POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI


27.03.2018
Znak sprawy: ZP-2401-1/18

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych,w opakowaniach próżniowych w następującej ilości:
- 16 ton paszy hodowlanej dla szczurów (pasza dedykowana wyłącznie dla szczurów laboratoryjnych)
- 7 ton paszy hodowlanej dla myszy (pasza dedykowana wyłącznie dla myszy laboratoryjnych)
- 2 tony paszy bytowej dla szczurów i myszy;
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.

Zastosowanie: dla zwierząt laboratoryjnych do badań biomedycznych, dla szczepów standardowych (myszy, szczury), jak i dla zwierząt o zwiększonych wymaganiach (modele chorób, zwierzęta zmodyfikowane genetycznie).

Data: otwarcia: 06.04.2018r.


06.04.2018
Informacja z otwarcia ofert ( art.86 ust.5 Ustawy Pzp)

11.04.2018
Zawiadomienie o wyborze oferty.


27.11.2017
Znak sprawy: ZP-2402-2/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę:
Prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2018 r. w wersji:
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej


07.12.2017
Informacje z otwarcia ofert

08.12.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty.


14.11.2017
Znak sprawy: ZP-2402-1/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę:
Prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2018 r. w wersji:
- drukowanej
- lub drukowanej i elektronicznej
- lub elektronicznej


16.11.2017
Odpowiedzi na pytania

WAŻNE
22.11.2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


24.01.2017
Znak sprawy: ZP-2401-2/17


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 135 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z instalacją) urządzeń laboratoryjnych i ich dokumentacji walidacyjnej w celu wyposażenia zespołu pomieszczeń typu clean room w urządzenia laboratoryjne umożliwiające realizację procedur związanych z hodowlą i bankowaniem ludzkich tkanek i komórek.


21.01.2017
Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

02.02.2017
skan art. 86.ust.5 ustawy Pzp

02.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty


24.01.2017
Znak sprawy: ZP-2401-1/17


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości: - 14 ton paszy hodowlanej dla szczurów;
- 6 ton paszy hodowlanej dla myszy;
- 5 ton paszy bytowej dla szczurów i myszy
- 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.

Data otwarcia: 02.02.2017r.


02.02.2017
Informacja z otwarcia ofert

02.02.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty


15.12.2016
Znak sprawy: ZP-2401-2/16


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na dostawę ultrawirówki podłogowej z certyfikatem IVD i możliwością kotwiczenia do podłoża.

21.12.2016
Odpowiedzi na pytania


29.12.2016
Informacje z otwarcia ofert


30.12.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty


01.12.2016
Znak sprawy: ZP-2401-2/16


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 135 000 euro na usługę prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych w 2017 r. w wersji drukowanej, lub drukowanej i elektronicznej lub elektronicznej

09.12.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty


29.09.2016
Znak sprawy: ZP-2403-2/16


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według procedur dla robót budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie i kwalifikację końcową laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym wraz z kompleksowym szkoleniem pracowników.

14.10.2016

Informacja z otwarcia ofert (zgodnie z art.86 ust. 5)

27.10.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty


06.09.2016
Znak sprawy: ZP-2403-1/16


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego według procedur dla robót budowlanych o wartości poniżej 5 225 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, wyposażenie, uruchomienie i kwalifikację końcową laboratorium klasy GMP, które mają umożliwić użytkownikowi uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym wraz z kompleksowym szkoleniem pracowników.

16.09.2016

Zmiana ogłoszenia
SIWZ po zmianie terminu - korekta str. 10 i 12

UWAGA! ZAMAWIAJACY ZMIENIA TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.09.2016 R. DO GODZ.10.00 (TERMIN WPŁATY WADIUM RÓWNIEŻ DO 23.09.2016 DO GODZ. 10.00).

20.09.2016

Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Odpowiedzi na pytania 3
Odpowiedzi na pytania 4

Załączniki:
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

23.09.2016

Protokół z otwarcia ofert
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

28.09.2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania