POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

AKTUALNE ZAMÓWIENIA O WARTOśCI PONIŻEJ 30 000 EURO07.03.2019

Ogłoszenie

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego ogłasza nabór ofert cenowych (zgodnie z art. 4 pkt.8) na wykonanie wymiany głównego poziomu kanalizacyjnego w budynku A.
Załącznik

14.03.2019

Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o nieudzieleniu zamówienia na wykonanie wymiany głównego poziomu kanalizacyjnego w budynku A w odpowiedzi na nabór ofert cenowych ze względu na cenę zawartą w ofertach przewyższającą znacznie wartość szacunkową oszacowaną przez zamawiającego.
31.01.2019

Ogłoszenie o naborze ofert cenowych

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego ogłasza nabór ofert cenowych ( podstawa prawna - art.4 pkt 8 Ustawy Pzp) na usługę sekwencjonowania zdefiniowanych fragmentów genomu człowieka (target-seq).
Załącznik

13.03.2019

Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi sekwencjonowania zdefiniowanych fragmentów genomu człowieka (target-seq) technikę sekwencjonowania nowej generacji NGS na urzędzeniu Illumina wraz z podstawowę analizę bioinformatycznę danych firmie Inelliseq sp. z o.o. z siedzibę w Krakowie przy ul. Konarskiego 42/13.
30.11.2018

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o zawarciu w dniu 04.01.2018 r. umowy na czas nieokreślony na usługi prawne w IMDiK PAN z Kancelarią Adwokacką Maria Beca.
15.11.2018

ZP-241-16/18

Ogłoszenie o naborze ofert na doposażenie informatyczne biblioteki IMDiK PAN w ramach Projektu OZwRCiN

Znak sprawy : ZP-241-16/18
Zamówienie jest finansowane z projektu POPC.02.03.01-00-0029/17-00 Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych OZwRCIN, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki:
Ogłoszenie
Opis Przedmiotu Zamówienia
Wzór umowy
Klauzula RODO


05.12.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę :
1.zestawów komputerowych do prac digitalizacyjnych w ilości 3 szt.
2.monitorów do zestawów komputerowych w ilości 3 szt.
3.komputera przenośnego do prac digitalizacyjnych w magazynie szt.1
4.drukarki do oznakowania skanowanych pozycji szt.1
5.skanerów płaskich w ilości 2 szt.
6.dysku sieciowego NAS
7.oprogramowania
Umowa została podpisana z firmą ABC Komputer Robert Dudziński, ul. Malborska 6/123, 03-286 Warszawa w dniu 04.12.2018 r.
03.04.2018

ZP-241-11/18
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę czterokanałowego systemu do elektroencefalografii u szczurów wraz z pomiarem metabolitów w mózgu (biosensory) oraz kamerą do rejestracji behawioru z firmą ANIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Edelmana 18 lok. 4, 00-169 Warszawa


05.04.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę czterokanałowego systemu do elektroencefalografii u szczurów wraz z pomiarem metabolitów w mózgu (biosensory) oraz kamerą do rejestracji behawioru. Umowa została podpisana z firmą ANIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, ul. Edelmana 18 lok. 4, 00-169 Warszawa dnia 5.04.2018 roku.
20.02.2018

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego ogłasza nabór ofert cenowych ( podstawa prawna - art.4 pkt 8 Ustawy Pzp) na dostawę Zestawu do przeprowadzania mikrodializy u dwóch szczurów wolnobiegających.

Ogłoszenie
Załącznik

03.04.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę:
1. pompy strzykawkowej CMA402 z zestawem akcesoriów firmie Polygen Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 46/1. Umowę podpisano w dniu 22.03.2018
2. dwukanałowego kolektora frakcji chłodzącej MAB 85 wraz z wyposażeniem firmie ANIMA LAB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 343. Umowę podpisano w dniu 27.03.2018
3. systemu Stand Alone Raturn wraz z uniwersalną klatką dla szczurów firmie INVENTEK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 83 lok. 288. Umowę podpisano w dniu 22.03.201820.02.2018

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego ogłasza nabór ofert cenowych ( podstawa prawna - art.4 pkt 8 Ustawy Pzp) na dostawę odczynników do sekwencjonowania następnej generacji firmy Illumina

