Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń projektów

 

Termin składania ofert: 20 czerwiec 2022                                                          

Numer postępowania: DRP-111-3/2022

Link do strony: www.imdik.pan.pl


Do zadań ww. osoby będzie należało m. in.:

• udział w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki finansowe dla nowych projektów,
• koordynacja projektów krajowych oraz zagranicznych od strony administracyjno-finansowej,
• monitorowanie, analizowanie realizacji budżetu projektów i poprawności wydatkowanych pieniędzy zgodnie z wnioskiem projektowym we współpracy z kierownikami projektów,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie związanym z monitorowaniem i rozliczaniem prowadzonych projektów,
• sporządzanie raportów i sprawozdań finansowych z projektów, kontroling finansowy,
• weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikowalności wydatków oraz dostępności środków w budżecie projektu,
• reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projekcie i współpraca
z kierownikami projektów przy ich dokonywaniu, w szczególności w zakresie zmiany budżetu projektu,
• bieżące monitorowanie wytycznych odnoszących się do projektów realizowanych przez Instytut,
• prowadzenie dokumentacji, korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej związanej z realizacją i rozliczaniem projektów, obsługa skrzynki e-PUAP,
• bieżący kontakt z instytucjami finansującymi projekty,
• przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów z personelem projektu oraz wykonawcami,
• sporządzanie sprawozdań z postępu realizacji projektu zgodnie z wymaganiami Instytucji finansujących.

Wymagania:

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, w tym współfinansowanych ze środków zagranicznych,
• znajomość zasad księgowania kosztów,
• umiejętność planowania i analitycznego myślenia,
• doskonała organizacja pracy i umiejętność radzenia sobie z wielozadaniowością,
• odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, terminowość, rzetelność, sumienność, systematyczność, inicjatywa i zaangażowanie,
• doświadczenie w formułowaniu budżetu projektu, monitorowaniu realizacji budżetu i harmonogramu projektu oraz ponoszeniu wydatków lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym,
• praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela, mile widziana znajomość programu finansowego Navision.

Oferujemy:
• zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat) na czas określony z możliwością przedłużenia,
• stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia, dodatkowe wsparcie z funduszu socjalnego,
• zatrudnienie w prestiżowym Instytucie PAN,
• dodatki do wynagrodzenia m.in. dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, premie,
• możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
• pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
• pakiet benefitów, tj. karta Multisport – Plus,
• możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego.

Składanie dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podpisanych przez Kandydata/tkę(format pdf, list motywacyjny, CV i inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych Kandydatom) w ogłoszeniu w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dokumenty aplikacyjne powinny być przygotowane w języku polskim a składając dokumenty należy powołać się na numer postępowania: DRP-111-3/2022

Termin składania dokumentów: : 20 czerwiec 2022
Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin objęcia stanowiska: lipiec 2022.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).
  • W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.
  • Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia/wygraniu konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.
  • Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.
  • W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).