Nabór na Studia Doktoranckie w IMDiK PAN

 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia doktoranckie w IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019 w wyniku kolokwium rekrutacyjnego przeprowadzonego w dniu 17 stycznia 2019 r.

Temat/Opiekun naukowy/Zakład Kandydat
Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów.
Prof. dr hab. Teresa Zalewska
Dr Małgorzata Nałęcz (opiekun pomocniczy)
Zakład Neurobiologii Naprawczej
Mgr Paulina Pawelec

Znaczenie sygnalizacji nukleotydowej w regulacji struktury i funkcji synaps w zwierzęcym modelu autyzmu indukowanym prenatalnym podaniem kwasu walproinowego.
Dr hab. Agata Adamczyk
Dr Anna Wilkaniec (opiekun pomocniczy)
Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału
Mgr inż. Lidia Babiec

Rola kwasu β-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.
Dr hab. Agnieszka Piwkowska
Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

Mgr Tomasz Kulesza

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

 

Plik do pobrania w formie (.pdf)


 

Plan kolokwium kwalifikacyjnego w dniu 17 stycznia 2019 r.

w ramach uzupełniającego naboru na studia doktoranckie w IMDiK PAN

na rok akademicki 2018/2019

Godzina Temat/Opiekun naukowy/ Zakład Kandydat na studia doktoranckie Punkty uzyskane przez kandydata
11:00 Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów.
Prof. dr hab. Teresa Zalewska
Dr Małgorzata Nałęcz (opiekun pomocniczy)
Zakład Neurobiologii Naprawczej
Mgr Paulina Pawelec
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Wydział Rolnictwa i Biologii-biologia.
29 września 2015 r. kandydatka uzyskała tytuł magistra.

 
11:30 Znaczenie sygnalizacji nukleotydowej w regulacji struktury i funkcji synaps w zwierzęcym modelu autyzmu indukowanym prenatalnym podaniem kwasu walproinowego.
Dr hab. Agata Adamczyk
Dr Anna Wilkaniec (opiekun pomocniczy)
Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

Mgr inż. Lidia Babiec
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołlątaja w Krakowie.
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa-biotechnologia.
16 lipca 2018 r. kandydatka uzyskała tytuł magistra inżyniera.
 
12:00 Rola kwasu β-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.
Dr hab. Agnieszka Piwkowska
Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii
Mgr Tomasz Kulesza
Gdański Uniwersytet Medyczny.
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej-analityka medyczna.
5 lipca 2018 r. kandydat uzyskał tytuł magistra.

 
12:30 USTALENIE WYNIKÓW KOLOKWIUM

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

 

ogłasza nabór uzupełniający na

 STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie medycyny i biologii medycznej

na rok akademicki 2018/2019

 

Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.

Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

Warunki i tryb rekrutacji (Uchwała Rady Naukowej 451/XXVII/2018) znajdują się na stronie:

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/rekrutacja

Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 11 stycznia 2019 roku w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Sekretariatu Studium Doktoranckiego (pokój B114, tel. 22–608–64–53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz ze zgodą na dostarczenie przez Instytut kandydatowi korespondencji w ramach postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się 17 stycznia 2019 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 lutego 2019 roku.

 Plik do pobrania w formie (.pdf)

Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studium doktoranckiego IMDiK PAN

w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Temat

Opiekun naukowy/Zakład

1.

Rola kwasu β-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 52 35 487

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

2.

Rola cGMP-zależnej ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1 w komórkach podocytarnych kłębuszka nerkowego eksponowanych na wysokie stężenie glukozy.

Dr Dorota Rogacka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 52 35 487

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

3.

Wpływ czynników epigenetycznych na rozwój odpowiedzi zapalnej w modelu asfiksji okołoporodowej.

Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 532

Dr Małgorzata Nałęcz (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 529

Zakład Neurobiologii Naprawczej

7.

