Dokumenty i Komunikaty Rady Naukowej IMDIK

Dokumenty i Komunikaty Rady Naukowej IMDiK PAN

 

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH IMDiK PAN obowiązujący od 2018 roku (.pdf)

DECYZJA NR 1 PREZESA PAN W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU ODWOŁAŃ OD OCENY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH PAN (.pdf)

 
REGULAMIN DOROCZNEJ OCENY JEDNOSTEK NAUKOWYCH (.doc) 

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK PAN (.pdf)
REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH IMDiK PAN (.pdf)
REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW IMDiK PAN (.pdf)

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO (.pdf)

 


 

TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA SPRAWOWANIE FUNKCJI KIEROWNIKA JEDNOSTKI NAUKOWEJ W IMDiK PAN (.pdf)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIACH DOKTORSKICH (2020)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH z 2017 roku (.pdf)

TRYB POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO (2020)

 


REGULAMIN ZATRUDNIANIA NA STANOWISKACH NAUKOWYCH W IMDiK PAN (.pdf)

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ IMDiK PAN (2020)

REGULAMIN KOMISJI DS NAUKI  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI DS. PRZEWODÓW I POSTĘPOWAŃ DOKTORSKICH  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI DS. KADRY NAUKOWEJ  (.pdf)
REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ RADY NAUKOWEJ (2020)
REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYNIKÓW PRACY INTELEKTUALNEJ (pdf.)

 


Instrukcja do zdalnych posiedzeń Webex (.pdf)

Aplikacja Webex

Proszę pobierać wersję Webex Meetings