Komisje Rady Naukowej

Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Joanna Strosznajder

Członkowie:

Prof. dr hab. Stanisław Czuczwar

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

Prof. dr hab. Jan Albrecht

 

 

Komisja ds. Studiów Doktoranckich i Doktoratów

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska

Członkowie:

Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

Prof. dr hab. Janina Rafałowska

Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz

Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Prof. dr hab. Andrzej Kochański

Dr hab. Lidia Strużyńska

Dr hab. Joanna Sypecka

 

Komisja ds. Kadry Naukowej

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Paweł Grieb

Członkowie:

Dr hab. Agata Adamczyk

Dr hab. Grzegorz Czapski

Prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik

Prof. dr hab. Ewa Matyja