ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
24.01.2017
Znak sprawy: ZP-2401-2/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 135 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z instalacją) urządzeń laboratoryjnych i ich dokumentacji walidacyjnej w celu wyposażenia zespołu pomieszczeń typu clean room w urządzenia laboratoryjne umożliwiające realizację procedur związanych z hodowlą i bankowaniem ludzkich tkanek i komórek.


Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx
Załącznik 5 w wersji .docx
Załącznik 6 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 6 w wersji .doc

AIT:
Załącznik 1 w wersji .docx
Załącznik 2 w wersji .docx
Załącznik 3 w wersji .doc
Załącznik 4 w wersji .docx
Załącznik 5 w wersji .docx
Załącznik 6 w wersji .docx
Załącznik 7 w wersji .doc
Załącznik 8 w wersji .doc
Załącznik 9 w wersji .doc
Załącznik 10 w wersji .doxc
Załącznik 11 w wersji .docx