POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

ADRES DO KORESPONDENCJI : przetargi@imdik.pan.pl

ARCHIWUM PRZETARGÓW

AKTUALNE PRZETARGI


16.07.2020 r.
ZP-2401-5/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 139 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa systemu konfokalnej endomikroskopii laserowej do przyżyciowego badania wybranych struktur u małych zwierząt laboratoryjnych do IMDiK PAN w Warszawie.

11.08.2020r.
Odpowiedzi na pytania I

Poprawione na podstawie odpowiedzi na pytania dokumenty:
zal_1.1 poprawiony
zal_3 poprawiony


19.08.2020
Informacja z otwarcia ofert

02.09.2020
Zawiadomienie o wyborze oferty


23.06.2020 r.
ZP-2401-4/20

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 139 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia STANOWISKA DO HISTOLOGII Zakładu Fizjologii Stosowanej IMDiK PAN.
ZADANIA:
Zadanie 1 Mikrotom półautomatyczny
Zadanie 2 Łaźnia wodna z płytą grzewczą
Zadanie 3 Procesor karuzelowy
Zadanie 4 Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) z dwoma elementami (modułami)


30.06.2020 r.

UWAGA!

Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 02.07.2020 r. do godz. 10.00 na 10.07.2020 r. do godziny 10.00.
W rozdziale VI pkt 4) SIWZ, Zamawiający dodał zapis "jeżeli dotyczy".
Ostatecznie zapis brzmi "Certyfikat zgodności (CE) dla urządzeń - jeżeli dotyczy"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania 1 i 2

10.07.2020r.
Informacja z otwarcia ofert


17.07.2020r.
Zawiadomienie o wyborze oferty