecznych (we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie).
 • Poszukiwanie czynników genetycznych biorących udział w regulacji procesu starzenia u ludzi. Badania prowadzone są na materiale genetycznym pozyskanym od kilku tysięcy osób w wieku ponad 65 lat (w tym licznych stulatków).
 • Przygotowanie wzorcowego genomu Polaka do zastosowań w diagnostyce genetycznej oraz w medycynie spersonalizowanej (we współpracy z firmą Genomed S.A.).
 • Poszukiwanie epigenetycznych mechanizmów immunostarzenia u ludzi. Doświadczenia są prowadzone na ludzkich komórkach jednojądrzastych krwi izolowanych od osób w różnym wieku. Analizujemy zależne od wieku zmiany ekspresji wybranych genów i staramy się poznać epigenetyczne mechanizmy odpowiedzialne za te zmiany.
 • Badanie chronologicznego (bez fotostarzenia) starzenia skóry człowieka. Analizujemy udział enzymów TET w tym procesie. Badania prowadzone są na wycinkach skóry z powłok brzusznych osób w różnym wieku. Z wycinków wyprowadzane są hodowle pierwotne keratynocytów, fibroblastów i komórek mezenchymalnych.
 • Poszukiwanie związku pomiędzy witaminą D i stanem zapalnym u ludzi otyłych i szczupłych. Badamy stężenia witaminy D w surowicy krwi oraz w podskórnej i wisceralnej tkance tłuszczowej. Stężenia witaminy D są korelowane z wykładnikami lokalnego i uogólnionego zapalenia. Oceniamy ekspresję jądrowego receptora witaminy D w tkance tłuszczowej i korelujemy ją z cechami i wykładnikami zapalenia.
 • Poszukiwanie nowych metod odchudzania, ze szczególnym naciskiem na stymulację termogenezy w tkance tłuszczowej. Analizie poddajemy geny związane z termoregulacją – geny dejodynaz, receptorów jądrowych hormonów tarczycy oraz białek rozprzęgających oraz geny szlaku czynnika transkrypcyjnego NFkB: podjednostek kB, inhibitorów KB.
 • Poszukiwanie klinicznych, biochemicznych i genetycznych predykatorów hipoglikemii w przebiegu cukrzycy typu 1.

Obecnie realizowane granty:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki 2014/15/N/NZ3/04483 „Rola szlaku dla hormonu uwalniającego gonadotropiny w funkcjonowaniu limfocytów B” 2015-2018 (Dorota Walkiewicz, opiekun naukowy Monika Puzianowska-Kuźnicka).
 • Grant Narodowego Centrum Nauki  2014/13/B/NZ4/00157 „Udział enzymów TET w starzeniu skóry człowieka” 2015-2018 (Monika Puzianowska-Kuźnicka).
 • Grant Narodowego Centrum Nauki 2013/09/N/NZ3/01363 „Potencjalny wpływ dryftu epigenetycznego na zależną od wieku zmianę ekspresji SIRT6 w komórkach jednojądrzastych krwi człowieka” 2014-2017 (Magdalena Owczarz, opiekun naukowy Monika Puzianowska-Kuźnicka).
 • Grant Narodowego Centrum Nauki 2012/05/B/NZ5/01536 „Otyłość u człowieka: potencjalna rola genów sirtuin i epigenetycznej kontroli ich aktywności” 2013-2016 (Alina Kuryłowicz).
 • Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (lider: firma Genomed S.A.) INNOTECH-K2/IN2/10/181852/NCBR/13 „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej” 2013-2015 (Monika Puzianowska-Kuźnicka).

Współpraca:

 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa, Polska.
 • Zakład Geriatrii i Gerontologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa, Polska.
 • Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, CSK MSWiA, Warszawa, Polska.
 • Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska.
 • Genomed S.A., Warszawa, Polska.
 • Cellecta, Inc., Mountain View, California, USA.
 • Genetics Unit, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Mansoura University Children’s Hospital, Mansoura, Egipt.

Aparatura pozostająca w dyspozycji:

Podstawowa aparatura do biologii molekularnej i biochemii.

