ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
14.11.2017
Znak sprawy: ZP-2402-1/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę:
Prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2018 r. w wersji:
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej


Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf