Dr n. przyr. Ilona Falęcka-Wieczorek (promotor: Prof. Hanna Kaciuba- Uściłko)
Dr n. przyr. Małgorzata Puka (promotor: Prof. Jerzy Łazarewicz)
Dr n. med. Krzysztof Tychmanowicz (promotor: Doc. Zbigniew Czernicki)
Dr n. przyr. Wiktor Janczewski (promotor: Prof. Witold Karczewski)
Dr n. przyr. Lidia Faff-Michalak (promotor: Prof. Jan Albrecht)
Dr n. med. Izabela Kuchna (promotor: Prof. Maria Dąmbska)