Wybrane publikacje:

 • Puzianowska-Kuznicka M, Owczarz M, Wieczorowska-Tobis K, Nadrowski P, Chudek J, Slusarczyk P, Skalska A, Jonas M, Franek E, Mossakowska M. Interleukin-6 and C-reactive protein, successful aging, and mortality: the PolSenior study. Immun Ageing 2016;13:21. DOI: 10.1186/s12979-016-0076-x.
 • Gajewska J, Kuryłowicz A, Mierzejewska E, Ambroszkiewicz J, Chełchowska M,  Weker H, Puzianowska-Kuźnicka M.Complementary effects of genetic variations in LEPR on body composition and soluble leptin receptor concentration after 3-month lifestyle intervention in prepubertal obese children.Nutrients 2016; 8:328. DOI: 10.3390/nu8060328.
 • Petrie JR, Marso SP, Bain SC, Franek E, Jacob S, Masmiquel L, Leiter LA, Haluzik M, Satman I, Omar M, Shestakova M, Van Gaal L, Mann JF, Baeres FM, Zinman B, Poulter NR; LEADER investigators. LEADER-4: blood pressure control in patients with type 2 diabetes and high cardiovascular risk: baseline data from the LEADER randomized trial. J Hypertens 2016;34:1140-1150. DOI: 10.1097/HJH.0000000000000890.
 • Hamann L, Bustami J, Iakoubov L, Szwed M, Mossakowska M, Schumann RR, Puzianowska-Kuznicka M. TLR-6 SNP P249S is associated with healthy aging in nonsmoking Eastern European Caucasians - a cohort study. Immun Ageing 2016;13:7. DOI: 10.1186/s12979-016-0062-3.
 • Masmiquel L, Leiter LA, Vidal J, Bain S, Petrie J, Franek E, Raz I, Comlekci A, Jacob S, van Gaal L, Baeres FM, Marso SP, Eriksson M; LEADER investigators. LEADER 5: prevalence and cardiometabolic impact of obesity in cardiovascular high-risk patients with type 2 diabetes mellitus: baseline global data from the LEADER trial. Cardiovasc Diabetol 2016;15:29. DOI 10.1186/s12933-016-0341-5.
 • Puzianowska-Kuznicka M, Walicka M, Osinska B, Rutkowski D, Gozdowski D, Czech M, Durlik M, Franek E. In-Hospital Mortality in a 4-Year Cohort Study of 3,093,254 Operations in Seniors. World J Surg 2016;40:1068-1074. DOI: 10.1007/s00268-015-3400-2.
 • Gajewska J, Kuryłowicz A, Ambroszkiewicz J, Mierzejewska E, Chełchowska M, Szamotulska K, Weker H, Puzianowska-Kuźnicka M. ADIPOQ -11377C>G polymorphism increases risk of adipokine abnormalities and child obesity regardless of dietary intake. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016;62:122-129. DOI: 10.1097/MPG.0000000000000900.
 • Franek E, Haluzík M, Canecki Varžić S, Sargin M, Macura S, Zacho J, Christiansen JS. Twice-daily insulin degludec/insulin aspart provides superior fasting plasma glucose control and a reduced rate of hypoglycaemia compared with biphasic insulin aspart 30 in insulin-naïve adults with type 2 diabetes. Diabet Med 2016;33:497-505. DOI: 10.1111/dme.12982.
 • Wicik Z, Gajewska M, Majewska A, Walkiewicz D, Osińska E, Motyl T. Characterization of microRNA profile in mammary tissue of dairy and beef breed heifers. J Anim Breed Genet 2016;133:31-42. DOI: 10.1111/jbg.12172.
