Aktualności

Nagroda im. Tadeusza Browicza PAU dla Dawida Walerycha

05-07-2021 Aktualności

  Z przyjemnością informujemy, że p. dr hab. Dawid Walerych, kierownik Pracowni Multiomiki Chorób    Człowieka naszego Instytutu, został laureatem przyznawanej dorocznie przez Wydział Lekarski ...

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla Sylwii Dąbrowskiej

02-07-2021 Aktualności

Miło nam poinformować, że Pani dr Sylwia Dąbrowska z Zakładu Neurobiologii Naprawczej otrzymała pozytywną decyzję w sprawie przyznania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych...

IANR XIII CONFERENCE and International Conference "Stem cells: therapeutic outlook for nervous system disorders" 26-28 MAJ 2021

08-05-2021 Aktualności

IANR XIII CONFERENCE  and International Conference "Stem cells: therapeutic outlook for nervous system disorders"  26-28 MAJ 2021  Szanowni Państwo, W dniach 26-28.05.2021 jako Instytut Medycy...

Procedury postępowania w IMDiK PAN podczas zagrożenia epidemicznego COVID19

31-03-2021 Aktualności

Należy zachowywać środki szczególnej ostrożności (dystans społeczny, maseczki, sterylizacja rąk itp.) i zmniejszać do minimum osobiste kontakty z innymi osobami. Osoba, która stwierdza u siebie objawy infek...

Ruszył nabór do programu stypendialnego PASIFIC

18-03-2021 Aktualności

Ruszył nabór do programu stypendialnego PASIFIC Z radością informujemy, że został otwarty pierwszy konkurs w ramach programu PASIFIC! Już od 15 marca naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedzin...

"Badanie kliniczne 2 fazy kladrybiny w leczeniu miastenii rzekomoporaźnej"

08-03-2021 Aktualności

Badanie kliniczne 2 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo dodania kladrybiny w leczeniu modyfikującym przebieg seropozytywnej miastenii rzekomoporaźnej.Lider: Uniwersytet Medyczny w LublinieProjekt zapl...

"Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych"

08-03-2021 Aktualności

"Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”– NeOStem, Umowa nr 20...

Nowe Projekty PolNor2019 „Applied Research” NCBiR

16-02-2021 Aktualności

Miło nam poinformować o 2 nowych projektach finansowanych z funduszy norweskich w programie   POLNOR2019 “Applied Research” , które będą realizowane przez Zespół Naukowców nowo powstałej Pracowni I...

Pożegnanie Profesor dr hab. nauk medycznych Krystyny Domańskiej-Janik

16-02-2021 Aktualności

Pożegnanie Profesor dr hab. nauk medycznych Krystyny Domańskiej-Janik W dniu 24.01.2021 odeszła od nas  światowej sławy Uczona, Koleżanka, Mentorka i Nauczycielka - oddana naszemu Instytutowi swoją mądrośc...

Publikacja zespołu dr Jakuba Godlewskiego i dr hab. Agnieszki Bronisz

16-02-2021 Aktualności

Zespół badawczy z Pracowni Neuroonkologii kierowany przez dr Jakuba Godlewskiego oraz z Pracowni Mikrośrodowiska Nowotworów kierowany przez dr hab. Agnieszkę Bronisz, we współpracy z naukowcami...

Grant Fundacji Nutricia dla dr Marty Obara-Michlewskiej

15-02-2021 Aktualności

Miło nam poinformować, że w wyniku 25. edycji konkursu grantowego Fundacji Nutricia,  został przyjęty do finansowania projekt badawczy dr Marty Obara-Michlewskiej z Zakładu Neurotoksykologii pt. „The ro...

Praca członków zespołu Zakładu Neurobiologii Naprawczej w prestiżowym czasopiśmie Advanced Science

15-02-2021 Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Zespół badawczy z Zakładu Neurobiologii Naprawczej w składzie: dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska, dr hab. Mirosław Janowski, prof. Barbara Łukomska opublikował artykuł ...

Nasi Naukowcy w rankingu World’s TOP 2% Scientists

14-02-2021 Aktualności

Z dumą informujemy, że prof. dr hab. Jan Albrecht z Zakładu Neurotoksykologii oraz prof. dr hab. Ryszard Pluta z Pracowni Patologii Niedokrwiennej i Zwyrodnieniowej Mózgu znaleźli się na liście TOP 2% najlepszych ...

Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała - laureatką PNIR 2020 w kategorii: Naukowiec Przyszłości

13-02-2021 Aktualności

Dr Joanna Gruszczyńska-Biegała z Pracowni Biologii Molekularnej została laureatką Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii: Naukowiec Przyszłości za realizację projektów pt.:&n...

Nagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk

12-02-2021 Aktualności

Miło nam poinformować, że uchwałą Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, w listopadzie 2020 r. została przyznanaNagroda Naukowa Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk,dla zespołu w składzie...

Dr hab. Marta Sidoryk-Węgrzynowicz laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020

11-02-2021 Aktualności

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pani Dr hab. Marta SIDORYK-WĘGRZYNOWICZ z Pracowni Patoneurochemii została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019 w kategorii wysoko ocenione osią...

Rozstrzygnięcie konkursu z Funduszu badań własnych

10-02-2021 Aktualności

Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu na finansowanie projektów wewnętrznych z Funduszu badań własnych. Po dokonaniu oceny 38 wniosków złożonych w ramach konkursu, Komisja Konkursowa...

Miniatura - wyniki konkursu

09-02-2021 Aktualności

NCN ogłosił wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA.  Do finansowania  w konkursie MINIATURA 4 zostały zakwalifikowane granty z IMDiK PAN: - dr Anna Andrzejewska "Analiza interakcji mezenchymalnych kom...