INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ IM. M. MOSSAKOWSKIEGO  PAN

BIULETYN    INFORMACJI    PUBLICZNEJ


INFORMACJE OGÓLNE
KIEROWNICTWO
ADRESY
STATUT IMDiK PAN
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
PRZETARGI
ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
REDAKCJA
 
www.bip.gov.pl

KIEROWNICTWO  INSTYTUTU

 

DYREKTOR

prof. dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz    

barcikowska@imdik.pan.pl

 

Z-CA DYREKTORA DS NAUKOWYCH

prof. dr hab. Barbara Zabłocka

bzablocka@imdik.pan.pl

 

Z-CA DYREKTORA DS NAUKOWYCH

prof. dr hab. n med. Andrzej Ziemba

ziemba@imdik.pan.pl

 

Z-CA DYREKTORA DS ADMINSTRACYJNYCH

inż. Wojciech Sobczyk    

wsobczyk@imdik.pan.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Wyszkowska     

kwyszkowska@imdik.pan.pl