POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI


23.01.2020 r.
ZP-2402-1/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 139 000 euro na na usługę stworzenia nowego węzła chłodu na miejsce starej infrastruktury poprzez instalację oraz montaż, utylizację starych instalacji, uruchomienie nowej instalacji i rozruch węzła i nowego, zakupionego przez Wykonawcę, zespołu agregatów.

ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA NA WIZJĘ LOKALNĄ W DNIU 28.01.2020 R. w godzinach 9.00 do 11.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym pod nr telefonów : 507 533 082 lub 22 608 65 61.23.01.2020 r.
ZP-2402-2/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 139 000 euro na usługę wykonania serii mikrokapilar szklanych, sprawdzenie właściwości mechanicznych i elektrycznych wytworzonych mikrokapilar ze zintegrowanymi metalowymi elektrodami oraz badanie prędkości przepływu pod kontrolowanym ciśnieniem.