 • Papapoulos S, Lippuner K, Roux C, Lin CJ, Kendler DL, Lewiecki EM, Brandi ML, Czerwiński E, Franek E, Lakatos P, Mautalen C, Minisola S, Reginster JY, Jensen S, Daizadeh NS, Wang A, Gavin M, Libanati C, Wagman RB, Bone HG. The effect of 8 or 5 years of denosumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis: results from the FREEDOM Extension study. Osteoporos Int 2015;26:2773-2783. DOI: 10.1007/s00198-015-3234-7.
 • Kurylowicz A, Jonas M, Lisik W, Jonas M, Wicik ZA, Wierzbicki Z, Chmura A, Puzianowska-Kuznicka M. Obesity is associated with a decrease in expression but not with the hypermethylation of thermogenesis-related genes in adipose tissues. J Transl Med 2015;13:31. DOI: 10.1186/s12967-015-0395-2.
 • Iakoubov L, Mossakowska M, Szwed M, Puzianowska-Kuznicka M. A common copy number variation polymorphism in the CNTNAP2 gene: sexual dimorphism in association with healthy aging and disease. Gerontology 2015;61:24-31. DOI: 10.1159/000363320.
 • Roszkowska-Gancarz M, Jonas M, Owczarz M, Kurylowicz A, Polosak J, Franek E, Slusarczyk P, Mossakowska M, Puzianowska-Kuznicka M. Age-related changes of leptin and leptin receptor variants in healthy elderly and long-lived adults. Geriatr Gerontol Int 2015;15:365-371. DOI: 10.1111/ggi.12267.
 • Mossakowska M, Broczek K, Wieczorowska-Tobis K, Klich-Raczka A, Jonas M, Pawlik-Pachucka E, Safranow K, Kuznicki J, Puzianowska-Kuznicka M. Cognitive performance and functional status are the major factors predicting survival of centenarians in Poland. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014;69:1269-1275. DOI: 10.1093/gerona/glu003.
 • D'Addio F, Valderrama Vasquez A, Ben Nasr M, Franek E, Zhu D, Li L, Ning G, Snarski E, Fiorina P. Autologous nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation in new-onset type 1 diabetes: a multicenter analysis. Diabetes 2014;63:3041-3046. DOI: 10.2337/db14-0295.
 • Laczmanski L, Milewicz A, Puzianowska-Kuznicka M, Lwow F, Kolackov K, Mieszczanowicz U, Pawlak M, Krzyzanowska-Swiniarska B, Bar-Andziak E, Chudek J, Mossakowska M. Interrelation between genotypes of the vitamin D receptor gene and serum sex hormone concentrations in the Polish elderly population: the PolSenior study. Exp Gerontol 2014;57:188-190. DOI: 10.1016/j.exger.2014.06.007.
 • Roszkowska-Gancarz M, Kurylowicz A, Polosak J, Mossakowska M, Franek E, Puzianowska-Kuźnicka M. Functional polymorphisms of the leptin and leptin receptor genes are associated with longevity and with the risk of myocardial infarction and of type 2 diabetes mellitus. Endokrynol Pol 2014;65:11-16. DOI: 10.5603/EP.2014.0002.
 • Iakoubov L, Mossakowska M, Szwed M, Duan Z, Sesti F, Puzianowska-Kuznicka M. A common copy number variation (CNV) polymorphism in the CNTNAP4 gene: association with aging in females. PLoS ONE 2013;8:e79790. DOI: 10.1371/journal.pone.0079790.
 • Puzianowska-Kuznicka M, Pawlik-Pachucka E, Owczarz M, Budzinska M, Polosak J. Small-molecule hormones: molecular mechanism of action. Int J Endocrinol 2013;2013:601246. DOI: 10.1155/2013/601246.
 • Al-Haggar M, Shams A, Madej-Pilarczyk A, Barakat T, Puzianowska-Kuznicka M. Ultrastructural skin changes in Egyptian mandibuloacral dysplasia patients with p.Arg527Leu LMNA mutation and in their asymptomatic heterozygotic mothers. J Clin Pathol 2013;66:1000-1004. DOI: 10.1136/jclinpath-2013-201690.