Znaczenie sygnalizacji nukleotydowej w regulacji struktury i funkcji synaps w zwierzęcym modelu autyzmu indukowanym prenatalnym podaniem kwasu walproinowego

Dr hab. Agata Adamczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 572

Dr Anna Wilkanie (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 600

 

 


 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia doktoranckie w IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019 w wyniku kolokwium rekrutacyjnego przeprowadzonego w dniu 20 września 2018 r.

Temat/Opiekun naukowy/Zakład Kandydat

Rola białek STIM w transporcie receptorów NMDA w kolcach dendrytycznych szczurzych neuronów korowych.

Dr hab. Lidia Strużyńska

Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała

Pracownia Biologii Molekularnej

Mgr Karolina Serwach

Rola wybranych receptorów purynowych P1 i P2 w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi i wydalania nerkowego podczas rozwoju indukowanej cukrzycy u szczura.

Dr hab. Leszek Dobrowolski

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

Mgr Joanna Sitek

Różna wrażliwość mózgu myszoskoczka mongolskiego na uszkodzenie ischemiczno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego NRF2 w endogennej neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Dr Małgorzata Beręsewicz

Pracownia Biologii Molekularnej

Lek. wet. Anita Chęcińska

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

 

Plik do pobrania w formie (.pdf)

 


Plan kolokwium kwalifikacyjnego w dniu 20 września 2018 r. w ramach uzupełniającego naboru na studia doktoranckie w IMDiK PAN na rok akademicki 2018/2019

Godzina Temat/Opiekun naukowy/ Zakład Kandydat na studia doktoranckie Punkty uzyskane przez kandydata
10:00

Rola białek STIM w transporcie receptorów NMDA w kolcach dendrytycznych szczurzych neuronów korowych.

Dr hab. Lidia Strużyńska

Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała

Pracownia Biologii Molekularnej

Mgr Karolina Serwach

Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej-farmacja

31 marca 2018 r. kandydatka uzyskała tytuł magistra

 
10:20

Mgr Krzysztof Borzęcki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wydział Biologii i Biotechnologii-biologia.

13 lipca 2015 r. kandydat uzyskał tytuł magistra.

 
10:40

Rola wybranych receptorów purynowych P1 i P2 w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi i wydalania nerkowego podczas rozwoju indukowanej cukrzycy u szczura.

Dr hab. Leszek Dobrowolski

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

Mgr Joanna Sitek

Uniwersytet Warszawski.

Wydział Biologii-biotechnologia.

19 grudnia 2017 r. kandydatka uzyskała tytuł magistra

 
11:00

Różna wrażliwość mózgu myszoskoczka mongolskiego na uszkodzenie ischemiczno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego NRF2 w endogennej neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Dr Małgorzata Beręsewicz

Pracownia Biologii Molekularnej

Lek. wet. Anita Chęcińska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej-weterynaria.

30 stycznia 2018 r. kandydatka uzyskała tytuł lekarza weterynarii.

 
11:20 USTALENIE WYNIKÓW KOLOKWIUM

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

 

ogłasza nabór uzupełniający na

 STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie medycyny i biologii medycznej

na rok akademicki 2018/2019

 

Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.

Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

Warunki i tryb rekrutacji (Uchwała Rady Naukowej 451/XXVII/2018) znajdują się na stronie:

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/rekrutacja

Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 10 września 2018 roku      w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Sekretariatu Studium Doktoranckiego (pokój B114, tel. 22–608–64–53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz ze zgodą na dostarczenie przez Instytut kandydatowi korespondencji w ramach postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się 20 września 2018 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2018 roku.

 Plik do pobrania w formie (.pdf)

Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studium doktoranckiego IMDiK PAN

w roku akademickim 2018/2019

Lp.

Temat

Opiekun naukowy/Zakład

1.

Rola kwasu β-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 52 35 487

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

2.

Rola cGMP-zależnej ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1 w komórkach podocytarnych kłębuszka nerkowego eksponowanych na wysokie stężenie glukozy.

