ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
06.09.2016
Znak sprawy: ZP-2403-1/16


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według procedur dla robót budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie i kwalifikację końcową laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym wraz z kompleksowym szkoleniem pracowników.


Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 6 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 7 w wersji .doc oraz w wersji .pdf