Nabór na Studia Doktoranckie w IMDiK PAN

Plan kolokwium kwalifikacyjnego w dniu 29 czerwca 2017 r.

w ramach naboru na studia doktoranckie w IMDiK PAN

na rok akademicki 2017/2018

Godzina Temat/Opiekun naukowy/Zakład Kandydat na studia doktoranckie

Punkty uzyskane przez kandydata

10:00

Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA

Dr hab. Magdalena Zielińska

Zakład Neurotoksykologii

Karolina Orzeł

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii - biologia.

Planowany termin zakończenia studiów 30.09.2017r.

 
10:20

Rola mutacji w genie GDAPL w patogenezie choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A.

Prof. dr hab. Andrzej Kochański

Zespół Nerwowo-Mięśniowy

Mgr Katarzyna Binięda

Uniwersytet Warszawski

Wydział Biologii - biologia.

10 lipca 2014r. uzyskała tytuł magistra

 
10:40

Mgr Dominika Sitarska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku - biologia.

4 lipca 2016r. uzyskała tytuł magistra.

 
11:00

Udział receptora glutaminianergicznego NMDA w mechanizmach neurotoksyczności rozwojowej nanocząstek srebra

Dr hab. Lidia Strużyńska

Zakład Neurochemii - Pracownia Patoneurochemii

Mgr Mikołaj Sałek

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - biotechnologia.

11 kwietnia 2017r. uzyskał tytuł magistra.

 
11:20

Farmakokinetyka choliny i jej wybranych pochodnych po podaniu doustnym.

Prof. dr hab. Paweł Grieb

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Mgr inż. Anna Zawadzka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Nauk o Żywności - technologia żywności i żywienie człowieka.

17 października 2016 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera.

 
11:40

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa.

Dr hab. Paweł Bieganowski

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Iga Dalidowska

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - biotechnologia drobnoustrojów.

Planowany termin ukończenia studiów 30 września 2016

 
12:00

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Pracownia Biologii Molekularnej

Piotr Wojtyniak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Wydział Rolnictwa i Biologii - biologia.

Planowany termin zakończenia studiów 30.09.2016r.

 
12:20 USTALENIE WYNIKÓW KOLOKWIUM

 


 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk

Warszawa

 

ogłasza nabór na

STUDIA DOKTORANCKIE

w zakresie medycyny i biologii medycznej

na rok akademicki 2017/2018

 

 

Kandydaci są przyjmowani do konkretnych zakładów, na realizację wybranego projektu badawczego.Osoby zainteresowane zagadnieniami przedstawionymi poniżej proszone są o bezpośredni kontakt z opiekunem naukowym danego tematu przed złożeniem dokumentów.

Warunki i tryb rekrutacji (Uchwała Rady Naukowej 357/XXII/2017) znajdują się na stronie:

http://www.imdik.pan.pl/pl/studia-doktoranckie/przepisy-prawne

Dokumenty wymagane do przystąpienia do konkursu proszę składać do 20 czerwca 2017 roku w wersji papierowej oraz drogą elektroniczną do Sekretariatu Studium Doktoranckiego (pokój B114, tel. 22–608–64–53, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wraz ze zgodą na dostarczenie przez Instytut kandydatowi korespondencji w ramach postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków  komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20113 r. poz. 1422). Egzamin kwalifikacyjny na studia doktoranckie odbędzie się 29 czerwca 2017 roku.

Zajęcia rozpoczynają się 1 października 2017 roku.


Plik do pobrania w formie (.pdf)

Wykaz tematów przewidzianych do realizacji w ramach studium doktoranckiego IMDiK PAN w roku akademickim 2017/2018

Lp Temat Opiekun naukowy/Zakład
1. Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA.

Dr hab. Magdalena Zielińska

Zakład Neurotoksykologii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.:22 60 86 470

2. Klasyfikacja molekularna podnamiotowych guzów mózgu o wysokim stopniu złośliwości u dzieci w oparciu o profilowanie transkrypcyjne z zastosowaniem technologii NanoString.

Dr hab. Maria Łastowska

Zespół Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 502

3. Udział receptora glutaminianergicznego NMDA w mechanizmach neurotoksyczności rozwojowej nanocząstek srebra.

Dr hab. Lidia Strużyńska

Pracownia Patoneurochemii

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 576

4. Rola oligodendrocytów w patomechanizmie zaburzeń leukodystroficznych w modelu asfiksji okołoporodowej in vitro i ex vivo.

Dr hab. Joanna Sypecka

Zakład Neurobiologii Naprawczej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 508

5. Znaczenie bioaktywnych sfingolipidów w regulacji białek pro/antyapoptotycznych oraz synaptycznych w eksperymentalnych modelach choroby Alzheimera.

Dr hab. Robert Strosznajder

Pracownia Badań Przedklinicznych Związków Neuroprotekcyjnych i Czynników Środowiskowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 411
6. Liposomalne formy substancji farmakologicznie czynnych (związki cholinowe, wymiatacze wolnych rodników).

Prof. dr hab. Paweł Grieb

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 527
7. Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu.

Prof. dr hab. Barbara Zabłocka

Pracownia Biologii Molekularnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 486
8. Znaczenie zależnej od kinazy mTOR mitofagii oraz dysfunkcji mitochondriów w zaburzeniach rozwoju i funkcji synaps. Znaczenie w autyzmie.

dr hab. Agata Adamczyk

Zakład Komórkkowej Transdukcji Sygnału

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 572

9. Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa.

dr hab. Paweł Bieganowski

Zakład Farmakologii Doświadczalnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 523

10. Rola mutacji w genie GDAP1 w patogenezie choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A.

prof. dr hab. Andrzej Kochański

Zespół Nerwowo-Mięśniowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 60 86 526

 

 

Prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

Dyrektor IMDiK PAN

 

Warszawa, 21.04.2017r.