Załącznik

03.04.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę odczynników do sekwencjonowania następnej generacji firmy Illumina. Umowa została podpisana z firmą Analityk Ewa Kowalczyk, 02-784 Warszawa, ul. Eugeniusz Romera 10 lok.B9 w dniu 08.03.2018 r.20.11.2017
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego ogłasza nabór ofert cenowych na dostawę zmywarki do butelek.
Opis technologiczny zmywarki : załącznik
Termin składania ofert: 30.11.2017 do godz. 15.00
Miejsce składania ofert: siedziba IMDiK PAN 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5, Sekretariat pok D105

Termin wykonania zamówienia : 12 tygodni
Oferty proszę zatytułować: "Konkurs ofert cenowych na dostawę zmywarki do butelek."
IMDiK PAN zastrzega sobie prawo negocjacji oferty, a także możliwość unieważnienia lub odwołania postępowania przez Zamawiającego bez podania przyczyny.

27.11.2017

Odpowiedzi na pytania skan


20.12.2017

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę zmywarki (Systemu) do butelek. Umowę podpisano z firmą ANIMA sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Lewartowskiego 18/4 w dniu 12.12.2017 r.
20.11.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę Systemu do dokumentacji żeli i blotów ChemiDoc XRS wraz z wyposażeniem dodatkowym z firmą BIORAD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33.

07.12.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na dostawę Systemu do dokumentacji żeli i blotów ChemiDoc XRS wraz z wyposażeniem dodatkowym. Umowa została podpisana z firmą BIORAD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-208), ul. Przyokopowa 33 w dniu 04.12.2017 r.13.11.2017

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego w IMDiK PAN za rok 2017 i 2018.

SKAN


24.11.2017

Informacja z otwarcia ofert skan


05.02.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego w IMDiK PAN za rok 2017 i 2018 firmie Audytorskiej INMEDEX Sp. z o.o., ul. Kwartowa 26/45, 31-419 Kraków.
25.05.2017

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN im. M. Mossakowskiego ogłasza nabór ofert cenowych na wykonanie usługi:

Sekwencjonowanie miRNA w próbkach w oparciu o serwis Exiqon składających się z poszczególnych etapów:

- Sprawdzenie jakości wysłanych prób za pomocą metod:
- NanoDrop (analiza absorbancji) dla wszystkich próbek
- Bioanalyzer (analiza wartości RIN) dla wszystkich próbek
- qPCR Basic QC opartą na technologii LNATM dla 5 miRNA i 10 losowo wybranych prób

Przygotowanie bibliotek zestawem NEBNext? Small RNA Library preparation kit oraz następnie sprawdzenie ich jakości za pomocą Bioanalyzer DNA high sensitivity chip.
Sekwencjonowanie na sekwenatorze NexSeq500 przy wykorzystaniu 10 Milionów odczytów na próbę.
Przekazanie Zamawiającemu uzyskanych wyników w postaci raportu z analizy sekwencjonowania (QC, porównanie pomiędzy grupami, PCA, HeatMap, Volcano Plot, identyfikacja nowych miRNA, analiza ontologii genów)
Przekazanie Zamawiającemu zbiorów wynikowych w postaci wygenerowanych automatycznie plików sekwencji oraz plików wynikowych w formatach BAM oraz FASTQ na twardym dysku
Czas wykonania sekwencjonowania to 6 tygodni od momentu dostarczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy kompletu prób.

Termin składania ofert: 30.05.2017 do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: siedziba IMDiK PAN 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5, Sekretariat pok D105

Oferty proszę zatytułować: "Konkurs ofert cenowych na wykonanie usługi sekwencjonowania miRNA."
IMDiK PAN zastrzega sobie prawo negocjacji oferty, a także możliwość unieważnienia lub odwołania postępowania przez Zamawiającego bez podania przyczyny.

