ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl
08.08.2018
Znak sprawy: ZP-2402-2/18


Przedmiotem zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 144 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:

są usługi konserwacji w budynkach A, B ,C ,D ,E ,G, T oraz łącznika B-Z, z wyłączeniem cleanroomu w bud. B::
- instalacji wodno-kanalizacyjnych;
- instalacji hydrantów zewnętrznych;
- instalacji elektrycznych podstawowych (NN) z wyłączeniem pomieszczeń mikroskopów elektronowych w C008, C014, D006A i pomieszczenia zwierząt w eksperymencie D006;
- konserwacji klimatyzatorów indywidualnych „split”
- monitorowanie węzłów cieplnych i instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego
- konserwacji budowlanej drzwi z samozamykaczami i pokryć dachowych
na terenie Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie, przy ul. A. Pawińskiego 5 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 roku.

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do dokonania wizji lokalnej w dniu 29.08.2018 r., o godz. 11.00. Zbiórka w siedzibie Instytutu przy ul. A. Pawińskiego 5 w Warszawie – przy wejściu głównym obok portierni.

Ogłoszenie w wersji .pdf
SIWZ w wersji .pdf
Załącznik 1 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 1a w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 2 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 3 w wersji .doc oraz w wersji .pdf
Załącznik 4 w wersji .docx
Załącznik 5 w wersji .docx
Załącznik 6 w wersji .doc
Załącznik 7 w wersji .doc
Załącznik 8 w wersji .docx