Dr Dorota Rogacka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 52 35 487

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii

3.

Wpływ czynników epigenetycznych na rozwój odpowiedzi zapalnej w modelu asfiksji okołoporodowej.

Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 532

Dr Małgorzata Nałęcz (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 529

Zakład Neurobiologii Naprawczej

4.

Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu kwasu 14,15 – epoksyeikozatrienowego (EET-A): rola nerwów nerkowych i tlenku azotu.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 546

Dr Olga Gawryś (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 621

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

5.

Różna wrażliwość mózgu myszoskoczka mongolskiego na uszkodzenie ischemiczno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego NRF2 w endogennej neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 486

Dr Małgorzata Beręsewicz (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 639

Pracownia Biologii Molekularnej

6.

Rola wybranych receptorów purynowych P1 i P2 w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi i wydalania nerkowego podczas rozwoju indukowanej cukrzycy u szczura.

Dr hab. Leszek Dobrowolski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 621

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych

7.

Rola białek STIM w transporcie receptorów NMDA w kolcach dendrytycznych szczurzych neuronów korowych.

Dr hab. Lidia Strużyńska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 576

Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownia Biologii Molekularnej

 

 


 

Kandydaci zakwalifikowani do przyjecia na studia doktoranckie w IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019 w wyniku kolokwium rekrutacyjnego przeprowadzonego w dniu 21 czerwca 2018 r.

Temat/Opiekun naukowy/Zakład Kandydat
Model ultradźwiękowej komunikacji międzyosobniczej u szczurów i jego wykorzystanie w badaniu chorób mózgu.
Dr hab. Robert Kuba Filipkowski
Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne
Mgr inż. Rafał Polowy

Znaczenie sygnalizacji nukleotydowej w regulacji struktury i funkcji synaps w zwierzęcym modelu autyzmu indukowanym prenatalnym podaniem kwasu walproinowego.
Dr hab. Agata Adamczyk
Dr Anna Wilkaniec
Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału
Mgr Lilianna Jadwiga Grochocka

Udział prenatalnej aktywacji układu immunologicznego w zaburzeniach funkcji, dynamiki i biogenezy mitochondriów. Znaczenie w chorobach ze spektrum autyzmu.
Dr hab. Agata Adamczyk
Dr Magdalena Cieślik
Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału
Aleksandra Zawadzka

Analiza potencjału terapeutycznego progenitorów glejowych przeszczepianych w eksperymentalnych modelach chorób demielinizacyjnych.
Prof. dr hab. Barbara Łukomska
Dr Luiza Stanaszek
Zakład Neurobiologii Naprawczej

Mgr Piotr Rogujski

Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glioblastoma.
Dr hab. Monika Szeliga
Zakład Neurotoksykologii
Mgr Anna Barbara Wawrzynowska

Opracowanie metody izolacji i długotrwałej hodowli subpopulacji Wysokoskalowe badanie funkcjonalne szlaków molekularnych regulowanych przez onkogeny: zmutowany TP53, KRAS i CMYC, w komórkach nowotworowych człowieka.
Prof. dr hab. Cezary Żekanowski
Dr Dawid Walerych
Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka
Mgr Zuzanna Staszczak

Badania zależności struktura chemiczna - aktywność biologiczna peptydów i peptydomimetyków  potencjalnie wiążących się do receptorów opioidowych i tachykininowych.
Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
Dr Piotr Lipiński
Zakład Neuropeptydów
Katarzyna Kosińska

Opracowanie metody izolacji i długotrwałej hodowli subpopulacji pluripotencjalnych komórek macierzystych wywodzących się z mezenchymalnych komórek stromalnych.
Prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik
Dr Anna Sarnowska
Platforma Badań Translacyjnych
Agnieszka Kamińska

Analiza działania bioaktywnych sfingolipidów oraz związków farmakologicznie czynnych w mechanizmach neurodegeneracji /neuroprotekcji w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera.
Dr hab. Robert Strosznajder
Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych
Mgr Iga Wieczorek

