Postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, doktora habilitowanego i doktora IMDiK - od listopada 2011

Postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora:

2020

 • dr hab. n. med. Robert Strosznajder

- Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

2019

 • dr hab. n. med. Magdalena Zielińska

         - Uchwała Rady Naukowej(.pdf)

2018

 • dr hab. n. med. Lidia Strużyńska

  - Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

   

 • dr hab. n. med. Dariusz Cezary Górecki

  - Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

 

 • dr hab. n. med. Elżbiecie Salińskiej

  - Uchwała Rady Naukowej (.pdf)

 


 Postępowania habilitacyjne:

2020

 • dr Dawid Walerych

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 21 marca 2019 r.

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 10 czerwca 2019 r.

- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja1, Recenzja2, Recenzja3 - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 28 kwietnia 2020 r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. biol. Dawida Walerycha (.pdf) z dnia 28 kwietnia 2020 r.

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 30 maja 2020 r.

 

 • dr Maria Jędrzejowska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 25 marca 2019 r.

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 10 czerwca 2019 r.

- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja1, Recenzja2, Recenzja3 - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 26 marca 2020 r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Marii Jędrzejowskiej (.pdf) z dnia 26 marca 2020 r.

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 2 maja 2020 r.

 

 • dr Magdalena Skonieczna

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 14 października 2019 r.

- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja1, Recenzja2, Recenzja3 - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 12 marca 2020 r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. biol. Magdaleny Skoniecznej (.pdf) z dnia 12 marca 2020 r.

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 2 maja 2020 r.

 

 • dr Beata Joanna Pepłońska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 26 kwietnia 2019 r.

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 14 października 2019 r.

- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja1, Recenzja2, Recenzja3 - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 18 marca 2020 r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Beaty Pepłońskiej (.pdf) z dnia 18 marca 2020 r.

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 25 marca 2020 r.

 

 • dr Małgorzata Nałęcz

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 13 marca 2019 r.

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 10 czerwca 2019 r.

- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja1, Recenzja2, Recenzja3 - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 21 stycznia 2020 r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Małgorzaty Nałęcz (.pdf) z dnia 21 stycznia 2020 r.

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 25 marca 2020 r.

 

 • dr Agnieszka Bronisz

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 14 lutego 2019 r.

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 13 maja 2019 r.

- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja1, Recenzja2, Recenzja3 - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 20 stycznia 2020 r.

- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Agnieszki Bronisz (.pdf) z dnia 13 maja 2019 r.

- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 23 stycznia 2020 r.

 

2019

 • dr Marta Sidoryk-Węgrzynowicz

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 13 marca 2019 r.
- autoreferat (.pdf)
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 10 czerwca 2019r.
- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: , Recenzja 1, Recenzja 2 , Recenzja 3- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) z dnia 8 listopada 2019 r.
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Marty Sidoryk-Węgrzynowicz (.pdf) z dnia 8 listopada 2019 r.
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (.pdf) z dnia 28 listopada 2019 r.

Stopnie doktora habilitowanego: dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne

 

 • dr Alina Ewa Kuryłowicz 

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania habilitacyjnego (.pdf) z dnia 5 czerwca 2018
- autoreferat (.pdf)
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) z dnia 10 września 2018
- oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego: Recenzja 1, Recenzja 2, Recenzja 3
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf)
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Aliny Ewy Kuryłowicz (.pdf) z dnia 15 lutego 2019
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Alinie Ewie Kuryłowicz (.pdf) z dnia 28 lutego 2019

2018

 • dr Dorota Rogacka

  - wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 5 lipca 2017
  - autoreferat (.pdf)
  - Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 9 października 2016
  - recenzja Prof. B. Rutkowski (.pdf)
  - recenzja Prof. K. Strojek (.pdf)
  - recenzja Prof. M. Durlik (.pdf)
  - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 11 kwietnia 2017
  - Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Doroty Rogackiej (.pdf) - 11 kwietnia 2017
  - Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Dorocie Rogackiej (.pdf) - 28 kwietnia 2017

 

 • dr Anna Sarnowska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) 5 lutego 2018
- autoreferat (.pdf)
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 14 maja 2018
- recenzja Prof. M.Z. Ratajczak (.pdf)
- recenzja Prof. M. Kurpisz (.pdf)
- recenzja Prof. W. Kozubski (.pdf)
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) 21 listopada 2018- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Anny Sarnowskiej (.pdf) 21 listopada 2018
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Annie Sarnowskiej (.pdf) 29 listopada 2018

 

2017

 • dr Elżbieta Ziemińska

  - wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 10 maja 2016
  - Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 12 września 2016
  - Recenzja Prof. M. Zabel (.pdf)
  - Recenzja Prof. P. Pomorski (.pdf)
  - Recenzja Prof. P. Rola (.pdf)
  - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 6 lutego 2017
  - Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Elżbiecie Ziemińskiej (.pdf) - 23 lutego 2017

 

 • dr Monika Szeliga

  - wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 31 sierpnia 2016

  - autoreferat (.pdf

  - Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 10 października 2016

  - Recenzja Prof. A. Stepulak (.pdf)

