Skład Rady Naukowej

Lista członków Rady Naukowej IMDiK PAN

w kadencji 2019-2022

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Prof. dr hab. Edward Franek

 

Sekretarz Rady Naukowej:

Dr hab. Katarzyna Kaczyńska

 

Członkowie Rady Naukowej:

 Dr hab. Agata Adamczyk
 Prof. dr hab. Jan Albrecht
 Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz
 Prof. dr hab. Leonora Bużańska
 Dr hab. Grzegorz Czapski
 Prof. dr hab. Anna Członkowska
 Prof. dr hab. Marek Dąbrowski
 Dr hab. Leszek Dobrowolski
 Prof. dr hab. Małgorzata Filip
 Dr hab. Robert Jakub Filipkowski
 Dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz
 Prof. dr hab. Andrzej Górski
 Prof. dr hab. Paweł Grieb
 Prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
 Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
 Prof. dr hab. Małgorzata Kossut
 Prof. dr hab. Ewa Koźniewska-Kołodziejska
 Prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska
 Prof. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 Prof. dr hab. Władysław Lasoń
 Prof. dr hab. Bogusław Machaliński
 Prof. dr hab. Ewa Matyja
 Prof. dr hab. Barbara Mroczko
 Prof. dr hab. Irena Nalepa
 Dr Marta Obara-Michlewska
 Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
 Dr hab. Agnieszka Piwkowska
 Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka
 Mgr Piotr Rogujski
 Prof. dr hab. Elżbieta Salińska
 Dr hab. Anna Sarnowska
 Prof. dr hab. Małgorzata Skup
 Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak
 Prof. dr hab. Lidia Strużyńska
 Dr hab. Joanna Sypecka
 Prof. dr hab. Ewa Szczepańska-Sadowska
 Dr hab. Monika Szeliga
 Prof. dr hab. Bogna Szereda-Przestaszewska
 Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
 Prof. dr hab. Waldemar Turski
 Dr Dawid Walerych
 Prof. dr hab. Barbara Zabłocka
 Prof. dr hab. Teresa Zalewska
 Prof. dr hab. Magdalena Zielińska
 Prof. dr hab. Andrzej Ziemba