ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
27.03.2018
Znak sprawy: ZP-2401-1/18


Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:
- 16 ton paszy hodowlanej dla szczurów (pasza dedykowana wyłącznie dla szczurów laboratoryjnych)
- 7 ton paszy hodowlanej dla myszy (pasza dedykowana wyłącznie dla myszy laboratoryjnych)
- 2 tony paszy bytowej dla szczurów i myszy;
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.

Zastosowanie: dla zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych, dla szczepów standardowych (myszy, szczury), jak i dla zwierząt o zwiększonych wymaganiach (modele chorób, zwierzęta zmodyfikowane genetycznie).
Data: otwarcia: 06.04.2018r.

Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 6 w wersji .doc oraz w wersji .pdf