Projekty

Dane jednostki, które należy wprowadzić do systemu OSF podczas uzupełniania wniosku

Na prośbę Narodowego Centrum Nauki w celu uniknięcia eliminowania dobrych projektów badawczych tylko ze względu na braki/błędy formalne, a także aby pomóc aplikującym naukowcom odpowiedzieć na powtarzające się pytania, zebraliśmy w załączonym formularzu dane IMDiK niezbędne do kompletnego wypełniania w systemie OSF wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

Plik do pobrania (.pdf)