08.06.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia na wykonanie usługi sekwencjonowania miRNA firmie Biomedica Poland Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Raszyńska 13. Umowa została podpisana w dniu 06.06.2017 r.13.01.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT CENOWYCH

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza nabór ofert cenowych na:
zakup materiałów do mikrodializy firmy CMA Microdialysis AB:
- Vials, plastic 300 ul (1000 szt./opak.) 1opakowanie
- Caps, plastic (1000 szt./opak.) 1 opakowanie
- CMA 12 Elite Microdialysis Probe with membrane length - 2 mm (3szt./opak.) 10 op.
- CMA 12 Elite Microdialysis Probe with membrane length 3 mm (3szt./opak.) 15 op.
- CMA 7, 1 mm, (3 szt./opak.) 15 op.
- FEB Tubing 1m, (10 szt./opak.) 5 op.
- Tubing adapter (10 szt./opak.) 10 op.
- CMA probe clips, CMA 11 + 12 Clip (1 szt./opak.) 2 op.
- CMA Probe Shaft Clip (1 szt./opak.) 2 op.
- Microsyringe 2.5 mL, glass (1 szt./opak.) 5 op.
- Microsyringe 1 mL, glass (1 szt./opak.) 5 op.
- CMA 7 Guide Cannula (30 szt./opak.) 1 op.

Oferty proszę składać w Sekretariacie Instytutu pok. D 105 ( godz. 9.00-15.00) do dnia 18.01.2017 r. do godz. 12.00.

13.02.2017
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN udzielił zamówienia firmie POLYGEN Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice. Umowa została podpisana 13.02.2017 roku.

13.01.2017

Informacja o udzieleniu zamówienia


Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o udzieleniu zamówienia firmie Polygen Sp. z o.o. ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice na usługę serwisową części zamiennych do zestawu HPLC.10.01.2017

Ogłoszenie o naborze ofert

Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza nabór ofert na Audyt zewnętrzny projektu powyżej 2 mln złotych ? Projektu realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska współpraca badawcza pt. ? Contribution of glutamine transport to brain edema and dysfunction of the glutamatergic synapse associated with hepatic encephalopathy?

Załącznik (.rtf).26.01.2017
W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę złożyła firma POL-TAX Sp. z o.o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91
Umowa z firma POL-TAX została podpisana w dniu 16.01.2017 r.


05.01.2017

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę zestawu klatek z regałem do hodowli myszy, firmy Tecniplast wraz z wyposażeniem z firma ANIMA SP. Z O.O. S.K., z siedziba w Warszawie (00-169), ul. Lewartowskiego 18/4.

26.01.2017
Ze względu na zmianę asortymentu zamówienia umowa nie została podpisana
22.12.2016

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę urządzenia do poboru prób zderzeniowych z powietrza


Załącznik-skan ogłoszenia.

Załącznik 105.01.2017
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert cenowych ofertę złożyła firma bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa

06.02.2017 r.

IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN podpisał umowę z firmą bioMerieux Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Gen. J. Zajączka 9 w dniu 10.01.2017 roku
22.12.2016

Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę laserowego licznika cząstek stałych w powietrzu

Załącznik-skan ogłoszenia.

Załącznik 1


05.01.2017
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert cenowych ofertę złożyła firma Uni-Export Instruments Polska, ul. A. Mickiewicza 48, 05-220 Zielonka

06.02.2017 r.

IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN podpisał umowę z firmą UNI-EXPORT Instruments Polska z siedzibą w Zielonce k/Warszawy, ul.A.Mickiewicza 48 w dniu 10.01.2017 roku
03.11.2016

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego w IMDiK PAN za rok 2016. Skan21.01.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi telekomunikacyjne (telefony) dla IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Załącznik-oświadczenie.

Oferty proszę składać w terminie zgodnym z zaproszeniem do godz. 11.00 w dniu 4 lutego 2016r.


27.01.2016

Odpowiedzi na pytania


29.01.2016

Odpowiedzi na pytania 2

ZAKOŃCZYLIŚMY UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Na wniosek jednej z zainteresowanych firm zapraszamy na wizję lokalną w dniu 02.02.2016 r. na godz. 11.00. Spotykamy się przy wejściu głównym przy portierni.


08.03.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty13.10.2015

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego IMDiK PAN


16.10.2015
SPROSTOWANIE

Punkty 2 i 3:
2. Datowane oświadczenie o spełnieniu przez podmiot warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii (zgodnie z art. 66 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości).
3. Datowane oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii (zgodnie z art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach).

Powinny brzmieć:
2. Datowane oświadczenie o spełnieniu przez podmiot warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii.
3. Datowane oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii.