Skład Rady Naukowej

Lista członków Rady Naukowej IMDiK PAN

w kadencji 2019-2022

 

Przewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej:

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Prof. dr hab. Franek Edward

 

Sekretarz Rady Naukowej:

Dr hab. Kaczyńska Katarzyna

 

Członkowie Rady Naukowej:

 1.  Dr hab. Adamczyk Agata
 2.  Prof. dr hab. Albrecht Jan
 3.  Prof. dr hab. Barcikowska-Kotowicz Maria
 4.  Prof. dr hab. Bużańska Leonora
 5.  Dr hab. Czapski Grzegorz
 6.  Prof. dr hab. Członkowska Anna
 7.  Prof. dr hab. Dąbrowski Marek
 8.  Dr hab. Dobrowolski Leszek
 9.  Prof. dr hab. Filip Małgorzata
 10.  Dr hab. Filipkowski Robert Jakub
 11.  Dr hab. Frontczak-Baniewicz Małgorzata
 12.  Prof. dr hab. Górski Andrzej
 13.  Prof. dr hab. Grieb Paweł
 14.  Prof. dr hab. Kamińska-Kaczmarek Bożena
 15.  Prof. dr hab. Kochański Andrzej
 16.  Prof. dr hab. Kompanowska-Jezierska Elżbieta
 17.  Prof. dr hab. Kossut Małgorzata
 18.  Prof. dr hab. Koźniewska-Kołodziejska Ewa
 19.  Prof. dr hab. Kula-Świeżewska Ewa
 20.  Prof. dr hab. Kurkowska-Jastrzębska Iwona
 21.  Prof. dr hab. Lasoń Władysław
 22.  Prof. dr hab. Machaliński Bogusław
 23.  Prof. dr hab. Matyja Ewa
 24.  Prof. dr hab. Mroczko Barbara
 25.  Prof. dr hab. Nalepa Irena
 26.  Dr Obara-Michlewska Marta
 27.  Prof. dr hab. Puzianowska-Kuźnicka Monika
 28.  Mgr Rogujski Piotr
 29.  Dr hab. Salińska Elżbieta
 30.  Prof. dr hab. Skup Małgorzata
 31.  Prof. dr hab. Starowicz-Bubak Katarzyna
 32.  Dr hab. Strużyńska Lidia
 33.  Dr hab. Sypecka Joanna
 34.  Prof. dr hab. Szczepańska-Sadowska Ewa
 35.  Dr hab. Szeliga Monika
 36.  Prof. dr hab. Szereda-Przestaszewska Bogna
 37.  Prof. dr hab. Szutowicz Andrzej
 38.  Prof. dr hab. Turski Waldemar
 39.  Dr Walerych Dawid
 40.  Prof. dr hab. Zabłocka Barbara
 41.  Prof. dr hab. Zalewska Teresa
 42.  Dr hab. Zielińska Magdalena
 43.  Dr hab. Ziemba Andrzej