Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. Kadry Naukowej:

 1. Dr hab. Robert Filipkowski  - przewodniczący
 2. Dr hab. Grzegorz Czapski - wiceprzewodniczący
 3. Prof. dr hab. Ewa Matyja
 4. Prof. dr hab. Barbara Mroczko
 5. Dr hab. Monika Szeliga

 

Komisja Nauki:

 1. Prof. dr hab. Barbara Zabłocka - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Lidia Strużyńska
 3. Prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 4. Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
 5. Prof. dr hab. Irena Nalepa
 6. Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

 

Komisja ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich:

 1. Prof. dr hab. Teresa Zalewska - przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. Magdalena Zielińska - wiceprzewodnicząca
 3. Dr hab. Agata Adamczyk
 4. Prof. dr hab. Marek Dąbrowski
 5. Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz
 6. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 7. Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
 8. Prof. dr hab. Elżbieta Salińska
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Skup
 10. Dr hab. Joanna Sypecka