 • Franek E, Osinska B, Czech M, Figat J. Mortality after surgery in Europe. Lancet 2013;381:369-370. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)60161-0.
 • Mathieu C, Hollander P, Miranda-Palma B, Cooper J, Franek E, Russell-Jones D, Larsen J, Tamer SC, Bain SC; on behalf of the NN1250-3770 (BEGIN: Flex T1) Trial Investigators. Efficacy and safety of insulin degludec in a flexible dosing regimen vs insulin glargine in patients with type 1 diabetes (BEGIN: Flex T1): a 26-week randomized, treat-to-target trial with a 26-week extension. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:1154-1162. DOI: 10.1210/jc.2012-3249.
 • Roszkowska-Gancarz M, Bartoszewicz Z, Polosak J, Kurylowicz A, Jonas M, Mossakowska M, Franek E, Puzianowska-Kuznicka M. Total and high molecular weight adiponectin and adiponectin level-modifying polymorphisms of ADIPOQ in centenarians.Endokrynol Pol 2012;63:440-447.
 • Al-Haggar M, Madej-Pilarczyk A, Kozlowski L, Bujnicki JM, Yahia S, Abdel-Hadi D, Shams A, Ahmad N, Hamed S, Puzianowska-Kuznicka M. A novel homozygous p.Arg527Leu LMNA mutation in two unrelated Egyptian families causes overlapping mandibuloacral dysplasia and progeria syndrome. Eur J Hum Genet 2012;20:1134-1140. DOI: 10.1038/ejhg.2012.77.
 • Puzianowska-Kuznicka M. ESR1 in myocardial infarction. Clin Chim Acta 2012;413:81-87. DOI: 10.1016/j.cca.2011.10.028.
 • Polosak J, Kurylowicz A, Roszkowska-Gancarz M, Owczarz M, Puzianowska-Kuznicka M. Aging is accompanied by a progressive decrease of expression of the WRN gene in human blood mononuclear cells. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2011;66:19-25. DOI: 10.1093/gerona/glq162.
 • Polosak J, Roszkowska-Gancarz M, Kurylowicz A, Owczarz M, Dobosz P, Mossakowska M, Szybinska A, Puzianowska-Kuznicka M. Decreased expression and the Lys751Gln polymorphism of the XPD gene are associated with extreme longevity. Biogerontology 2010;11:287-297. DOI: 10.1007/s10522-009-9246-y.
 • Roszkowska-Gancarz M, Kurylowicz A, Polosak J, Ambroziak M, Puzianowska-Kuznicka M. The -351A/G polymorphism of ESR1 is associated with risk of myocardial infarction but not with extreme longevity. Clin Chim Acta 2010;411:1883-1887. DOI: 10.1016/j.cca.2010.06.028.
 • Franek E, Napora M, Blach A, Budlewski T, Gozdowski D, Jedynasty K, Krajewski J, Gorska R. Blood pressure and left ventricular mass in subjects with type 2 diabetes and gingivitis or chronic periodontitis. J Clin Periodontol 2010; 37:875-880. DOI: 10.1111/j.1600-051X.2010.01613.x.
 • Puzianowska-Kuznicka M, Kuznicki J. The ER and ageing II: calcium homeostasis. Ageing Res Rev 2009;8:160-172. DOI: 10.1016/j.arr.2009.05.002.
 • Franek E, Klamczynska E, Ganowicz E, Blach A, Budlewski T, Gorska R. Association of chronic periodontitis with left ventricular mass and central blood pressure in treated patients with essential hypertension. Am J Hypertens 2009;22:203-207. DOI: 10.1038/ajh.2008.330.

