INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO  PAN

BIULETYN    INFORMACJI    PUBLICZNEJ


INFORMACJE OGÓLNE
KIEROWNICTWO
ADRESY
STATUT IMDiK PAN
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
REDAKCJA
 
www.bip.gov.pl
 

ADRESY ORAZ DANE IDENTYFIKACYJNE

 

 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego
PAN


02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5
tel. (48-22) 6685250, 

fax (48-22) 6685532
sekretariat@imdik.pan.pl

 


Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-81-69
Numer identyfikacyjny REGON: 000326463
Numer rejestru instytutów naukowych PAN: RIN-VI-27/98
Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach: 0007
Europejska klasyfikacja działalności EKD: 73.10.60 – nauki medyczne