 

Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 

Prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz

 

Plik do pobrania w formie (.pdf)

 


  

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

ogłasza nabór na

STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie medycyny i biologii medycznej

na rok akademicki 2018/2019

 

 

Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

Warunki i tryb rekrutacji (Uchwała Rady Naukowej 451/XXVII/2018) znajdują się na stronie:

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/przepisy-prawne

Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 11 czerwca 2018 roku      w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Sekretariatu Studium Doktoranckiego (pokój B114, tel. 22–608–64–53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz ze zgodą na dostarczenie przez Instytut kandydatowi korespondencji w ramach postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się 21 czerwca 2018 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2018 roku.


Plik do pobrania w formie (.pdf)

Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studium doktoranckiego IMDiK PAN w roku akademickim 2018/2019

Lp Temat Opiekun naukowy/Zakład
1. Rola kwasu β-aminoizomasłowego w regulacji funkcji komórki podocytarnej i przepuszczalności bariery filtracyjnej w normo- i hiperglikemii.

Dr hab. Agnieszka Piwkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 52 35 487

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii
2. Peroksyredoksyny jako potencjalne cele terapeutyczne w leczeniu glioblastoma.

Dr hab. Monika Szeliga

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 416

Zakład Neurotoksykologii
3. Rola cGMP-zależnej ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1 w komórkach podocytarnych kłębuszka nerkowego eksponowanych na wysokie

Dr Dorota Rogacka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 58 52 35 487

Pracownia Molekularnej i Komórkowej Nefrologii
4. Analiza działania bioaktywnych sfingolipidów oraz związków farmakologicznie czynnych w mechanizmach neurodegeneracji /neuroprotekcji w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera.

Dr hab. Robert Strosznajder

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 411

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych
5. Wpływ czynników epigenetycznych na rozwój odpowiedzi zapalnej w modelu asfiksji okołoporodowej.

Prof. dr hab. Teresa Zalewska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 532

Dr Małgorzata Nałęcz (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 529

Zakład Neurobiologii Naprawczej
6. Badanie mechanizmów hipotensyjnego działania stabilnego analogu kwasu 14,15 – epoksyeikozatrienowego (EET-A): rola nerwów nerkowych i tlenku azotu.

Prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 546

Dr Olga Gawryś (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 621

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych
7.

Wysokoskalowe badanie funkcjonalne szlaków molekularnych regulowanych przez onkogeny: zmutowany TP53, KRAS i CMYC, w komórkach nowotworowych

człowieka.

Prof. dr hab. Cezary Żekanowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 485

Pracownia Neurogenetyki

Dr Dawid Walerych (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 641

Pracownia Multi-omiki Chorób Człowieka

 8.  Badania zależności struktura chemiczna - aktywność biologiczna peptydów i peptydomimetyków  potencjalnie wiążących się do receptorów opioidowych i tachykininowych.

Prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 599

Dr Piotr Lipiński (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 454

Zakład Neuropeptydów
 9.  Udział prenatalnej aktywacji układu immunologicznego w zaburzeniach funkcji, dynamiki i biogenezy mitochondriów. Znaczenie w chorobach ze spektrum autyzmu.  

Dr hab. Agata Adamczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 572

Dr Magdalena Cieślik (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 413

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału
10. Znaczenie sygnalizacji nukleotydowej w regulacji struktury i funkcji synaps w zwierzęcym modelu autyzmu indukowanym prenatalnym podaniem kwasu walproinowego.

Dr hab. Agata Adamczyk

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 572

Dr Anna Wilkaniec (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 600

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

11. Różna wrażliwość mózgu myszoskoczka mongolskiego na uszkodzenie ischemiczno-reperfuzyjne. Udział czynnika transkrypcyjnego NRF2 w endogennej neuroprotekcji.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 486

Dr Małgorzata Beręsewicz (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 639

Pracownia Biologii Molekularnej
12. Rola wybranych receptorów purynowych P1 i P2 w regulacji wewnątrznerkowego krążenia krwi i wydalania nerkowego podczas rozwoju indukowanej cukrzycy u szczura.