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Układu Krążenia

01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80

tel./fax: 22/ 56 90 465

(Szpital Bielański)

 

Kierownik:

profesor dr hab. n. med. Marek Dąbrowski - tel./fax: 22 56 90 292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat:

Teresa Grzesiczak - tel. 22 56 90 292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy naukowi:

profesor dr hab. Piotr Andziak - tel. 22 508 12 59; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

profesor dr hab. Robert Gil - tel. 22 508 11 00; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Włodzimierz Mojkowski - tel. 22 56 90 164; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr n. med. Wiesława Pawłowska-Jenerowicz - tel./fax. 22 56 90 465; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownicy techniczni:

tech. Maria Koszutska - tel./fax. 22 56 90 465; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tech. Jolanta Wiśniakowska - tel./fax. 22 56 90 465

samodzielny referent Teresa Grzesiczak - tel./fax. 22 56 90 292; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólny profil badawczy:

Badania chorób układu sercowo-naczyniowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca i niewydolności krążenia.

 

Aktualnie prowadzone badania:

 1. Ocena skuteczności leczenia interwencyjnego i farmakologicznego w ostrym zawale mięśnia sercowego.
 2. Zespół metaboliczny jako czynnik ryzyka napadowego migotania przedsionków – roczna obserwacja po 1-szym incydencie arytmii.
 3. Ocena przydatności wybranych parametrów echokardiograficznych i audiokardiograficznych dla oceny  niewydolności serca  u pacjentów z upośledzeniem czynności skurczowej oraz optymalizacji parametrów stymulacji resynchronizującej  komór serca.
 4. Ocena wpływu leczenia  pierwotną angioplastyką wieńcową ( PTCA ) na wydolność układu krążenia u kobiet po przebytym zawale serca.
 5. Ocena wartości prognostycznej VE/VCO2 vs peakVO2, dla przewidywania poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych po przebytym zawale serca w wieku powyżej 65: obserwacja 8 letnia.
 6. Zastosowanie ablacji RF w leczeniu napadowych częstoskurczów nawrotnych u osób w wieku podeszłym.
 7. Ocena ryzyka choroby naczyń mózgowych u chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej.
 8. Optymalizacja inwazyjnego leczenia zwężeń bifurkacji tętnic wieńcowych.
 9. Wewnątrznaczyniowa ocena miażdżycowych zmian tętnic (IVUS, OCT) z uwzględnieniem istotności zwężenia (IFR/FFR).
 10. Ocena przyczyn niewydolności serca z uwzględnieniem badań molekularnych wycinków mięśnia sercowego uzyskiwanych metodą biopsji endokawitarnej.
 11. Przydatność audiokardiografii w ocenie przebudowy lewej komory u chorych po zawale mięśnia sercowego.


Wybrane publikacje:

-The use of bioresorbable vascular scaffold Absorb BVS® in patients with stable coronary artery disease: one-year results with special focus on the hybrid BVS and DES treatment.
Gil RJ, Bil J, Pawłowski T, Yuldashev N, Kołakowski L, Jańczak J, Jabłoński W, Paliński P. Kardiol Pol. 2016 Jan 18. doi: 10.5603/KP.a2015.0250. [Epub ahead of print]

-Interaction Between Heart Rate Variability and Heart Rate in Pediatric Population.
Jakub S. Gasior , Jerzy Sacha, PiotrJ. Jelen, Mariusz Pawłowski, Bozena Werner  and Marek J.Dabrowski. Front. Physiol. 6:385. doi:10.3389/fphys.2015.00385

-Is Vitamin D a New Therapeutic Option in Coronary Artery Disease?
Overview Data. Ewelina Dziedzic and Marek J. Dąbrowski. Cardiol Pharmacol. September 30, 2015. doi:10.4172/2329-6607.1000003

-Severe thrombocytopenia soon after drug-eluting stent implantation in ST-elevation myocardial infarction. Agnieszka Łebek-Szatańska, Anna Pośnik-Kisło, Wiesława Błaszak-Ciećwierska, Marek Dąbrowski. Advances in Interventional Cardiology 2015; 11, 4 (42)

-Prognostic Significance of NT-proBNP Levels in Patients over 65 Presenting Acute Myocardial Infarction Treated Invasively or Conservatively. Wojciech Drewniak, Wojciech Szybka, Dariusz Bielecki, Michal Malinowski,
Joanna Kotlarska, Agnieszka Krol-Jaskulska, Agata Popielarz-Grygalewicz, Aleksandra Konwicka, and Marek Dąbrowski. BioMed Research International Vol. 2015, Artic. ID 782026, http://dx.doi.org/10.1155/2015/782026

-Long-term effectiveness and safety of the sirolimus-eluting BiOSS LIM® dedicated bifurcation stent in the treatment of distal left main stenosis: an international registry.
Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Kern A, Pawłowski T, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. EuroIntervention. 2015 Oct 15;11(6). pii: 20150313-02. doi: 10.4244/EIJY15M10_05. [Epub ahead of print] PMID: 26465375

-First-in-man study of dedicated bifurcation sirolimus-eluting stent: 12-month results of BiOSS LIM® Registry. Gil RJ, Bil J, Vassiliev D, Iñigo Garcia LA.J Interv Cardiol. 2015 Feb;28(1):51-60. doi: 10.1111/joic.12180. PMID: 25689548

