POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

AKTUALNE ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI


15.09.2017r.

ZP-241-N-2/17


Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
ul. A. Pawińskiego 5
02-106 Warszawa

ogłasza nabór ofert w postępowaniu z dziedziny nauki z wyłączeniem procedur
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 d ust. 1 p. 1)
na dostawę systemu do oznaczania przy życiowo metabolizmu komórkowego z niezbędnym oprzyrządowaniem – szt. 1 (Seahorse XFp)
do Zespołu Kliniczno – Badawczego Molekularnej i Komórkowej Nefrologii w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Załącznik 1
Załącznik 2
Załacznik 3

17.10.2017
Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
w dniu 13.10.2017 r. zawarł umowę na dostawę systemu do oznaczania przyżyciowo metabolizmu komórkowego z niezbędnym oprzyrządowaniem – szt. 1
z firmą Perlan Technologies Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-785), ul. Puławska 303


15.09.2017r.

ZP-241-N-1/17


Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na zakup odczynników wg planu zakupów na rok 2017

28.09.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w dniu 27.09.2017 r. zawarł umowę na dostawę
odczynników do sekwencjonowania następnej generacji firmy Illumina:
FC-402-4021 HiSeq® Rapid SBS Kit v2 (200 Cycle) 10 szt.
2 PE-402-4002 HiSeq® Rapid PE Cluster Kit v2 10 szt
CT-403-2001 HiSeq® Rapid Duo cBot v2 Sample Loading Kit 10 szt.
z firmą Analityk Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok.B9, 02-784 Warszawa