Dr hab. Leszek Dobrowolski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 621

Zakład Fizjologii Nerek i Płynów Ustrojowych
13. Opracowanie metody izolacji i długotrwałej hodowli subpopulacji pluripotencjalnych komórek macierzystych wywodzących się z mezenchymalnych komórek stromalnych.

Prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 604

Dr Anna Sarnowska (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 563

Platforma Badań Translacyjnych
14. Model ultradźwiękowej komunikacji międzyosobniczej u szczurów i jego wykorzystanie w badaniu chorób mózgu.

Dr hab. Robert Kuba Filipkowski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 607

Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne
15. Analiza potencjału terapeutycznego progenitorów glejowych przeszczepianych w eksperymentalnych modelach chorób demielinizacyjnych.

Prof. dr hab. Barbara Łukomska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 510, 60 86 448

Dr Luiza Stanaszek (opiekun pomocniczy)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 60 86 529

Zakład Neurobiologii Naprawczej

 

 

Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

Dyrektor IMDiK PAN

 

Warszawa, 26.04.2018r.

 


 

Osoby przyjęte na studia doktoranckie w IMDiK PAN w roku akademickim 2017/2018 

 

Temat / Opiekun naukowy / Zakład

Kandydat

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

Dr hab. Magdalena Zielińska

Zakład Neurotoksykologii

Mgr Karolina Orzeł

Rola mutacji w genie GDAPL w patogenezie choroby Charcot - Marie - Tooth typu 4A.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański

Zespół Nerwowo-Mięśniowy

Mgr Katarzyna Binięda

Udział receptora glutaminianergicznego NMDA w mechanizmach neurotoksyczności 

rozwojowej nanocząstek srebra.

Dr hab. Lidia Strużyńska

Zakład Neurochemii-Pracownia Patoneurochemii

 

Mgr Mikołaj Sałek

 

 


Mgr Iga Dalidowska

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa.

Dr hab. Paweł Bieganowski

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie i

schemiczno - reperfuzyjnym mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Pracownia Biologii Molekularnej

Mgr Piotr Wojtyniak

Klasyfikacja molekularna podnamiotowych guzów mózgu o wysokim stopniu złośliwości u dzieci w oparciu o profilowanie transkrypcyjne z zastosowaniem technologii NanoString.

Dr hab. Maria Łastowska

Zespół Neurpatologii Doświadczalnej i Klinicznej

Mgr Anna Sobocińska

Rola oligodendrocytów w patomechanizmie zaburzeń leukodystroficznych w modelu asfiksji okołoporodowej in vitro i ex vivo.

Dr hab. Joanna Sypecka

Zakład Neurobiologii Naprawczej

Mgr Justyna Gargaś

Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych jako reakcji instrumentalnej.

Dr hab. Robert Filipkowski

Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne

Mgr Agnieszka Wardak 

Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-pilokarpinowym u młodych szczurów.

Prof. dr hab. Jan Albrecht

Zakład Neurotoksykologii

Mgr Marek Pawlik 

Wpływ warunków fizjologicznej normoksji na rozwój organoidów mózgu z ludzkich iPSC.

Prof. dr hab. Leonora Bużańska

Pracownia Bioinżynierii komórek Macierzystych

 Mgr inż. Michał Liput

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

 

ogłasza nabór uzupełniający na

STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie medycyny i biologii medycznej

na rok akademicki 2017/2018

 

 

Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

Warunki i tryb rekrutacji (Uchwała Rady Naukowej 357/XXII/2017) znajdują się na stronie:

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/przepisy-prawne

Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 22 września 2017 roku w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Sekretariatu Studium Doktoranckiego (pokój B114, tel. 22–608–64–53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz ze zgodą na dostarczenie przez Instytut kandydatowi korespondencji w ramach postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20113 r. poz. 1422). Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się  27 września 2017 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2017 roku.