-Dedicated stents for distal left main stenting. Grundeken MJ, Magro M, Gil R, Briguori C, Sardella G, Berland J, Wykrzykowska JJ, Serruys PW. EuroIntervention. 2015 May;11 Suppl V:V129-34. doi: 10.4244/EIJV11SVA29. PMID: 25983146

-Regular drug-eluting stents versus the dedicated coronary bifurcation sirolimus-eluting BiOSS LIM® stent: the randomised, multicentre, open-label, controlled POLBOS II trial. Gil RJ, Bil J, Grundeken MJ, Kern A, Iñigo Garcia LA, Vassilev D, Pawłowski T, Formuszewicz R, Dobrzycki S, Wykrzykowska JJ, Serruys PW.EuroIntervention. 2015 Nov 25;11(7). pii: 20140419-05. doi: 10.4244/EIJY15M11_11. [Epub ahead of print]  PMID: 26600564

-Cryptic Bacteria of Lower Limb Deep Tissues as a Possible Cause of Inflammatory and Necrotic Changes in Ischemia, Venous Stasis and Varices, and Lymphedema No Access
Waldemar L. Olszewski, Marzanna Zaleska, Ewa Stelmach, Ewa Swoboda-Kopec, Pradeep Jain, Karoon Agrawal, Sashi Gogia, Arun Gogia, Piotr Andziak, Marek Durlik. Surgical Infections. June 2015, 16(3): 313-322.

-Genetic Polymorphism and Messenger Ribonucleic Acid Concentrations of TNFα and TGFβ Genes in Patients with Chronic Lower Limb Infections No Access
Małgorzata Zagozda, Agnieszka Sarnecka, Zuzanna Staszczak, Hanna Gałkowska, Piotr Andziak, Waldemar L. Olszewski, Marek Durlik. Surgical Infections. December 2015, 16(6): 822-828.

-Regular Drug-Eluting Stent vs Dedicated Coronary Bifurcation BiOSS Expert Stent: Multicenter Open-Label Randomized Controlled POLBOS I Trial. Gil RJ, Bil J, Džavík V, Vassilev D, Kern A, Formuszewicz R, Zalewska-Adamiec M, Dobrzycki S. Can J Cardiol. 2015 May;31(5):671

-Pawlak A, Bil J, Gil RJ. The regulatory mechanisms of protein expression in heart failure patients' cardiomyocytes. The ubiquitin-proteasome system. Autophagy. Kardiol Pol. 2012;70(11):1170-1176. IF 0,515

-Pawlak A, Gil RJ, Grajkowska W., Nasierowska-Guttmejer AM, Rzezak J., Kulawik T. Significance of Low Desmin Expression in Cardiomyocytes in Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Am J Cardiol. 2012 Nov 22. doi:pii: S0002-9149(12)02295-3. 10.1016/j.amjcard.2012.09.036. IF 3,368

-Angiolillo DJ. Welsh R. Trenk D. Neumann FJ. Conley PB. McClure MW. Stephens G. Kochman J. Jennings LK. Gurbel PA. Wójcik J. Dabrowski M. Saucedo JF. Stumpf J. Buerke M. Broderick S. Herrington RA. Rao SV.    
-Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Effects of Elinogrel: Results of the Platelet Function Substudy From the Intravenous and Oral Administration of Elinogrel to Evaluate Tolerability and Efficacy In Nonurgent Percutaneous Coronary Intervention Patients (INNOVATE-PCI) Trial. Circulation Cardiovasc. Interv. 2012; IF 4, 364.   

-Dzabic M., Bojakowski K., Kurzejemska E., Styczyński G., Andziak P., Soderberg-Naucier C., Religia P.: Significance of cytomegalovirus infection in the failure of native arteriovenous fistula. Clin Microbiol Infect, 2012 Jan;18(1):E5-7; doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03691.x. Epub 2011 Nov 9.

-Saniewski, W. Mojkowski, M. Dąbrowski: Leczenie zaburzeń rytmu po zawale mięśnia sercowego – wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora. Postępy Nauk Medycznych 2010; 23, (8), 627-634.

 

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN

Zespół Kliniczno - Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych CUN


Kierownik Zespołu:

prof. dr hab. Maria Barcikowska - tel. 22 60 86 538

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.