ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
01.12.2016
Znak sprawy: ZP-2402-1/16


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2017 r. w wersji drukowanej, lub drukowanej i elektronicznej lub elektronicznej


Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf