ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
21.06.2018
Znak sprawy: ZP-2402-1/18


Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 144 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:

ZADANIE 1
usługi konserwacji:
- kompletnej instalacji klimatyzacyjnej budynku Z z instalacją wody ziębniczej w tym w pomieszczeniach sterylnych;
- wytwornic pary i urządzeń z nią współpracujących wraz z ich eksploatacją;
- wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej budynku Z i U;
- klimatyzatorów indywidualnych w budynku Z;
- chłodni komorowych w budynkach B i C;
- instalacji wodno kanalizacyjnych w budynku Z i U;
- instalacji elektrycznych podstawowych w budynku Z i U w tym w pomieszczeniach sterylnych;
- instalacji c.o., c.w., c.t. w budynku Z i U wraz z monitorowaniem węzła cieplnego w budynku Z
- instalacji elektrycznej i chłodniczej dla mikroskopów elektronowych w przyziemiu budynku C
- instalacji elektrycznej dla mikroskopu konfokalnego w przyziemiu budynku D
- instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej pomieszczenia zwierząt w przyziemiu budynku D
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy
ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.

ZADANIE 2
usługi konserwacji:
-urządzeń obsługi technicznej Laboratorium Banku Tkanek i Komórek Cleanroom w budynku B , w tym konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z konserwacją nawilżacza i instalacji chłodniczej oraz konserwacji instalacji wodno- kanalizacyjnej i instalacji gazów technicznych
- agregatu prądotwórczego obsługującego Laboratorium Banku Tkanek i Komórek Cleanroom wraz z SZR
- instalacji c.t. w budynku C zasilającej Laboratorium Banku Tkanek i Komórek Cleanroom w budynku B
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy
ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.


Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 28.06.2018 r., o godz. 11.00. Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.

Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf

Załączniki do zadania 1

Załącznik 1 w wersji .pdf
Załącznik 1a w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 6 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 7 w wersji .doc
Załącznik 8 w wersji .rtf

Załączniki do zadania 2

Załącznik 9 w wersji .pdf
Załącznik 9a w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 10 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 11 w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 5 w wersji .docx oraz w wersji .pdf
Załącznik 12 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 13 w wersji .doc
Załącznik 14 w wersji .rtf