ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
24.01.2017
Znak sprawy: ZP-2401-1/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości: - 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów; - 6 ton paszy hodowlanej dla myszy; - 5 ton paszy bytowej dla szczurów i myszy - 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego. Data otwarcia: 02.02.2017r.


Ogłoszenie w wersji .pdf
Zmiana ogłoszenia w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 6 w wersji .doc oraz w wersji .pdf