Plik do pobrania w formie (.pdf)

Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studium doktoranckiego IMDiK PAN w roku akademickim 2017/2018

Lp Temat Opiekun naukowy/Zakład
1. Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów.

prof. dr hab. Jan Albrecht

Zespół Neurotoksykologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 617

2. Wpływ warunków fizjologicznej normoksji na rozwój organoidów mózgu z ludzkich iPSC.

prof. dr hab. Leonora Bużańska

Pracownia Bioinżynierii komórek Macierzystych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 449

3. Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów w regulacji białek pro/antyapoptotycznych oraz synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera.

Dr hab. Robert Strosznajder

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 411
4. Liposomalne formy substancji farmakologicznie czynnych (związki cholinowe, wymiatacze wolnych rodników).

Prof. dr hab. Paweł Grieb

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 527
5. Znaczenie zależnej od kinazy mTOR mitofagii oraz dysfunkcji mitochondriów w zaburzeniach rozwoju i funkcji synaps. Znaczenie w autyzmie.

dr hab. Agata Adamczyk

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 572

6. Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych jako reakcji instrumentalnej.

Dr hab. Robert Filipkowski

Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 607

 

 

Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

Dyrektor IMDiK PAN

 

Warszawa, 13.09.2017r.


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

 

ogłasza nabór uzupełniający na

STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie medycyny i biologii medycznej

na rok akademicki 2017/2018

 

 

Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

Warunki i tryb rekrutacji (Uchwała Rady Naukowej 357/XXII/2017) znajdują się na stronie:

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/przepisy-prawne

Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 04 września 2017 roku w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Sekretariatu Studium Doktoranckiego (pokój B114, tel. 22–608–64–53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz ze zgodą na dostarczenie przez Instytut kandydatowi korespondencji w ramach postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20113 r. poz. 1422). Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się 13 września 2017 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2017 roku.


Plik do pobrania w formie (.pdf)

Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studium doktoranckiego IMDiK PAN w roku akademickim 2017/2018

Lp Temat Opiekun naukowy/Zakład
1. Klasyfikacja molekularna podnamiotowych guzów mózgu o wysokim stopniu złośliwości u dzieci w oparciu o profilowanie transkrypcyjne z zastosowaniem technologii NanoString.

Dr hab. Maria Łastowska

Zespół Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 502

2. Rola oligodendrocytów w patomechanizmie zaburzeń leukodystroficznych w modelu asfiksji okołoporodowej in vitro i ex vivo.

Dr hab. Joanna Sypecka

Zakład Neurobiologii Naprawczej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 508

3. Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów w regulacji białek pro/antyapoptotycznych oraz synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera.

Dr hab. Robert Strosznajder

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 411
4. Liposomalne formy substancji farmakologicznie czynnych (związki cholinowe, wymiatacze wolnych rodników).

Prof. dr hab. Paweł Grieb

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 527
5. Znaczenie zależnej od kinazy mTOR mitofagii oraz dysfunkcji mitochondriów w zaburzeniach rozwoju i funkcji synaps. Znaczenie w autyzmie.

dr hab. Agata Adamczyk

Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 572

6. Wykorzystanie szczurzych wokalizacji ultradźwiękowych jako reakcji instrumentalnej

Dr hab. Robert Filipkowski

Środowiskowe Laboratorium Behawioralno-Metaboliczne

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 607

 

 

Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

Dyrektor IMDiK PAN

 

Warszawa, 03.07.2017r.

 

Inhibitory deacetylaz histonów jako potencjalne czynniki modulujące reakcję zapalną indukowaną w mózgu po neonatalnej asfiksji u szczurów.
Prof. dr hab. Teresa Zalewska
Dr Małgorzata Nałęcz (opiekun pomocniczy)

Zakład Neurobiologii Naprawczej