  - Recenzja Prof. B. Kamińska (.pdf)

  - Recenzja Prof. P. Rieske (.pdf)

  - Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 11 kwietnia 2017

  - Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Moniki Szeligi (.pdf) - 11 kwietnia 2017

  - Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Monice Szelidze (.pdf) - 28 kwietnia 2017

 • dr Dorota Makarewicz

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 18 maja 2016
- autoreferat (.pdf
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 12 września 2016
- Recenzja Prof. L. Michaluk (.pdf)
- Recenzja Prof. A. Płaźnik (.pdf)
- Recenzja Prof. A. Pałucha-Poniewiera (.pdf)
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 20 grudnia 2016
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Doroty Makarewicz (.pdf) - 20 grudnia 2016
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Dorocie Makarewicz (.pdf) - 26 stycznia 2017

 • dr Mirosław Janowski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 26 sierpnia 2016
- autoreferat (.pdf
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 10 października 2016
- Recenzja Prof. W. Jarmundowicz (.pdf)
- Recenzja Prof. Z. Pojda (.pdf)
- Recenzja Prof. A. Szczudlik (.pdf)
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 9 stycznia 2017
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Mirosława Janowskiego (.pdf) - 10 października 2016
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Mirosławowi Janowskiemu (.pdf) - 26 stycznia 2017

2015

 • dr Robert Ostrowski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 16 września 2015
- autoreferat (.pdf
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 14 grudnia 2015
- Recenzja Prof. T. Trojanowski (.pdf)
- Recenzja Prof. R. Kordek (.pdf)
- Recenzja Prof. I. Kurkowska-Jastrzębska (.pdf)
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 9 marca 2016
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Roberta Ostrowskiego (.pdf) - 9 marca 2016
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Robertowi Ostrowskiemu (.pdf) - 31 marca 2016

2014

 • dr Agnieszka Piwkowska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 28 maja 2014
- autoreferat (.pdf
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 17 listopada 2014
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - zmiana recenzenta (.pdf) - 19 stycznia 2015
- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1, Recenzja 2Recenzja 3 
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 13 maja 2015
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Agnieszce Piwkowskiej (.pdf) - 28 maja 2015

2013

 • dr Grzegorz Czapski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 7 marca 2013 
- autoreferat (.pdf
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 9 czerwca 2014 
- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1Recenzja 2Recenzja 3 
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 16 września 2014 
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr Grzegorza Czapskiego (.pdf) - 9 czerwca 2014 
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Grzegorzowi Czapskiemu (.pdf) - 25 września 2014

 • dr Joanna Sypecka

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 12 grudnia 2013

- autoreferat (.pdf)

- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 17 marca 2014 
- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1, Recenzja 2, Recenzja 3- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 9 czerwca 2014 
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Joanny Sypeckiej (.pdf) - 9 czerwca 2014 
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Joannie Sypeckiej (.pdf) - 26 czerwca 2014 

 • dr Grzegorz Sulkowski

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 3 grudnia 2013
- autoreferat (.pdf)
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 17 marca 2014
- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1Recenzja 2Recenzja 3 
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 18 września 2014 
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Grzegorza Sulkowskiego (.pdf) - 18 września 2014 
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Grzegorzowi Sulkowskiemu (.pdf) - 28 września 2014

 • dr Katarzyna Kaczyńska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 30 sierpnia 2013
- autoreferat (.pdf)
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 10 lutego 2014 
- Oceny osiągnięcia będącego podstawą dla postępowania habilitacyjnego (.pdf): Recenzja 1, Recenzja 2, Recenzja 3- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 16 czerwca 2014 
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med.Katarzyny Kaczyńskiej (.pdf) - 16 czerwca 2014 
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Katarzynie Kaczyńskiej (.pdf) - 26 czerwca 2014 

 • dr Agnieszka Walkowska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 10 czerwca 2013
- autoreferat (.pdf) - 10 czerwca 2013
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 18 listopada 2013
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 8 kwietnia 2014 
- Protokół z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej dr n. med. Agnieszki Walkowskiej (.pdf) - 8 kwietnia 2014 
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Agnieszce Walkowskiej (.pdf) - 24 kwietnia 2014 

 • dr Krzysztof Krzemiński

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 17 lutego 2013
- autoreferat (.pdf) - 17 lutego 2013
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 13 maja 2013
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 12 września 2013
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Krzysztofowi Krzemińskiemu (.pdf) - 6 listopada 2013

2012

 • dr Bożena Bądzyńska

- wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego (.pdf) - 27 września 2012
- autoreferat (.pdf) - 27 września 2012
- Komisja Habilitacyjna - pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (.pdf) - 12 listopada 2012
- Uchwała Komisji Habilitacyjnej (.pdf) - 12 listopada 2012
- Uchwała Rady Naukowej IMDiK w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Bożenie Bądzyńskiej (.pdf) 28 lutego 2013


Rozprawy doktorskie:

 

2020

2019

 2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011